Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Emissioner i Perstorp - Sektors-, capitajämförelser och lufthaltsmodeller

Eriksson, Joel LU (2015) MVEM12 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
In this study a series of tests have been performed in order to evaluate the air quality of Perstorp municipality. From the SMED database comparisons of several emissions between Perstorp, the neighbouring Klippan municipality, Scania and Sweden were made. Due to its prevalent industry, the emissions from Perstorp were often significantly higher than that of the other groups seen per capita. In order to ensure that the data collected from SMED was correct a comparison was made between it and the SMP database, which was based on measurements performed by the industries themselves. The assumptions made by SMED proved poor in accounting for the combustion and filtration performances of the industries in Perstorp.
Using the SMP data,... (More)
In this study a series of tests have been performed in order to evaluate the air quality of Perstorp municipality. From the SMED database comparisons of several emissions between Perstorp, the neighbouring Klippan municipality, Scania and Sweden were made. Due to its prevalent industry, the emissions from Perstorp were often significantly higher than that of the other groups seen per capita. In order to ensure that the data collected from SMED was correct a comparison was made between it and the SMP database, which was based on measurements performed by the industries themselves. The assumptions made by SMED proved poor in accounting for the combustion and filtration performances of the industries in Perstorp.
Using the SMP data, calculations of emission concentrations were made for NMVOC, particles, mercury and lead. While none of these proved close to exceed any legal limits or environmental performance goals, the lack of data covering background concentrations made any substantial assessment impossible. Other problems that arose during this project were inconsistencies of emission presentations between the SMED and SMP databases and between the legal limits and the swedish environmental performance goals. The last problem encountered was the unsureness of the specifics of the NMVOC originating from Perstorps industries.
In order to ensure that the air quality of Perstorp municipality is in no risk of jeopardizing the health of its inhabitants an environmental surveillance program need to be established. Such a program could potentially account for the problems encountered during the recent air quality assessment. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I denna studie utfördes en serie tester för att utvärdera luftkvaliteten i Perstorps kommun. Med utgångspunkt från SMED:s databas gjordes jämförelser av flera utsläpp mellan Perstorps kommun, grannkommunen Klippan, samt Skåne och Sverige. På grund av dess utbredda industri var utsläppen från Perstorp ofta betydligt större än för de andra grupperna sett per capita. För att säkerställa att de uppgifter som samlats in från SMED var korrekta jämfördes denna data mot motsvarande uppgifter från SMP:s databas, vilken är baserad på mätningar utförda av industrierna själva. De antaganden som gjordes av SMED visade sig vara dåliga på att spegla prestandan av Perstorps industrier vad gällande dess förbrännings- och filtreringsegenskaper.
Med hjälp... (More)
I denna studie utfördes en serie tester för att utvärdera luftkvaliteten i Perstorps kommun. Med utgångspunkt från SMED:s databas gjordes jämförelser av flera utsläpp mellan Perstorps kommun, grannkommunen Klippan, samt Skåne och Sverige. På grund av dess utbredda industri var utsläppen från Perstorp ofta betydligt större än för de andra grupperna sett per capita. För att säkerställa att de uppgifter som samlats in från SMED var korrekta jämfördes denna data mot motsvarande uppgifter från SMP:s databas, vilken är baserad på mätningar utförda av industrierna själva. De antaganden som gjordes av SMED visade sig vara dåliga på att spegla prestandan av Perstorps industrier vad gällande dess förbrännings- och filtreringsegenskaper.
Med hjälp av uppgifterna från SMP, utfördes spridningsmodeller för utsläppen av NMVOC, partiklar, kvicksilver och bly. Även om ingen av dessa föroreningar visade sig vara nära att överskrida några miljökvalitetsnormer eller miljömål så innebar den bristfälliga data över bakgrundshalter att en fullständig bedömning av lufthalter var omöjlig. Något som försvårade jämförelser av data uppstod under projektets gång var de inkonsekventa formatet för hur utsläppen presenterades dels mellan SMED:s och SMP:s databaser, men även mellan miljökvalitetsnormer och miljömål. Ytterligare ett problem var osäkerheten över vilka ämnen som ingick i utsläppen av de NMVOC-utsläpp som hade sitt ursprung från Perstorpsindustripark.
För att säkerställa att luftkvaliteten i Perstorps kommun inte innebär en risk för invånarna föreslås att miljöövervakningsprogram för luft inrättas. Ett sådant program skulle kunna angripa problemen som uppstod i arbetet och bidra till ett bättre bedömningsunderlag för utvärderingen av luftkvalitet i kommunen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Joel LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Luftemissioner, miljöövervakning, Perstorp
language
Swedish
id
7370000
date added to LUP
2015-06-27 06:07:17
date last changed
2015-06-27 06:07:17
@misc{7370000,
 abstract   = {In this study a series of tests have been performed in order to evaluate the air quality of Perstorp municipality. From the SMED database comparisons of several emissions between Perstorp, the neighbouring Klippan municipality, Scania and Sweden were made. Due to its prevalent industry, the emissions from Perstorp were often significantly higher than that of the other groups seen per capita. In order to ensure that the data collected from SMED was correct a comparison was made between it and the SMP database, which was based on measurements performed by the industries themselves. The assumptions made by SMED proved poor in accounting for the combustion and filtration performances of the industries in Perstorp.
Using the SMP data, calculations of emission concentrations were made for NMVOC, particles, mercury and lead. While none of these proved close to exceed any legal limits or environmental performance goals, the lack of data covering background concentrations made any substantial assessment impossible. Other problems that arose during this project were inconsistencies of emission presentations between the SMED and SMP databases and between the legal limits and the swedish environmental performance goals. The last problem encountered was the unsureness of the specifics of the NMVOC originating from Perstorps industries.
In order to ensure that the air quality of Perstorp municipality is in no risk of jeopardizing the health of its inhabitants an environmental surveillance program need to be established. Such a program could potentially account for the problems encountered during the recent air quality assessment.},
 author    = {Eriksson, Joel},
 keyword   = {Luftemissioner,miljöövervakning,Perstorp},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Emissioner i Perstorp - Sektors-, capitajämförelser och lufthaltsmodeller},
 year     = {2015},
}