Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vinster i nystartade sociala företag – legitimitetsskapande eller legitimitetsskadande?

Engström, Caroline LU ; Kullving, Maria LU and Kovanen, Emmi LU (2015) FEKH99 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur nya sociala entreprenörer arbetar för att bygga legitimitet i sina företag och huruvida de finner det vara en konflikt mellan de sociala aspekterna och att generera vinst.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats. Vi genomför semi-strukturerade intervjuer med sex sociala företag och två inkubatorer i Sverige.

Teoretiska perspektiv: Vi utgår från teorier om legitimitet, socialt entreprenörskap och nyinstitutionalism samt ser till affärsmodeller i nystartade sociala företag.

Empiri: Studiens empiri består av det material vi har samlat in via intervjuer med sociala entreprenörer i Sverige vars företag är nystartade och återger hur dessa resonerar kring... (More)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur nya sociala entreprenörer arbetar för att bygga legitimitet i sina företag och huruvida de finner det vara en konflikt mellan de sociala aspekterna och att generera vinst.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats. Vi genomför semi-strukturerade intervjuer med sex sociala företag och två inkubatorer i Sverige.

Teoretiska perspektiv: Vi utgår från teorier om legitimitet, socialt entreprenörskap och nyinstitutionalism samt ser till affärsmodeller i nystartade sociala företag.

Empiri: Studiens empiri består av det material vi har samlat in via intervjuer med sociala entreprenörer i Sverige vars företag är nystartade och återger hur dessa resonerar kring eventuella vinstkonflikter. Empirin består även av intervjuer med två inkubatorer i Sverige.

Resultat: Sociala entreprenörer i nystartade företag använder sig främst av moralisk legitimitet i sitt legitimitetsbyggande. Vad gäller huruvida entreprenörerna finner en konflikt i att generera vinst samtidigt som deras företag definieras som sociala, har vi funnit att de ser på vinst som något positivt som leder till möjligheten att göra mer för fler. Vinst kan därför i många fall ses som legitimitetsskapande, istället för legitimitetsskadande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Caroline LU ; Kullving, Maria LU and Kovanen, Emmi LU
supervisor
organization
course
FEKH99 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Socialt entreprenörskap, legitimitet, nyinstitutionalism, vinst och kompromisser.
language
Swedish
id
7369550
date added to LUP
2015-06-24 11:31:39
date last changed
2015-06-24 11:31:39
@misc{7369550,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur nya sociala entreprenörer arbetar för att bygga legitimitet i sina företag och huruvida de finner det vara en konflikt mellan de sociala aspekterna och att generera vinst.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats. Vi genomför semi-strukturerade intervjuer med sex sociala företag och två inkubatorer i Sverige.

Teoretiska perspektiv: Vi utgår från teorier om legitimitet, socialt entreprenörskap och nyinstitutionalism samt ser till affärsmodeller i nystartade sociala företag.

Empiri: Studiens empiri består av det material vi har samlat in via intervjuer med sociala entreprenörer i Sverige vars företag är nystartade och återger hur dessa resonerar kring eventuella vinstkonflikter. Empirin består även av intervjuer med två inkubatorer i Sverige.

Resultat: Sociala entreprenörer i nystartade företag använder sig främst av moralisk legitimitet i sitt legitimitetsbyggande. Vad gäller huruvida entreprenörerna finner en konflikt i att generera vinst samtidigt som deras företag definieras som sociala, har vi funnit att de ser på vinst som något positivt som leder till möjligheten att göra mer för fler. Vinst kan därför i många fall ses som legitimitetsskapande, istället för legitimitetsskadande.},
 author    = {Engström, Caroline and Kullving, Maria and Kovanen, Emmi},
 keyword   = {Socialt entreprenörskap,legitimitet,nyinstitutionalism,vinst och kompromisser.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vinster i nystartade sociala företag – legitimitetsskapande eller legitimitetsskadande?},
 year     = {2015},
}