Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Modeling and Simulation of Fixed Bed Batch Bark Drying

Huttunen, Marcus LU (2015) KET920 20151
Chemical Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
I examensarbetet gjordes fyra variationer av en modell med målet att simulera torkningen av bark. Alla fyra variationerna jämfördes med experimentella data från en pilotanläggning och värme- och massöverföringskoefficienten kalibrerades mot experimentella data.
De fyra modellvariationerna är:
• Adiabatisk mättningsmodell
• Värme och massöverföringskoefficientsmodell
• Isotermmodell
• Fraktionsmodell
Den adiabatiska mättnadsmodellen var det sämsta och representerade inte torkningskurvan mycket bra, särskilt vid låga fukthalter.
Värmen och massöverföringskoefficient modellen representerade torkkurvan bättre, särskilt för björk och tall. Men för gran det var en konsekvent fel mellan de experimentella data och modeller torkkurvan.
... (More)
I examensarbetet gjordes fyra variationer av en modell med målet att simulera torkningen av bark. Alla fyra variationerna jämfördes med experimentella data från en pilotanläggning och värme- och massöverföringskoefficienten kalibrerades mot experimentella data.
De fyra modellvariationerna är:
• Adiabatisk mättningsmodell
• Värme och massöverföringskoefficientsmodell
• Isotermmodell
• Fraktionsmodell
Den adiabatiska mättnadsmodellen var det sämsta och representerade inte torkningskurvan mycket bra, särskilt vid låga fukthalter.
Värmen och massöverföringskoefficient modellen representerade torkkurvan bättre, särskilt för björk och tall. Men för gran det var en konsekvent fel mellan de experimentella data och modeller torkkurvan.
Isotermmodellen påverkade inte torkningshastigheten mycket jämfört med vad som redan sett i värmen och massöverföringskoefficienten modell men vissa förändringar kunde ses på temperaturprofilerna och björkens viktkurva, som hade den lägsta initiala fukthalt.
Den bästa representationen av torkningshastigheten uppnåddes, med upp till 99% determinationscoefficient, med fraktionsmodellen som hade tre storleksfraktioner.
Fraktionsmodellen jämfördes slutligen med industriella data med framgång. (Less)
Abstract
During this master thesis four variation of a model were created with the goal to simulate the drying process of bark. All four variations were compared with experimental data from a pilot plant and heat and mass transfer coefficient were calibrated against the experimental data.
The four model variations are:
• Adiabatic saturation model
• Heat and mass transfer coefficient model
• Isotherm model
• Fraction model
The adiabatic saturation model was the worst and did not represent the drying curve very well, especially at low moisture contents.
The heat and mass transfer coefficient model represented the drying curve better, especially for birch and pine. But when it came to spruce it was a consistent error between the experimental... (More)
During this master thesis four variation of a model were created with the goal to simulate the drying process of bark. All four variations were compared with experimental data from a pilot plant and heat and mass transfer coefficient were calibrated against the experimental data.
The four model variations are:
• Adiabatic saturation model
• Heat and mass transfer coefficient model
• Isotherm model
• Fraction model
The adiabatic saturation model was the worst and did not represent the drying curve very well, especially at low moisture contents.
The heat and mass transfer coefficient model represented the drying curve better, especially for birch and pine. But when it came to spruce it was a consistent error between the experimental data and the models drying curve.
The isotherm model did not affect the drying rate very much compared to what was already seen in the heat and mass transfer coefficient model but some changes could be seen at the temperature profiles and for birch, which had the lowest initial moisture content.
The best representation of the drying rate was achieved, with up to 99 % coefficient of determination, with the fraction model that had three size fractions.
The fraction model was lastly compared with industrial data with success. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Modeller, som beskriver något fenomen, kan vara användbara inom industrin och kan användas till att förutsäga resultat från experiment utan att behöva utföra dem.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Huttunen, Marcus LU
supervisor
organization
course
KET920 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kemiteknik, chemical engineering, Drying, Modeling, Simulation, Fixed Bed Batch Drying, Matlab, Isotherm, Bark, GAB
language
English
id
7366023
date added to LUP
2015-06-17 15:43:29
date last changed
2015-06-18 14:04:29
@misc{7366023,
 abstract   = {During this master thesis four variation of a model were created with the goal to simulate the drying process of bark. All four variations were compared with experimental data from a pilot plant and heat and mass transfer coefficient were calibrated against the experimental data.
The four model variations are:
• Adiabatic saturation model
• Heat and mass transfer coefficient model
• Isotherm model
• Fraction model
The adiabatic saturation model was the worst and did not represent the drying curve very well, especially at low moisture contents.
The heat and mass transfer coefficient model represented the drying curve better, especially for birch and pine. But when it came to spruce it was a consistent error between the experimental data and the models drying curve.
The isotherm model did not affect the drying rate very much compared to what was already seen in the heat and mass transfer coefficient model but some changes could be seen at the temperature profiles and for birch, which had the lowest initial moisture content.
The best representation of the drying rate was achieved, with up to 99 % coefficient of determination, with the fraction model that had three size fractions.
The fraction model was lastly compared with industrial data with success.},
 author    = {Huttunen, Marcus},
 keyword   = {kemiteknik,chemical engineering,Drying,Modeling,Simulation,Fixed Bed Batch Drying,Matlab,Isotherm,Bark,GAB},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Modeling and Simulation of Fixed Bed Batch Bark Drying},
 year     = {2015},
}