Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bör Sverige förbjuda Bisfenol A?

Svensson, Erica LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Bisphenol A is one of the main chemicals used when producing plastic, polycarbonate plastic and epoxy plastic. These plastics are used to produce a variety of products and are often used in materials in contact with food. Bisphenol A leaks out of these materials and enters the body through different pathways, the most common being oral ingestion and absorption through the gastrointestinal tract. Bisphenol A is an endocrine disrupting substance and is also suspected to cause other negative health effects such as cancer and developmental defects. Through the years more studies show the negative effect on animals and in some cases humans. But scientists disagree at which concentration Bisphenol A is a legitimate risk for human health.... (More)
Bisphenol A is one of the main chemicals used when producing plastic, polycarbonate plastic and epoxy plastic. These plastics are used to produce a variety of products and are often used in materials in contact with food. Bisphenol A leaks out of these materials and enters the body through different pathways, the most common being oral ingestion and absorption through the gastrointestinal tract. Bisphenol A is an endocrine disrupting substance and is also suspected to cause other negative health effects such as cancer and developmental defects. Through the years more studies show the negative effect on animals and in some cases humans. But scientists disagree at which concentration Bisphenol A is a legitimate risk for human health. European Food Safety Authority concluded 2015 that Bisphenol A poses no threat to human health at the current concentration. Despite this has France government decided to ban Bisphenol A in materials in contact with food. This because their risk assessment shows that substance is risk to human health.
This study shows that there are possible replacement to Bisphenol A and that they can use be used in materials in contact with food. The main reason why they are not currently used is because there are no optimal alternative to Bisphenol A. But that should not be an acceptable excuse any more. Here I also show that Sweden should follow France and ban Bisphenol A in materials in contact with food. Main reason for this is that majority of studies show the negative effects of Bisphenol A exposure on animals, also because the possible repercussions from exposure are grave. More research is needed on the subject but until a definitive answer is given regarding the effects of chronic exposure, meanwhile should the precautionary principle be adopted to the full and Bisphenol A banned. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Majoriteten av jordens befolkning kommer idag i kontakt med plastbaserade Bisfenol A (BPA) förpackningsmaterial dagligen på grund av dess stora användningsområde. Detta leder till stor exponering av BPA då ämnet läcker ut ur materialet under användningen, vilket har risk att påverkar människor hälsa. Detta då det är hormonstörande, att det påverkar reproduktionen och hormonnivåer. Många sjukdomar misstänks även vara kopplade till BPA exempelvis högt blodtryck, autism, ADHD och misstänk även påverka barns utveckling och inlärningsförmåga.

Det finns dock stor oenighet om det hur hormonstörande det är för människor och vid vilken koncentration det är en risk. Frankrike totalförbjöd i januari 2015 all BPA i material i kontakt med... (More)
Majoriteten av jordens befolkning kommer idag i kontakt med plastbaserade Bisfenol A (BPA) förpackningsmaterial dagligen på grund av dess stora användningsområde. Detta leder till stor exponering av BPA då ämnet läcker ut ur materialet under användningen, vilket har risk att påverkar människor hälsa. Detta då det är hormonstörande, att det påverkar reproduktionen och hormonnivåer. Många sjukdomar misstänks även vara kopplade till BPA exempelvis högt blodtryck, autism, ADHD och misstänk även påverka barns utveckling och inlärningsförmåga.

Det finns dock stor oenighet om det hur hormonstörande det är för människor och vid vilken koncentration det är en risk. Frankrike totalförbjöd i januari 2015 all BPA i material i kontakt med livsmedel. Den Franska regeringen gjorde bedömningen att det fanns risk för människors hälsa vid de koncentrationer uppmätta i dessa material. Samtidigt som Frankrike besluta detta så gjorde EFSA (European Food Safety Authority) en annan bedömning, de anser att de BPA nuvarande koncentrationerna ej utgör en risk för människors hälsa.

Den största exponeringen av BPA sker genom födan därför är förbudet något som kommer resultera i kraftig minskning av exponering. Men exponering kan exempelvis även ske genom inandning och genom huden, dock ej i samma utsträckning. Det
är svårt att uppskatta BPA effekt på människor på grunda av olika anledningar. En av dem är att det inte finns någon kontrollgrupp, människor som ej har exponerats att BPA. Ett annat är att det är svårt att skilja BPA från andra hormonstörande ämnen, ämnen med liknande egenskaper därför liknande effekter. Samt att det är svårt att få relevanta koncentrationer genom blod och urinprov då BPA har kort halveringstid och uppehåller sig under en kort tid i kroppen.

Sverige bör därför förbjuda Bisfenol A i material kontakt med föda, då majoriteten av forskning visar att det finns risk för människors hälsa. Djurförsök visar vad som skulle kunna ske och även om det ej är helt tydligt att Bisfenol A påverkar människor negativt så borde försiktighetsprincipen i aktas. Det finns alternativ som skulle kunna ersätta ämnet, dock finns inget perfekt alternativ i dagsläget.

Det finns som sagt alternativ till BPA med de används inte för tillfället i stor utbredning. Men detta betyder inte att detta behöver vara fallet, det är sant att en del av de substituten som finns inte är testade för att användas i kontakt med föda men det finns de som är det. Men det finns inget alternativ som är bättre än BPA och det är troligtvis detta som är anledningen att de inte används förutom den ekonomiska faktor då många alternativ är dyrare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Erica LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bisfenol A, BPA, hormonstörande, Sverige, examensarbete
language
Swedish
id
7363360
date added to LUP
2015-06-18 16:02:19
date last changed
2015-06-18 16:02:19
@misc{7363360,
 abstract   = {Bisphenol A is one of the main chemicals used when producing plastic, polycarbonate plastic and epoxy plastic. These plastics are used to produce a variety of products and are often used in materials in contact with food. Bisphenol A leaks out of these materials and enters the body through different pathways, the most common being oral ingestion and absorption through the gastrointestinal tract. Bisphenol A is an endocrine disrupting substance and is also suspected to cause other negative health effects such as cancer and developmental defects. Through the years more studies show the negative effect on animals and in some cases humans. But scientists disagree at which concentration Bisphenol A is a legitimate risk for human health. European Food Safety Authority concluded 2015 that Bisphenol A poses no threat to human health at the current concentration. Despite this has France government decided to ban Bisphenol A in materials in contact with food. This because their risk assessment shows that substance is risk to human health.
This study shows that there are possible replacement to Bisphenol A and that they can use be used in materials in contact with food. The main reason why they are not currently used is because there are no optimal alternative to Bisphenol A. But that should not be an acceptable excuse any more. Here I also show that Sweden should follow France and ban Bisphenol A in materials in contact with food. Main reason for this is that majority of studies show the negative effects of Bisphenol A exposure on animals, also because the possible repercussions from exposure are grave. More research is needed on the subject but until a definitive answer is given regarding the effects of chronic exposure, meanwhile should the precautionary principle be adopted to the full and Bisphenol A banned.},
 author    = {Svensson, Erica},
 keyword   = {Bisfenol A,BPA,hormonstörande,Sverige,examensarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bör Sverige förbjuda Bisfenol A?},
 year     = {2015},
}