Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Revisionsnytta och Revisionsplikt - hur tänker företag?

Andersson, Caroline LU and Ahlberg, Sofie (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara hur och varför företag, som kan komma att omfattas av fri revisionsplikt i framtiden, upplever revisionsnytta. Detta för att bidra med nyttig kunskap till revisionsprofessionen och undrande aktörer inför den undersökta förändringen av revisionspliktens gränser.

Metod:Studien har genomförts med en kvantitativ metod och antar en deduktiv ansats. Empirin har samlats in genom en enkätundersökning. Hypoteser har genererats utifrån studiens referensram. Hypotesprövning och analys har skett i SPSS, främst genom regressionsanalys och t-test.

Teoretiskt perspektiv:Uppsatsens teoretiska referensram består av Agentteori, Legitimitetsteori och Intressentteori. Syftet med dessa teorier är att... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara hur och varför företag, som kan komma att omfattas av fri revisionsplikt i framtiden, upplever revisionsnytta. Detta för att bidra med nyttig kunskap till revisionsprofessionen och undrande aktörer inför den undersökta förändringen av revisionspliktens gränser.

Metod:Studien har genomförts med en kvantitativ metod och antar en deduktiv ansats. Empirin har samlats in genom en enkätundersökning. Hypoteser har genererats utifrån studiens referensram. Hypotesprövning och analys har skett i SPSS, främst genom regressionsanalys och t-test.

Teoretiskt perspektiv:Uppsatsens teoretiska referensram består av Agentteori, Legitimitetsteori och Intressentteori. Syftet med dessa teorier är att försöka förklara den nytta företag anser att de upplever med revision.

Empiri:Studiens empiri består av företagens svar på enkätens sju frågor. Totalt medverkade 479 företag. Enkätens avslutande öppna fråga har bidragit med ytterligare empiriskt material.

Slutsats:Revisionsnytta uppfattas på många olika sätt. I denna studie utmärkte sig revision som en kvalitetsstämpel. Två andra framträdande nyttor är intressentkrav och trygghet mot fel. Det finns inget stöd för att interna nyttor överstiger externa. Legitimitetsteori och intressentteori kan förklara upplevd revisionsnytta, men inte agentteori. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of this essay is to explain how and why companies that in the future may be subjected to voluntary audit describe their perceived benefit with external audit. The objective is to contribute with useful information to the audit industry on the occasion of Sweden’s investigated change of statutory audit.

Methodology: This study follows a quantitative research method and takes on a deductive research approach. The empirical material is the result of a survey study of Swedish companies. The testing of hypothesis and the analysis of the material has been carried out in SPSS, mainly through regression analysis and t-tests.

Theoretical view: The theoretical framework of this essay consist of Agency Theory,Legitimacy... (More)
Purpose: The purpose of this essay is to explain how and why companies that in the future may be subjected to voluntary audit describe their perceived benefit with external audit. The objective is to contribute with useful information to the audit industry on the occasion of Sweden’s investigated change of statutory audit.

Methodology: This study follows a quantitative research method and takes on a deductive research approach. The empirical material is the result of a survey study of Swedish companies. The testing of hypothesis and the analysis of the material has been carried out in SPSS, mainly through regression analysis and t-tests.

Theoretical view: The theoretical framework of this essay consist of Agency Theory,Legitimacy Theory and Stakeholder Theory. The purpose of the chosen framework is to try to explain the benefit that companies may find in external audits.

Empirical foundation: The empirical material in this study consists of the answers from the respondents to the seven questions of the survey. In total, there were 479 responses to the survey and the concluding voluntary question has contributed with further empirical material.

Conclusions: The benefits of external audits are perceived in various ways. In this study, audit as a form of quality to the reports were distinguished. Audit is also a perceived benefit due to stakeholder demands and insurance against accounting errors and the external benefits exceed the internal benefits. Legitimacy theory and stakeholder theory can explain the results, however agency theory cannot. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Caroline LU and Ahlberg, Sofie
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intressentteori, Agentteori, Legitimitetsteori, Revisionsplikt, Revisionsnytta
language
Swedish
id
7370149
date added to LUP
2015-06-18 14:27:40
date last changed
2015-06-18 14:27:40
@misc{7370149,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara hur och varför företag, som kan komma att omfattas av fri revisionsplikt i framtiden, upplever revisionsnytta. Detta för att bidra med nyttig kunskap till revisionsprofessionen och undrande aktörer inför den undersökta förändringen av revisionspliktens gränser.

Metod:Studien har genomförts med en kvantitativ metod och antar en deduktiv ansats. Empirin har samlats in genom en enkätundersökning. Hypoteser har genererats utifrån studiens referensram. Hypotesprövning och analys har skett i SPSS, främst genom regressionsanalys och t-test.

Teoretiskt perspektiv:Uppsatsens teoretiska referensram består av Agentteori, Legitimitetsteori och Intressentteori. Syftet med dessa teorier är att försöka förklara den nytta företag anser att de upplever med revision.

Empiri:Studiens empiri består av företagens svar på enkätens sju frågor. Totalt medverkade 479 företag. Enkätens avslutande öppna fråga har bidragit med ytterligare empiriskt material.

Slutsats:Revisionsnytta uppfattas på många olika sätt. I denna studie utmärkte sig revision som en kvalitetsstämpel. Två andra framträdande nyttor är intressentkrav och trygghet mot fel. Det finns inget stöd för att interna nyttor överstiger externa. Legitimitetsteori och intressentteori kan förklara upplevd revisionsnytta, men inte agentteori.},
 author    = {Andersson, Caroline and Ahlberg, Sofie},
 keyword   = {Intressentteori,Agentteori,Legitimitetsteori,Revisionsplikt,Revisionsnytta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsnytta och Revisionsplikt - hur tänker företag?},
 year     = {2015},
}