Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Opinionsledarens roll vid lansering av medicintekniska produkter; analys ur ett nätverksperspektiv.

Hallström, Kristina LU (2015) FEKP01 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Handledare: Clara Gustafsson
Nyckelord: opinionsledare, nätverksmarknadsföring, medicinteknik, industriell marknadsföring, relationsmarknadsföring
Syfte: Syftet med uppsatsen är att, ur företagets perspektiv, undersöka opinionsledarens roll och vilket värde opinionsledarens bidrar med vid lanseringen av medicintekniska produkter. Avsikten är att bidra till litteraturen genom att analysera detta ur ett industriellt marknadsföringsperspektiv baserat på nätverksanalys, samt teorier kring relationsmarknadsföring och opinionsledarskap.
Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie som har genomförts utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Primärdata bygger på 4 semistrukturerade... (More)
Handledare: Clara Gustafsson
Nyckelord: opinionsledare, nätverksmarknadsföring, medicinteknik, industriell marknadsföring, relationsmarknadsföring
Syfte: Syftet med uppsatsen är att, ur företagets perspektiv, undersöka opinionsledarens roll och vilket värde opinionsledarens bidrar med vid lanseringen av medicintekniska produkter. Avsikten är att bidra till litteraturen genom att analysera detta ur ett industriellt marknadsföringsperspektiv baserat på nätverksanalys, samt teorier kring relationsmarknadsföring och opinionsledarskap.
Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie som har genomförts utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Primärdata bygger på 4 semistrukturerade djupintervjuer med personer som arbetat mer än 10 år med ansvar för internationell marknadsföring av medicintekniska produkter, sekundärdata är främst hämtad från vetenskapliga artiklar.
Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram baseras på Tvåstegsteorin inom opinionsledarskap, nätverksmarknadsföring samt relationsansatsen inom industriell marknadsföring.
Slutsats: Min slutsats är att det medicintekniska företaget väljer att samarbeta med opinionsledaren vid lansering av nya produkter för att 1) komma åt opinionsledarens förtroendekapital, 2) öka förståelsen för vårdprocessen, 3) för att korta tiden som det tar för en ny produkt att få acceptans på marknaden. (Less)
Popular Abstract
Keywords: key opinion leaders, network marketing, medical device, business-to-business, business relation
Purpose: The purpose of this paper is to examine the opinion leader's role and contribution during a medical device launch, from a company perspective. The intention is to contribute to the body of research by analysing it from a business-to-business perspective based on marketing network models, relationship marketing and key opinion leader management theories.
Method: The paper is based on a qualitative study that has been carried out based on a hermeneutic approach. The approach is deductive with some inductive elements. Primary data is based on four semi-structured depth interviews with professionals who have more than ten... (More)
Keywords: key opinion leaders, network marketing, medical device, business-to-business, business relation
Purpose: The purpose of this paper is to examine the opinion leader's role and contribution during a medical device launch, from a company perspective. The intention is to contribute to the body of research by analysing it from a business-to-business perspective based on marketing network models, relationship marketing and key opinion leader management theories.
Method: The paper is based on a qualitative study that has been carried out based on a hermeneutic approach. The approach is deductive with some inductive elements. Primary data is based on four semi-structured depth interviews with professionals who have more than ten years’ experience from international marketing in the medical device industry, secondary data are primarily derived from peer-reviewed scientific publications.
Theoretical perspectives: the thesis theoretical framework based on the Two-step flow model in opinion leader management, network marketing and relationship management in business-to-business.
Conclusion: My conclusion is that the medical device company chooses to cooperate with the Key Opinion Leader (KOL) in the launching process to 1) gain access to the KOL’s trust capital, 2) increase understanding of the health care process, 3) shorten the time to market acceptance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallström, Kristina LU
supervisor
organization
alternative title
The Role of the Key Opinion Leader; at the medical devices launch
course
FEKP01 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
opinionsledare, nätverksmarknadsföring, medicinteknik, industriell marknadsföring, relationsmarknadsföring
language
Swedish
id
7373380
date added to LUP
2015-06-25 11:11:12
date last changed
2015-06-25 11:11:12
@misc{7373380,
 abstract   = {Handledare: Clara Gustafsson
Nyckelord: opinionsledare, nätverksmarknadsföring, medicinteknik, industriell marknadsföring, relationsmarknadsföring
Syfte: Syftet med uppsatsen är att, ur företagets perspektiv, undersöka opinionsledarens roll och vilket värde opinionsledarens bidrar med vid lanseringen av medicintekniska produkter. Avsikten är att bidra till litteraturen genom att analysera detta ur ett industriellt marknadsföringsperspektiv baserat på nätverksanalys, samt teorier kring relationsmarknadsföring och opinionsledarskap.
Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie som har genomförts utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Primärdata bygger på 4 semistrukturerade djupintervjuer med personer som arbetat mer än 10 år med ansvar för internationell marknadsföring av medicintekniska produkter, sekundärdata är främst hämtad från vetenskapliga artiklar. 
Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram baseras på Tvåstegsteorin inom opinionsledarskap, nätverksmarknadsföring samt relationsansatsen inom industriell marknadsföring.
Slutsats: Min slutsats är att det medicintekniska företaget väljer att samarbeta med opinionsledaren vid lansering av nya produkter för att 1) komma åt opinionsledarens förtroendekapital, 2) öka förståelsen för vårdprocessen, 3) för att korta tiden som det tar för en ny produkt att få acceptans på marknaden.},
 author    = {Hallström, Kristina},
 keyword   = {opinionsledare,nätverksmarknadsföring,medicinteknik,industriell marknadsföring,relationsmarknadsföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Opinionsledarens roll vid lansering av medicintekniska produkter; analys ur ett nätverksperspektiv.},
 year     = {2015},
}