Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Platsers varumärkesuppbyggnad – ett pussel.

Larsson, Olivia LU and Banelind, Alice LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I och med vår världs globalisering har konkurrensen mellan platser om resurser, företagsamhet, investeringar, besökare och invånare ökat. Till följd av detta är det idag viktigt att differentiera sig genom att engagera sig i platsutveckling genom uppbyggnaden av platsens varumärke. Eftersom platser dock är komplexa och omfattar många olika aktörer och människor finns det en problematik i att bygga upp ett platsvarumärke som är starkt och enhetligt. Problematiken för platsutvecklare ligger därmed i att skapa ett starkt och enhetligt varumärke samtidigt som de måste ta hänsyn till platsens komplexitet och de konsekvenser arbetet kan få om varumärket inte skulle skapa en platsimage som stämmer överens med platsens identitet.
Därför är... (More)
I och med vår världs globalisering har konkurrensen mellan platser om resurser, företagsamhet, investeringar, besökare och invånare ökat. Till följd av detta är det idag viktigt att differentiera sig genom att engagera sig i platsutveckling genom uppbyggnaden av platsens varumärke. Eftersom platser dock är komplexa och omfattar många olika aktörer och människor finns det en problematik i att bygga upp ett platsvarumärke som är starkt och enhetligt. Problematiken för platsutvecklare ligger därmed i att skapa ett starkt och enhetligt varumärke samtidigt som de måste ta hänsyn till platsens komplexitet och de konsekvenser arbetet kan få om varumärket inte skulle skapa en platsimage som stämmer överens med platsens identitet.
Därför är undersökningens syfte att analysera hur platser arbetar med varumärkesuppbyggnad som platsutvecklingsredskap, samt hur olika strategier får betydelse i denna process. Detta genom att undersöka vilka strategiska verktyg Helsingborg använder sig av i sitt arbete med varumärkesuppbyggnad och vilka utmaningar och risker som finns i användandet av dessa.
För att lyckas ta fram äkta och trovärdiga svar har undersökningen gjorts med Helsingborg som fallstudie och baserades på ett flertal dokumentanalyser i kombination med kvalitativa semistrukturerade intervjuer av olika platsutvecklare i Helsingborgs stad. Undersökningen är av hög relevans då den visat på en komplexitet i arbetet med platsutveckling genom varumärkesuppbyggnaden, då den visar på att det finns utmaningar i att hitta en balans mellan att skapa ett representativt och ett konkurrenskraftigt varumärke. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Olivia LU and Banelind, Alice LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Helsingborg, platsutveckling, varumärkesuppbyggnad, samarbete, vision, målgrupp, platsmarknadsföring, storytelling
language
Swedish
id
7373389
date added to LUP
2015-06-24 09:38:17
date last changed
2015-06-24 09:38:17
@misc{7373389,
 abstract   = {I och med vår världs globalisering har konkurrensen mellan platser om resurser, företagsamhet, investeringar, besökare och invånare ökat. Till följd av detta är det idag viktigt att differentiera sig genom att engagera sig i platsutveckling genom uppbyggnaden av platsens varumärke. Eftersom platser dock är komplexa och omfattar många olika aktörer och människor finns det en problematik i att bygga upp ett platsvarumärke som är starkt och enhetligt. Problematiken för platsutvecklare ligger därmed i att skapa ett starkt och enhetligt varumärke samtidigt som de måste ta hänsyn till platsens komplexitet och de konsekvenser arbetet kan få om varumärket inte skulle skapa en platsimage som stämmer överens med platsens identitet.
	Därför är undersökningens syfte att analysera hur platser arbetar med varumärkesuppbyggnad som platsutvecklingsredskap, samt hur olika strategier får betydelse i denna process. Detta genom att undersöka vilka strategiska verktyg Helsingborg använder sig av i sitt arbete med varumärkesuppbyggnad och vilka utmaningar och risker som finns i användandet av dessa. 
	För att lyckas ta fram äkta och trovärdiga svar har undersökningen gjorts med Helsingborg som fallstudie och baserades på ett flertal dokumentanalyser i kombination med kvalitativa semistrukturerade intervjuer av olika platsutvecklare i Helsingborgs stad. Undersökningen är av hög relevans då den visat på en komplexitet i arbetet med platsutveckling genom varumärkesuppbyggnaden, då den visar på att det finns utmaningar i att hitta en balans mellan att skapa ett representativt och ett konkurrenskraftigt varumärke.},
 author    = {Larsson, Olivia and Banelind, Alice},
 keyword   = {Helsingborg,platsutveckling,varumärkesuppbyggnad,samarbete,vision,målgrupp,platsmarknadsföring,storytelling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Platsers varumärkesuppbyggnad – ett pussel.},
 year     = {2015},
}