Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Försäljningskanalernas betydelse för konsumentens relation till premiumvarumärken

Kruse, Sofia LU and Gahnsby, Eleni (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur konsumenters preferenser av försäljningskanaler reflekteras av deras relation till premiumvarumärken vilken vidare medieras via deras identitetsskapande.
Metod: Denna studie har hermeneutik som utgångspunkt och har använt en kvalitativ metod med abduktiv ansats för att kunna kombinera befintliga teorier med insamlad empiri.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska ramen för studien består av teorier inom områdena varumärkesrelationer, identitet och försäljningskanaler.
Empiri: Studien består av 15 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med konsumenter. En överblick av empirin presenteras i tabellformat och sedan används citat för att driva analysen framåt.
Slutsats:... (More)
Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur konsumenters preferenser av försäljningskanaler reflekteras av deras relation till premiumvarumärken vilken vidare medieras via deras identitetsskapande.
Metod: Denna studie har hermeneutik som utgångspunkt och har använt en kvalitativ metod med abduktiv ansats för att kunna kombinera befintliga teorier med insamlad empiri.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska ramen för studien består av teorier inom områdena varumärkesrelationer, identitet och försäljningskanaler.
Empiri: Studien består av 15 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med konsumenter. En överblick av empirin presenteras i tabellformat och sedan används citat för att driva analysen framåt.
Slutsats: Slutsatsen som kan dras utifrån studien är att de relationer som konsumenten skapar har visat sig bero på den identitet som denne vill förmedla till den sociala omgivningen. Konsumenters relationer till premiumvarumärken har även visat sig spela en stor roll i deras val av försäljningskanaler och försäljningskanalerna har på olika sätt visat sig vara betydelsefulla i skapandet av en relation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kruse, Sofia LU and Gahnsby, Eleni
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Varumärkesrelationer, försäljningskanaler, identitet, konsumentbeteende, premiumvarumärken
language
Swedish
id
7368806
date added to LUP
2015-06-22 15:44:41
date last changed
2015-06-22 15:44:41
@misc{7368806,
 abstract   = {Syfte: 	Syftet med studien är att öka förståelsen för hur konsumenters preferenser av försäljningskanaler reflekteras av deras relation till premiumvarumärken vilken vidare medieras via deras identitetsskapande. 
Metod:	Denna studie har hermeneutik som utgångspunkt och har använt en kvalitativ metod med abduktiv ansats för att kunna kombinera befintliga teorier med insamlad empiri. 
Teoretiska perspektiv: 	Den teoretiska ramen för studien består av teorier inom områdena varumärkesrelationer, identitet och försäljningskanaler. 
Empiri: Studien består av 15 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med konsumenter. En överblick av empirin presenteras i tabellformat och sedan används citat för att driva analysen framåt. 
Slutsats: Slutsatsen som kan dras utifrån studien är att de relationer som konsumenten skapar har visat sig bero på den identitet som denne vill förmedla till den sociala omgivningen. Konsumenters relationer till premiumvarumärken har även visat sig spela en stor roll i deras val av försäljningskanaler och försäljningskanalerna har på olika sätt visat sig vara betydelsefulla i skapandet av en relation.},
 author    = {Kruse, Sofia and Gahnsby, Eleni},
 keyword   = {Varumärkesrelationer,försäljningskanaler,identitet,konsumentbeteende,premiumvarumärken},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försäljningskanalernas betydelse för konsumentens relation till premiumvarumärken},
 year     = {2015},
}