Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att uppnå sann lojalitet vid lågt produktengagemang - En fallstudie av kundlojalitet på den sydsvenska snabbmatsmarknaden

Andila, Evelina LU ; Könyves, Alice LU and Olander, Lina LU (2015) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka kundlojalitet på lågengagemangsmarknader och därigenom förstå och redogöra för om företag som erbjuder lågengagemangsprodukter kan uppnå sann kundlojalitet utifrån sitt produkt- och serviceerbjudande och i så fall hur de detta kan göras. Denna abduktiva studie är utformad utifrån en kvalitativ ansats med inslag av kvantitativ metod i form av fokusgrupper, observationer samt en webbenkät. Studien tar sitt avstamp i relationsmarknadsföring och dess teoretiska grund. Därefter läggs fokus på kundlojalitet och dess olika former och uttryck genom fem olika väletablerade modeller. Utöver detta görs en genomgång av hur ett produkterbjudande kan byggas genom Kotlers fem produktnivåer. För att avgränsa studiens... (More)
Syftet med studien är att undersöka kundlojalitet på lågengagemangsmarknader och därigenom förstå och redogöra för om företag som erbjuder lågengagemangsprodukter kan uppnå sann kundlojalitet utifrån sitt produkt- och serviceerbjudande och i så fall hur de detta kan göras. Denna abduktiva studie är utformad utifrån en kvalitativ ansats med inslag av kvantitativ metod i form av fokusgrupper, observationer samt en webbenkät. Studien tar sitt avstamp i relationsmarknadsföring och dess teoretiska grund. Därefter läggs fokus på kundlojalitet och dess olika former och uttryck genom fem olika väletablerade modeller. Utöver detta görs en genomgång av hur ett produkterbjudande kan byggas genom Kotlers fem produktnivåer. För att avgränsa studiens omfattning behandlas endast den sydsvenska snabbmatsmarknaden. Utöver detta görs vidare avgränsningar till endast de tre största snabbmatskedjorna på denna marknad; McDonald’s, Max samt Burger King. Resultat visar, trots tidigare forsknings motsättningar, att sann lojalitet faktiskt är möjligt på en marknad som erbjuder lågengagemangsprodukter. Genom att aktivt arbeta för att skapa en stark image samt göra noggranna attitydundersökningar hos konsumenter och lägga fram välutformade RM-mål kan detta uppnås. Det är dock en utmaning för aktörer på denna typ av marknad att skapa sann lojalitet då mycket arbete krävs och vidare är det lätt att missta en annan typ av lojalitet för sann lojalitet, vilket även det bekräftar relevansen i att göra noggranna marknadsundersökningar. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to analyze the customer loyalty that exists in a low-involvement market. The study will enable an understanding for if companies selling low-involvement products can attain true customer loyalty through the product and service offered, and if so, how this can be accomplished. This abductive study is using a qualitative framework with elements of a quantitative method by using focus groups, observations and one online survey. The study enters upon relationship marketing which is also used as a theoretical base throughout the report. Thereafter focus is given to customer loyalty and its different forms and expressions using five different well-established theoretical models. In addition to this, a review of... (More)
The purpose of this study is to analyze the customer loyalty that exists in a low-involvement market. The study will enable an understanding for if companies selling low-involvement products can attain true customer loyalty through the product and service offered, and if so, how this can be accomplished. This abductive study is using a qualitative framework with elements of a quantitative method by using focus groups, observations and one online survey. The study enters upon relationship marketing which is also used as a theoretical base throughout the report. Thereafter focus is given to customer loyalty and its different forms and expressions using five different well-established theoretical models. In addition to this, a review of Kotler’s five product levels is made, as this is helpful when explaining how a product offer can be put together. In order to define the study it is only the fast food market in the south of Sweden that is covered. Additionally the study exclusively covers the three largest fast food chains in this market; McDonald’s, Max and Burger King. The result shows that, even though earlier studies are indicating towards the opposite, true customer loyalty is possible to create in a market that sells low-involvement products. By actively work for a strong image, make thorough research of consumer attitudes and set well-defined RM-goals customer loyalty is achievable. To have in mind though is that to create true customer loyalty demands hard work by companies in a low-involvement market and it is easy to mistake certain kinds of loyalty for true loyalty. This also confirms the importance of making thorough market research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andila, Evelina LU ; Könyves, Alice LU and Olander, Lina LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sann lojalitet, Snabbmat, Lågengagemangsprodukter, Kundlojalitet, Relationsmarknadsföring
language
Swedish
id
7369686
date added to LUP
2015-06-18 13:44:12
date last changed
2015-06-18 14:04:29
@misc{7369686,
 abstract   = {The purpose of this study is to analyze the customer loyalty that exists in a low-involvement market. The study will enable an understanding for if companies selling low-involvement products can attain true customer loyalty through the product and service offered, and if so, how this can be accomplished. This abductive study is using a qualitative framework with elements of a quantitative method by using focus groups, observations and one online survey. The study enters upon relationship marketing which is also used as a theoretical base throughout the report. Thereafter focus is given to customer loyalty and its different forms and expressions using five different well-established theoretical models. In addition to this, a review of Kotler’s five product levels is made, as this is helpful when explaining how a product offer can be put together. In order to define the study it is only the fast food market in the south of Sweden that is covered. Additionally the study exclusively covers the three largest fast food chains in this market; McDonald’s, Max and Burger King. The result shows that, even though earlier studies are indicating towards the opposite, true customer loyalty is possible to create in a market that sells low-involvement products. By actively work for a strong image, make thorough research of consumer attitudes and set well-defined RM-goals customer loyalty is achievable. To have in mind though is that to create true customer loyalty demands hard work by companies in a low-involvement market and it is easy to mistake certain kinds of loyalty for true loyalty. This also confirms the importance of making thorough market research.},
 author    = {Andila, Evelina and Könyves, Alice and Olander, Lina},
 keyword   = {Sann lojalitet,Snabbmat,Lågengagemangsprodukter,Kundlojalitet,Relationsmarknadsföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att uppnå sann lojalitet vid lågt produktengagemang - En fallstudie av kundlojalitet på den sydsvenska snabbmatsmarknaden},
 year     = {2015},
}