Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Basel III och Sveriges fyra storbanker

Dedering, Jessica LU and Söderqvist, Louise LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Sedan Sverige industrialiserades på 1870-talet har landet varit utsatt för flera finansiella kriser, vilka vanligtvis orsakas av att det finansiella systemet hamnar i obalans. Den senaste globala krisen som drabbade världen och därmed Sverige blev ett bevis på att bankernas kapitaltäckningsregler inte var tillräckliga och att förtroendet för bankerna sviktade på grund av detta. Förtroende är extremt viktigt inom det finansiella systemet och för att ett starkt förtroende och även en trygg stabilitet i det finansiella systemet ska upprätthållas, finns regler och lagar. Ett nytt kapitaltäckningsregelverk implementerades 2007 i Sverige. Detta regelverk, som benämns Basel II, hade som främsta ändamål att stärka den finansiella marknadens... (More)
Sedan Sverige industrialiserades på 1870-talet har landet varit utsatt för flera finansiella kriser, vilka vanligtvis orsakas av att det finansiella systemet hamnar i obalans. Den senaste globala krisen som drabbade världen och därmed Sverige blev ett bevis på att bankernas kapitaltäckningsregler inte var tillräckliga och att förtroendet för bankerna sviktade på grund av detta. Förtroende är extremt viktigt inom det finansiella systemet och för att ett starkt förtroende och även en trygg stabilitet i det finansiella systemet ska upprätthållas, finns regler och lagar. Ett nytt kapitaltäckningsregelverk implementerades 2007 i Sverige. Detta regelverk, som benämns Basel II, hade som främsta ändamål att stärka den finansiella marknadens stabilitet. I och med den finanskris som slog till samma år stod det klart att dessa regler inte var tillräckliga, och att ännu striktare regler var nödvändigt. Det nyligen utkomna regelverket, vilket benämns Basel III, implementerades därför i början av 2014. De fyra storbankerna i Sverige; Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank utgör tillsammans en övervägande del av den finansiella marknaden i Sverige. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur de fyra storbankerna förhåller sig till kapitaltäckningsreglerna enligt Basel III samt vilka konsekvenser implementeringen inneburit för det finansiella systemet generellt sett. För att på bästa sätt kunna uppfylla syftet med denna uppsats använder vi oss av kvalitativa intervjuer, vilka har genomförts med en representant från varje storbank. För att få en mer övergripande och objektiv syn på Basel III genomförs även en intervju med en representant från Sveriges Riksbank. Representanterna får svara på frågor kring regelverket och även beskriva hur respektive bank förhåller sig till Basel III samt hur regelverket påverkar deras verksamhet. Av studien framkommer att bankerna upplever regelverket som tämligen komplext men att regelverket troligtvis kommer innebära att bankerna blir mer stabila och får bättre kontroll över sina risker. Det är möjligt att det är för tidigt att avgöra hur Basel III påverkar de svenska storbankerna och att regelverket behöver realiseras fullt ut innan några väl förankrade slutsatser kan göras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dedering, Jessica LU and Söderqvist, Louise LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Basel III, kapitalkrav, kapitaltäckning
language
Swedish
id
7370754
date added to LUP
2015-06-30 15:30:42
date last changed
2015-06-30 15:30:42
@misc{7370754,
 abstract   = {Sedan Sverige industrialiserades på 1870-talet har landet varit utsatt för flera finansiella kriser, vilka vanligtvis orsakas av att det finansiella systemet hamnar i obalans. Den senaste globala krisen som drabbade världen och därmed Sverige blev ett bevis på att bankernas kapitaltäckningsregler inte var tillräckliga och att förtroendet för bankerna sviktade på grund av detta. Förtroende är extremt viktigt inom det finansiella systemet och för att ett starkt förtroende och även en trygg stabilitet i det finansiella systemet ska upprätthållas, finns regler och lagar. Ett nytt kapitaltäckningsregelverk implementerades 2007 i Sverige. Detta regelverk, som benämns Basel II, hade som främsta ändamål att stärka den finansiella marknadens stabilitet. I och med den finanskris som slog till samma år stod det klart att dessa regler inte var tillräckliga, och att ännu striktare regler var nödvändigt. Det nyligen utkomna regelverket, vilket benämns Basel III, implementerades därför i början av 2014. De fyra storbankerna i Sverige; Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank utgör tillsammans en övervägande del av den finansiella marknaden i Sverige. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur de fyra storbankerna förhåller sig till kapitaltäckningsreglerna enligt Basel III samt vilka konsekvenser implementeringen inneburit för det finansiella systemet generellt sett. För att på bästa sätt kunna uppfylla syftet med denna uppsats använder vi oss av kvalitativa intervjuer, vilka har genomförts med en representant från varje storbank. För att få en mer övergripande och objektiv syn på Basel III genomförs även en intervju med en representant från Sveriges Riksbank. Representanterna får svara på frågor kring regelverket och även beskriva hur respektive bank förhåller sig till Basel III samt hur regelverket påverkar deras verksamhet. Av studien framkommer att bankerna upplever regelverket som tämligen komplext men att regelverket troligtvis kommer innebära att bankerna blir mer stabila och får bättre kontroll över sina risker. Det är möjligt att det är för tidigt att avgöra hur Basel III påverkar de svenska storbankerna och att regelverket behöver realiseras fullt ut innan några väl förankrade slutsatser kan göras.},
 author    = {Dedering, Jessica and Söderqvist, Louise},
 keyword   = {Basel III,kapitalkrav,kapitaltäckning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Basel III och Sveriges fyra storbanker},
 year     = {2015},
}