Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska konsumenters referenspris och betalningsvilja för ekologiska livsmedel

Frenning, Ida LU ; Klingvall, Fredrik LU and Malmsten, Robin LU (2015) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Svenska konsumenters referenspris och betalningsvilja för ekologiska livsmedel
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Ida Frenning, Fredrik Klingvall, Robin Malmsten
Handledare: Lars Carlman
Nyckelord: Ekologiska livsmedel, Referenspris, Betalningsvilja, Upplevt pris, Köptillfällesmarknadsföring
Syfte: Uppsatsen syftar till att utveckla tidigare kunskap om svenska konsumenters uppfattade prisbild och betalningsvilja för ekologiska livsmedel i förhållande till konventionella livsmedel.
Metod: En kvantitativ undersökningsmetod användes som baserades på en enkätundersökning. Datainsamlingen utfördes i livsmedelsbutikerna Coop... (More)
Examensarbetets titel: Svenska konsumenters referenspris och betalningsvilja för ekologiska livsmedel
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Ida Frenning, Fredrik Klingvall, Robin Malmsten
Handledare: Lars Carlman
Nyckelord: Ekologiska livsmedel, Referenspris, Betalningsvilja, Upplevt pris, Köptillfällesmarknadsföring
Syfte: Uppsatsen syftar till att utveckla tidigare kunskap om svenska konsumenters uppfattade prisbild och betalningsvilja för ekologiska livsmedel i förhållande till konventionella livsmedel.
Metod: En kvantitativ undersökningsmetod användes som baserades på en enkätundersökning. Datainsamlingen utfördes i livsmedelsbutikerna Coop Forum och ICA Maxi i Malmö.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen inleds med en förklaring av koncepten referenspris och betalningsvilja. Transaktionsnyttoteorin binder därefter samman de två koncepten. Avslutningsvis kopplas teori om köptillfällesmarknadsföring ihop med konceptet extern referensprispåverkan.
Empiri: I empirikapitlet presenteras data från en kvantitativ enkätstudie med 243 respondenter.
Resultat: Svenska livsmedelskonsumenter ser en prisskillnad mellan ekologiska och konventionella livsmedel och uppfattar ekologiska livsmedel som dyrare. Konsumenterna har en högre betalningsvilja för ekologiska än för konventionella livsmedel och det finns en positiv korrelation mellan internt referenspris och betalningsvilja. Det finns även indikationer på att konsumenter inte uppfattar en prispositionering mellan ekologiska varumärken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frenning, Ida LU ; Klingvall, Fredrik LU and Malmsten, Robin LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ekologiska livsmedel, Referenspris, Betalningsvilja, Upplevt pris, Köptillfällesmarknadsföring
language
Swedish
id
7370187
date added to LUP
2015-06-23 13:59:31
date last changed
2015-06-23 13:59:31
@misc{7370187,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Svenska konsumenters referenspris och betalningsvilja för ekologiska livsmedel
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Ida Frenning, Fredrik Klingvall, Robin Malmsten
Handledare: Lars Carlman
Nyckelord: Ekologiska livsmedel, Referenspris, Betalningsvilja, Upplevt pris, Köptillfällesmarknadsföring
Syfte: Uppsatsen syftar till att utveckla tidigare kunskap om svenska konsumenters uppfattade prisbild och betalningsvilja för ekologiska livsmedel i förhållande till konventionella livsmedel.
Metod: En kvantitativ undersökningsmetod användes som baserades på en enkätundersökning. Datainsamlingen utfördes i livsmedelsbutikerna Coop Forum och ICA Maxi i Malmö.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen inleds med en förklaring av koncepten referenspris och betalningsvilja. Transaktionsnyttoteorin binder därefter samman de två koncepten. Avslutningsvis kopplas teori om köptillfällesmarknadsföring ihop med konceptet extern referensprispåverkan.
Empiri: I empirikapitlet presenteras data från en kvantitativ enkätstudie med 243 respondenter.
Resultat: Svenska livsmedelskonsumenter ser en prisskillnad mellan ekologiska och konventionella livsmedel och uppfattar ekologiska livsmedel som dyrare. Konsumenterna har en högre betalningsvilja för ekologiska än för konventionella livsmedel och det finns en positiv korrelation mellan internt referenspris och betalningsvilja. Det finns även indikationer på att konsumenter inte uppfattar en prispositionering mellan ekologiska varumärken.},
 author    = {Frenning, Ida and Klingvall, Fredrik and Malmsten, Robin},
 keyword   = {Ekologiska livsmedel,Referenspris,Betalningsvilja,Upplevt pris,Köptillfällesmarknadsföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska konsumenters referenspris och betalningsvilja för ekologiska livsmedel},
 year     = {2015},
}