Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Musikalitet som gränsöverskridande begrepp En kvalitativ intervjustudie kring hur fyra gymnasielärare på estetiska programmet definierar och konkretiserar musikalitetsbegreppet

Jonsson, Adam LU (2015) LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att utreda hur musiklärare på det estetiska programmet tror att musikalitet uppkommer i förhållande till arv och miljödiskussionen, hur de definierar och konkretiserar musikalitet i förhållande till sina elever samt undersöka hur Gy11–läroplanen för gymnasieskolan påverkar bedömningen av musikalitet. Utgångspunkten för denna studie är baserad på enskild och gruppledd musikundervisning inom instrumental, kör och ensembleundervisning på det svenska gymnasiets estetiska program med inriktningen musik. Den teoretiska bakgrunden presenteras i form av varierande forskning och litteratur där olika uppfattningar och definitioner av musikalitetsbegreppet presenteras efter varandra. Studien baseras på en kvalitativ... (More)
Syftet med denna studie är att utreda hur musiklärare på det estetiska programmet tror att musikalitet uppkommer i förhållande till arv och miljödiskussionen, hur de definierar och konkretiserar musikalitet i förhållande till sina elever samt undersöka hur Gy11–läroplanen för gymnasieskolan påverkar bedömningen av musikalitet. Utgångspunkten för denna studie är baserad på enskild och gruppledd musikundervisning inom instrumental, kör och ensembleundervisning på det svenska gymnasiets estetiska program med inriktningen musik. Den teoretiska bakgrunden presenteras i form av varierande forskning och litteratur där olika uppfattningar och definitioner av musikalitetsbegreppet presenteras efter varandra. Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod där insamlandet av data gjorts via intervjuer. Fyra aktiva gymnasielärare med varierande musikalisk bakgrund deltog i denna studie. Resultatet visar att informanter värderar inre färdigheter när elevers musikalitets bedöms i förhållande till Gy11–läroplanen för gymnasieskolan och att musikalitet inte nödvändigtvis behöver vara något som bara existerar via ett instrument utan är en inneboende färdighet som uppkommer med hjälp av miljön, intresse och arvet. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to investigate how music-teachers at the upper secondary aesthetic music program in Sweden define musicality related to the heritage and environment discussion. How they define and concretise musicality in relation to their students and to examine if and how goals in the curriculum for the music program affect their judgment regarding musicality. The outset of this study is based on individual and ensemble teaching. The theoretical background is presented in various forms of previous research and literature where different views and definitions of musicality are presented. The study is based on a qualitative research method where the collection of data was made through interviews. Four active music-teachers... (More)
The purpose of this study is to investigate how music-teachers at the upper secondary aesthetic music program in Sweden define musicality related to the heritage and environment discussion. How they define and concretise musicality in relation to their students and to examine if and how goals in the curriculum for the music program affect their judgment regarding musicality. The outset of this study is based on individual and ensemble teaching. The theoretical background is presented in various forms of previous research and literature where different views and definitions of musicality are presented. The study is based on a qualitative research method where the collection of data was made through interviews. Four active music-teachers with various musical backgrounds participated in this study. The result of this study shows that the informants advocate inner abilities when student’s musicality gets judged in relationship to the curriculum and that musicality not necessarily has to be something you express with an instrument. It is more of an inherent skill that appears by the means of environment, interest and heritage. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Adam LU
supervisor
organization
course
LMMN91 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
motivation, interest, musical environment, Musicality, Music Education, motivation Educational Sciencis, intresse, musikalisk miljö, Musikalitet, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap
language
Swedish
id
7363540
date added to LUP
2015-07-13 11:46:50
date last changed
2015-07-13 11:46:50
@misc{7363540,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att utreda hur musiklärare på det estetiska programmet tror att musikalitet uppkommer i förhållande till arv och miljödiskussionen, hur de definierar och konkretiserar musikalitet i förhållande till sina elever samt undersöka hur Gy11–läroplanen för gymnasieskolan påverkar bedömningen av musikalitet. Utgångspunkten för denna studie är baserad på enskild och gruppledd musikundervisning inom instrumental, kör och ensembleundervisning på det svenska gymnasiets estetiska program med inriktningen musik. Den teoretiska bakgrunden presenteras i form av varierande forskning och litteratur där olika uppfattningar och definitioner av musikalitetsbegreppet presenteras efter varandra. Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod där insamlandet av data gjorts via intervjuer. Fyra aktiva gymnasielärare med varierande musikalisk bakgrund deltog i denna studie. Resultatet visar att informanter värderar inre färdigheter när elevers musikalitets bedöms i förhållande till Gy11–läroplanen för gymnasieskolan och att musikalitet inte nödvändigtvis behöver vara något som bara existerar via ett instrument utan är en inneboende färdighet som uppkommer med hjälp av miljön, intresse och arvet.},
 author    = {Jonsson, Adam},
 keyword   = {motivation,interest,musical environment,Musicality,Music Education,motivation Educational Sciencis,intresse,musikalisk miljö,Musikalitet,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikalitet som gränsöverskridande begrepp En kvalitativ intervjustudie kring hur fyra gymnasielärare på estetiska programmet definierar och konkretiserar musikalitetsbegreppet},
 year     = {2015},
}