Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur utvecklar en destination med mörk historia sin image?

Grenerström, Fredrik LU and Mijucic, Dennis LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur destinationer med mörk historia arbetar med imageutveckling samt vilken roll lokalbefolkningen har i identitetsutvecklingsprocessen. För att kunna besvara syftet utgår vi därför ifrån två perspektiv. Organisationens perspektiv samt lokalbefolkningens perspektiv på destinations- och imageutvecklingsprocessen. Utifrån detta syfte har vi ställt frågeställningar som behandlar destinationers arbete med mörk historia utifrån ett imageutvecklingsperspektiv samt hur lokalbefolkningen förhåller sig till identitetsutvecklingsprocessen. Vi använde oss av en kvalitativ metod i uppsatsen och inhämtade vår empiri genom dokumentanalyser och intervjuer från vår fallstudie i Belgrad. Empirin har... (More)
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur destinationer med mörk historia arbetar med imageutveckling samt vilken roll lokalbefolkningen har i identitetsutvecklingsprocessen. För att kunna besvara syftet utgår vi därför ifrån två perspektiv. Organisationens perspektiv samt lokalbefolkningens perspektiv på destinations- och imageutvecklingsprocessen. Utifrån detta syfte har vi ställt frågeställningar som behandlar destinationers arbete med mörk historia utifrån ett imageutvecklingsperspektiv samt hur lokalbefolkningen förhåller sig till identitetsutvecklingsprocessen. Vi använde oss av en kvalitativ metod i uppsatsen och inhämtade vår empiri genom dokumentanalyser och intervjuer från vår fallstudie i Belgrad. Empirin har analyserats med relevanta teorier och gett oss en slutsats där vi kan se att Belgrad inte arbetar med att framhäva sin mörka historia i sin imageutveckling. Vidare slutsatser handlar om att lokalbefolkningen måste integreras i arbetet med imageutveckling då uppfattningen om destinationens identitet skiljer sig ifrån imagen som organisationerna presenterar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grenerström, Fredrik LU and Mijucic, Dennis LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av Belgrad som grundar sig i lokalbefolkningens roll i destinations- och identitetsutvecklingsprocessen.
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
destinationsutveckling, identitetsutveckling, imageutveckling, lokalbefolkning och mörk historia.
language
Swedish
id
7370422
date added to LUP
2015-06-24 09:32:33
date last changed
2015-06-24 09:32:33
@misc{7370422,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur destinationer med mörk historia arbetar med imageutveckling samt vilken roll lokalbefolkningen har i identitetsutvecklingsprocessen. För att kunna besvara syftet utgår vi därför ifrån två perspektiv. Organisationens perspektiv samt lokalbefolkningens perspektiv på destinations- och imageutvecklingsprocessen. Utifrån detta syfte har vi ställt frågeställningar som behandlar destinationers arbete med mörk historia utifrån ett imageutvecklingsperspektiv samt hur lokalbefolkningen förhåller sig till identitetsutvecklingsprocessen. Vi använde oss av en kvalitativ metod i uppsatsen och inhämtade vår empiri genom dokumentanalyser och intervjuer från vår fallstudie i Belgrad. Empirin har analyserats med relevanta teorier och gett oss en slutsats där vi kan se att Belgrad inte arbetar med att framhäva sin mörka historia i sin imageutveckling. Vidare slutsatser handlar om att lokalbefolkningen måste integreras i arbetet med imageutveckling då uppfattningen om destinationens identitet skiljer sig ifrån imagen som organisationerna presenterar.},
 author    = {Grenerström, Fredrik and Mijucic, Dennis},
 keyword   = {destinationsutveckling,identitetsutveckling,imageutveckling,lokalbefolkning och mörk historia.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur utvecklar en destination med mörk historia sin image?},
 year     = {2015},
}