Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anpassning till ökad nederbörd i framtiden: kommunens och byggbranschens roll

Evers, Annelie LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Climate change is going to affect the Earth’s precipitation patterns leading to increased flood risk in Sweden. The main purpose of this study is to examine how municipalities and the building industry work with adaptation for increased precipitation in response to climate change. NCC, a construction and property developing company in Europe represents the building industry in this study. The methods used were a literature review and qualitative interviews with five municipalities and NCC. The municipality’s work with adaptation is project based and the knowledge of the area in question varies. The study highlights several problems and challenges concerning climate change adaptation. Storm water management, which is the focus area for this... (More)
Climate change is going to affect the Earth’s precipitation patterns leading to increased flood risk in Sweden. The main purpose of this study is to examine how municipalities and the building industry work with adaptation for increased precipitation in response to climate change. NCC, a construction and property developing company in Europe represents the building industry in this study. The methods used were a literature review and qualitative interviews with five municipalities and NCC. The municipality’s work with adaptation is project based and the knowledge of the area in question varies. The study highlights several problems and challenges concerning climate change adaptation. Storm water management, which is the focus area for this study, has been a low priority area in the past and the storm water systems are in need of maintenance to be able to withstand cloudbursts now and in the future. Climate change adaptation affects a lot of different actors and all of them need to work together to develop a resilient society. If measures are not taken now it will be more costly to do so in the future. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Annelie Evers

Anpassning till ökad nederbörd i framtiden:
kommunens och byggbranschens roll

Klimatförändringen kommer att leda till förändringar av nederbördsmönster på jorden. I Sverige förväntas nederbörden öka i större delen av landet under höst, vinter och vår. Fokus för arbetet med att motverka klimatförändringar i Sverige har främst varit inriktat på att minska utsläpp från växthusgaser men behovet av att anpassa sig till klimatförändringarna har börjat uppmärksammas. Klimatanpassning berör många aktörer i samhället och det är inte bara den offentliga sektorn som måste vara med i detta arbete utan även företag och enskilda medborgare.

Syftet med min studie var att undersöka hur kommuner som byggbranschen arbetar med... (More)
Annelie Evers

Anpassning till ökad nederbörd i framtiden:
kommunens och byggbranschens roll

Klimatförändringen kommer att leda till förändringar av nederbördsmönster på jorden. I Sverige förväntas nederbörden öka i större delen av landet under höst, vinter och vår. Fokus för arbetet med att motverka klimatförändringar i Sverige har främst varit inriktat på att minska utsläpp från växthusgaser men behovet av att anpassa sig till klimatförändringarna har börjat uppmärksammas. Klimatanpassning berör många aktörer i samhället och det är inte bara den offentliga sektorn som måste vara med i detta arbete utan även företag och enskilda medborgare.

Syftet med min studie var att undersöka hur kommuner som byggbranschen arbetar med anpassning till klimatförändringen och vilka problem och utmaningar som uppstår. Den typ av anpassning som jag undersökt är anpassningen till ökad nederbörd främst i nya områden och fokus på studien har varit dagvattenhantering. Studien utgår ifrån företaget NCC, ett stort bygg- och fastighetsutvecklingsföretag i Europa. Fem kommuner: Kristianstad, Uppsala, Karlstad, Göteborg och Stockholm undersöktes i min studie. Jag undersöker även vilka olika åtgärder för anpassning till ökad nederbörd som finns skrivna om i litteraturen.

I alla kommuner som intervjuades ansåg respondenterna att anpassning till ökad nederbörd i framtiden är en viktig fråga som ofta diskuteras i kommunen. Frågan om översvämningsrisk kommer upp i ett tidigt skede under planeringen av nya områden. Alla kommuner som intervjuades arbetar i hög grad med höjdsättning, det vill säga att byggnader ska byggas på en viss nivå, för att minska översvämningsrisk. Det finns en uppkommande efterfrågan på anpassningsåtgärder till ökad nederbörd i byggsektorn. Att anlägga marken kring det NCC bygger är en stor del av deras verksamhet. NCC arbetar med olika entreprenadformer vilket medför olika nivåer av ansvar och påverkan på projekt. I studien identifierades 20 olika åtgärder för anpassning till ökad nederbörd.

Det finns ett antal problem och utmaningar som kom upp under intervjuerna. Bland annat att kunskapen om frågan är mycket varierande. Dagvatten, som är fokus på denna studie, har tidigare varit en lågt prioriterad fråga vilket har lett till att de dagvattensledningsnät som finns idag är för det mesta byggda förra seklet och har börjar slitas ut. Instängda områden som är lågpunkter i terrängen där vattnet inte kan rinna bort utan samlas istället är ett problem som börjat få mer uppmärksamhet. Några utmaningsområden som tas upp är att den befintliga delen av samhället måste anpassas. Det är lättare att utföra anpassningsåtgärder när ett nytt område exploateras än att anpassa och bygga om i befintlig bebyggelse. En annan stor utmaning är att få allmänhet, beslutsfattare och politiker att förstå att samhället måste anpassas i tid och acceptera att ekonomiska medel måste sättas av för denna anpassning. Det är viktigt att allt som byggs idag görs med framtida klimatet i åtanke då byggnader har en lång livstid för att förhindra att dessa byggnader ska läggas till den befintliga bebyggelse som eventuellt kommer behöva åtgärdas. Det är mer kostsamt och inte alls samhällsansvarigt att lämna detta underhållsberg till kommande generationer att ta hand om.

Handledare: Johanna Alkan Olsson
Examensarbete 30 hp i tillämpad klimatstrategi 2015
CEC - Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
NCC (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Evers, Annelie LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
7365747
date added to LUP
2015-06-18 10:52:46
date last changed
2015-06-18 14:04:28
@misc{7365747,
 abstract   = {Climate change is going to affect the Earth’s precipitation patterns leading to increased flood risk in Sweden. The main purpose of this study is to examine how municipalities and the building industry work with adaptation for increased precipitation in response to climate change. NCC, a construction and property developing company in Europe represents the building industry in this study. The methods used were a literature review and qualitative interviews with five municipalities and NCC. The municipality’s work with adaptation is project based and the knowledge of the area in question varies. The study highlights several problems and challenges concerning climate change adaptation. Storm water management, which is the focus area for this study, has been a low priority area in the past and the storm water systems are in need of maintenance to be able to withstand cloudbursts now and in the future. Climate change adaptation affects a lot of different actors and all of them need to work together to develop a resilient society. If measures are not taken now it will be more costly to do so in the future.},
 author    = {Evers, Annelie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anpassning till ökad nederbörd i framtiden: kommunens och byggbranschens roll},
 year     = {2015},
}