Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Enhetlighet i Helsingborgs stads arbete med offentlig kontroll av livsmedel

Svensson, Niclas LU (2015) MVEK03 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Food safety is a key component in securing people's health and environment in today's society. Within the European Union there are mutual laws regulating the food safety which are to be implemented uniformly in all member states. This study investigates a municipality's work in implementing a uniform handling of public supervision of food safety in Sweden.

The examined municipality is Helsingborgs stad and the study's results are gathered through interviews with food safety inspectors and their head of the department. The results from the study show that the municipality has several different tools it offers its food safety inspectors. The study also shows that the municipality puts much effort into helping the inspectors work uniformly... (More)
Food safety is a key component in securing people's health and environment in today's society. Within the European Union there are mutual laws regulating the food safety which are to be implemented uniformly in all member states. This study investigates a municipality's work in implementing a uniform handling of public supervision of food safety in Sweden.

The examined municipality is Helsingborgs stad and the study's results are gathered through interviews with food safety inspectors and their head of the department. The results from the study show that the municipality has several different tools it offers its food safety inspectors. The study also shows that the municipality puts much effort into helping the inspectors work uniformly to ensure that the law regulating food safety is followed by local businesses.

In conclusion there are several ways for municipalities to help its food safety inspectors work uniformly to ensure that the law is equally applied. But there is also a need for more studies on how other municipalities work with this issue and what the central authority does to aid in this work. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Verktyg för att jobba enhetligt med offentlig kontroll av livsmedel

Enligt EU-lagstiftning ska all offentlig livsmedelskontroll bedrivas enhetligt. I Sverige bedrivs delar av den offentliga livsmedelskontrollen av Sveriges 290 kommuner vilket ställer krav på att man jobbar enhetligt både inom och mellan kommuner. Genom att ha studerat hur Helsingborgs stads miljöförvaltning jobbar med enhetlighet går det och konstatera att det finns verktyg att ta till för att arbeta mer enhetligt i den offentliga livsmedelskontrollen.

Säkra livsmedel och redlig mat är övergripande mål för livsmedelslagstiftningen. Primärt ansvar för säkra och redliga livsmedel ligger på företagen medan den offentliga livsmedelskontrollen ska säkra att... (More)
Verktyg för att jobba enhetligt med offentlig kontroll av livsmedel

Enligt EU-lagstiftning ska all offentlig livsmedelskontroll bedrivas enhetligt. I Sverige bedrivs delar av den offentliga livsmedelskontrollen av Sveriges 290 kommuner vilket ställer krav på att man jobbar enhetligt både inom och mellan kommuner. Genom att ha studerat hur Helsingborgs stads miljöförvaltning jobbar med enhetlighet går det och konstatera att det finns verktyg att ta till för att arbeta mer enhetligt i den offentliga livsmedelskontrollen.

Säkra livsmedel och redlig mat är övergripande mål för livsmedelslagstiftningen. Primärt ansvar för säkra och redliga livsmedel ligger på företagen medan den offentliga livsmedelskontrollen ska säkra att lagstiftningen efterlevs. I Sverige bedrivs den offentliga livsmedelskontrollen på tre nivåer, centralt av Livsmedelsverket, regionalt av länsstyrelserna och lokalt av kommuner.

Lagstiftningen inom livsmedelsområdet består utav stora delar EU-lagstiftning med viss kompletterande svenska lagstiftning. Ett av de krav som EU-lagstiftning ställer är att den offentliga kontrollen av livsmedel ska bedrivas på ett enhetligt sätt. Detta krav gäller alla de myndigheter som bedriver denna typ av verksamhet och på alla nivåer. Utifrån Sveriges organisering av kontrollen gäller detta krav på kommunerna.

I studien undersöktes Helsingborgs stads miljöförvaltning och dess arbete med att jobba enhetligt i sin kontroll av livsmedel och hur man följer upp detta arbete. Detta gjordes genom att förvaltningens digitala verksamhetssystem undersöktes samt att två livsmedelsinspektörer och avdelningens chef intervjuades.

I intervjuerna framhåller inspektörerna och avdelningschefen att det finns många olika verktyg som förvaltningen använder i sitt arbete med att jobba enhetligt. Dock finns det utmaningar som behöver arbetas vidare med. En av dessa utmaningar är de bedömningar som görs på plats av enskilda inspektörer vilka är svåra att göra enhetliga. Man gör insatser för att följa upp sitt arbete med enhetlighet men det är svårt att veta exakt hur långt man kommit.

Studien visar att det finns många olika verktyg som kan användas för att arbeta mer enhetligt. Det är även viktigt att följa upp arbetet med enhetlighet som en del i förvaltningens naturliga utvecklingsarbete. Något som också är viktigt för att kunna arbeta mer enhetligt är att frågan är ständigt återkommande i det dagliga arbetet. Det är viktigt att man är öppen med de utmaningar som kravet skapar samt ger utrymme för inspektörer att diskutera frågan.

Handledare: Eva Jonsson
Extern Handledare: Peter Svensson
MVEK03, Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd, 15 hp, 2015
CEC - Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Niclas LU
supervisor
organization
course
MVEK03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
food safety, uniformly
language
Swedish
id
7370489
date added to LUP
2015-06-18 15:49:54
date last changed
2015-06-18 15:49:54
@misc{7370489,
 abstract   = {Food safety is a key component in securing people's health and environment in today's society. Within the European Union there are mutual laws regulating the food safety which are to be implemented uniformly in all member states. This study investigates a municipality's work in implementing a uniform handling of public supervision of food safety in Sweden.

The examined municipality is Helsingborgs stad and the study's results are gathered through interviews with food safety inspectors and their head of the department. The results from the study show that the municipality has several different tools it offers its food safety inspectors. The study also shows that the municipality puts much effort into helping the inspectors work uniformly to ensure that the law regulating food safety is followed by local businesses.

In conclusion there are several ways for municipalities to help its food safety inspectors work uniformly to ensure that the law is equally applied. But there is also a need for more studies on how other municipalities work with this issue and what the central authority does to aid in this work.},
 author    = {Svensson, Niclas},
 keyword   = {food safety,uniformly},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Enhetlighet i Helsingborgs stads arbete med offentlig kontroll av livsmedel},
 year     = {2015},
}