Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utveckling av skriftlig narrativ förmåga hos elever med språkstörning i ordinarie och särskild undervisningsgrupp

Ahlstedt, Mikaela LU ; Berntsson, Sandra LU and Hansson, Elin LU (2015) LOGM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att beskriva lexikal diversitet och densitet samt jämföra skriftlig narrativ förmåga mellan elever med språkstörning i ordinarie och särskild undervisning i såväl årskurs tre som årskurs sex. Analyserna syftade till att undersöka vilken skolplacering som är mest fördelaktig utifrån undersökta språkliga förmågor. I studien analyserades den skriftliga delen av nationella prov i svenska skrivna av 13 elever med konstaterad språkstörning i årskurs tre och sex, varav sju placerade i särskild undervisning och sex placerade i ordinarie undervisning. Ur studiens resultat går det att utläsa att eleverna i särskild undervisning tenderar att uppvisa en mer begränsad ordvariation i skriftliga narrativer än eleverna i ordinarie... (More)
Studiens syfte var att beskriva lexikal diversitet och densitet samt jämföra skriftlig narrativ förmåga mellan elever med språkstörning i ordinarie och särskild undervisning i såväl årskurs tre som årskurs sex. Analyserna syftade till att undersöka vilken skolplacering som är mest fördelaktig utifrån undersökta språkliga förmågor. I studien analyserades den skriftliga delen av nationella prov i svenska skrivna av 13 elever med konstaterad språkstörning i årskurs tre och sex, varav sju placerade i särskild undervisning och sex placerade i ordinarie undervisning. Ur studiens resultat går det att utläsa att eleverna i särskild undervisning tenderar att uppvisa en mer begränsad ordvariation i skriftliga narrativer än eleverna i ordinarie undervisning. Resultatet tyder även på ett samband mellan lexikal diversitet och skriftlig narrativ förmåga. Skriftlig narrativ förmåga undersöktes av logopedstudenter med stöd i NAP (Narrative assessment profile) och av lärare utifrån kunskapskrav. Utfallet visar att samtliga elever utvecklas mellan årskurs tre och sex. Resultatet för eleverna i ordinarie undervisning indikerar på en mer utvecklad skriftlig narrativ förmåga än för eleverna i särskild undervisning. Däremot tenderar eleverna i särskild undervisning visa en generellt högre utvecklingstakt. Således förefaller skillnader mellan grupperna minska i takt med fortskridande utbildning. Kopplingen mellan språklig förmåga och skolframgång motiverar ett behov av logopedisk kompetens för språk-, läs- och skrivutveckling för elever med språkliga svårigheter (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlstedt, Mikaela LU ; Berntsson, Sandra LU and Hansson, Elin LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Skolplacering, Språkstörning, Narrativ, Nationella prov, Lexikon.
language
Swedish
id
7373296
date added to LUP
2015-06-18 16:50:55
date last changed
2015-06-18 16:50:55
@misc{7373296,
 abstract   = {Studiens syfte var att beskriva lexikal diversitet och densitet samt jämföra skriftlig narrativ förmåga mellan elever med språkstörning i ordinarie och särskild undervisning i såväl årskurs tre som årskurs sex. Analyserna syftade till att undersöka vilken skolplacering som är mest fördelaktig utifrån undersökta språkliga förmågor. I studien analyserades den skriftliga delen av nationella prov i svenska skrivna av 13 elever med konstaterad språkstörning i årskurs tre och sex, varav sju placerade i särskild undervisning och sex placerade i ordinarie undervisning. Ur studiens resultat går det att utläsa att eleverna i särskild undervisning tenderar att uppvisa en mer begränsad ordvariation i skriftliga narrativer än eleverna i ordinarie undervisning. Resultatet tyder även på ett samband mellan lexikal diversitet och skriftlig narrativ förmåga. Skriftlig narrativ förmåga undersöktes av logopedstudenter med stöd i NAP (Narrative assessment profile) och av lärare utifrån kunskapskrav. Utfallet visar att samtliga elever utvecklas mellan årskurs tre och sex. Resultatet för eleverna i ordinarie undervisning indikerar på en mer utvecklad skriftlig narrativ förmåga än för eleverna i särskild undervisning. Däremot tenderar eleverna i särskild undervisning visa en generellt högre utvecklingstakt. Således förefaller skillnader mellan grupperna minska i takt med fortskridande utbildning. Kopplingen mellan språklig förmåga och skolframgång motiverar ett behov av logopedisk kompetens för språk-, läs- och skrivutveckling för elever med språkliga svårigheter},
 author    = {Ahlstedt, Mikaela and Berntsson, Sandra and Hansson, Elin},
 keyword   = {Skolplacering,Språkstörning,Narrativ,Nationella prov,Lexikon.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av skriftlig narrativ förmåga hos elever med språkstörning i ordinarie och särskild undervisningsgrupp},
 year     = {2015},
}