Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Behov av logopedisk kompetens för enspråkiga svensktalande klienter inom Kriminalvården - Intervjuer med personer med anknytning till Kriminalvården

Brorsson Feustel, Felicia LU and Jakobsson, Mimmi LU (2015) LOGM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Behovet av logopedisk kompetens för enspråkiga klienter inom Kriminalvården undersöktes
genom intervjuer med personer med koppling till Kriminalvården. Den befintliga nationella
forskningen om språkliga svårigheter hos klienter är begränsad och är utifrån författarnas
kännedom inte genomförd av logopeder. De 15 personer som deltog i intervjuerna bestod av
psykologer, lärare, präst, programledare för Kriminalvårdens behandlingsprogram samt tidigare
klienter. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades genom tematisk analys. Resultaten
visade att deltagarna upplevde att det fanns språkliga och kommunikativa svårigheter hos
klienterna. Sådana svårigheter hade i viss utsträckning påverkat deras arbete och klienternas
... (More)
Behovet av logopedisk kompetens för enspråkiga klienter inom Kriminalvården undersöktes
genom intervjuer med personer med koppling till Kriminalvården. Den befintliga nationella
forskningen om språkliga svårigheter hos klienter är begränsad och är utifrån författarnas
kännedom inte genomförd av logopeder. De 15 personer som deltog i intervjuerna bestod av
psykologer, lärare, präst, programledare för Kriminalvårdens behandlingsprogram samt tidigare
klienter. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades genom tematisk analys. Resultaten
visade att deltagarna upplevde att det fanns språkliga och kommunikativa svårigheter hos
klienterna. Sådana svårigheter hade i viss utsträckning påverkat deras arbete och klienternas
deltagande. Samtliga deltagare såg ett behov av logopedisk kompetens. Resultaten ger
implikationer för logopedisk verksamhet inom ramarna för Kriminalvårdens organisation. Studien
syftar till att belysa behovet av vidare nationell forskning rörande förekomsten av språkliga
svårigheter och behov av logopedisk kompetens inom Kriminalvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brorsson Feustel, Felicia LU and Jakobsson, Mimmi LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Språkstörning, dyslexi, pragmatik, ADHD, klienter, kriminalitet, brottsförebyggande åtgärder
language
Swedish
id
7373356
date added to LUP
2015-06-18 16:46:27
date last changed
2015-06-18 16:46:27
@misc{7373356,
 abstract   = {Behovet av logopedisk kompetens för enspråkiga klienter inom Kriminalvården undersöktes
genom intervjuer med personer med koppling till Kriminalvården. Den befintliga nationella
forskningen om språkliga svårigheter hos klienter är begränsad och är utifrån författarnas
kännedom inte genomförd av logopeder. De 15 personer som deltog i intervjuerna bestod av
psykologer, lärare, präst, programledare för Kriminalvårdens behandlingsprogram samt tidigare
klienter. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades genom tematisk analys. Resultaten
visade att deltagarna upplevde att det fanns språkliga och kommunikativa svårigheter hos
klienterna. Sådana svårigheter hade i viss utsträckning påverkat deras arbete och klienternas
deltagande. Samtliga deltagare såg ett behov av logopedisk kompetens. Resultaten ger
implikationer för logopedisk verksamhet inom ramarna för Kriminalvårdens organisation. Studien
syftar till att belysa behovet av vidare nationell forskning rörande förekomsten av språkliga
svårigheter och behov av logopedisk kompetens inom Kriminalvården.},
 author    = {Brorsson Feustel, Felicia and Jakobsson, Mimmi},
 keyword   = {Språkstörning,dyslexi,pragmatik,ADHD,klienter,kriminalitet,brottsförebyggande åtgärder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behov av logopedisk kompetens för enspråkiga svensktalande klienter inom Kriminalvården - Intervjuer med personer med anknytning till Kriminalvården},
 year     = {2015},
}