Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Social Enterprises & Impact Investors - A Complicated Relationship

Engelmark, Frida LU ; Mattsson, Christopher LU and Mannonen, Tessa LU (2015) FEKH99 20151
Department of Business Administration
Abstract
Purpose: The purpose of this thesis is to examine and understand the underlying reasons behind the existing funding gap between social enterprises and impact investors. We aim to do this mainly from the point of view of the social entrepreneurs by studying their actions and attitudes towards impact investment and how they relate to the demands set by impact investors. Furthermore, we want to better understand the current situation of impact investment in Sweden.

Methodology: This study is a qualitative case study with an abductive approach. We have collected data through semi-structured interviews with eight social enterprises, four industry experts and one impact investor.

Theoretical perspectives: The study addresses the demands... (More)
Purpose: The purpose of this thesis is to examine and understand the underlying reasons behind the existing funding gap between social enterprises and impact investors. We aim to do this mainly from the point of view of the social entrepreneurs by studying their actions and attitudes towards impact investment and how they relate to the demands set by impact investors. Furthermore, we want to better understand the current situation of impact investment in Sweden.

Methodology: This study is a qualitative case study with an abductive approach. We have collected data through semi-structured interviews with eight social enterprises, four industry experts and one impact investor.

Theoretical perspectives: The study addresses the demands impact investors have on social enterprises and the social entrepreneurs’ attitudes towards these from the perspectives of Institutional and Hybrid Logics.

Empirical foundation: The empirical material addresses the attitudes social entrepreneurs have toward the investment criteria’s of impact investors.

Conclusions: We found that a majority among social entrepreneurs have a positive attitude towards the concept of impact investment. However, we were unable to determine if their attitudes are the result of any specific underlying factors. We can also conclude that social entrepreneurs deem the requirements set by impact investors too demanding. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka och förstå de bakomliggande anledningarna till det finansieringsgap som existerar mellan sociala företag och impact investors. Vi vill göra detta främst ur de sociala entreprenörernas perspektiv, genom att studera deras agerande samt attityder gentemot impact investors och de krav de ställer. Vidare vill vi även undersöka den nuvarande situationen för impact investment i Sverige.

Metod: Studien klassificeras som en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. Vi har hämtat data genom semi-strukturerade intervjuer med åtta sociala företagare, fyra industriexperter samt en impact investor.

Teoretiska perspektiv: Studien berör de krav impact investment ställer på sociala företag samt de... (More)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka och förstå de bakomliggande anledningarna till det finansieringsgap som existerar mellan sociala företag och impact investors. Vi vill göra detta främst ur de sociala entreprenörernas perspektiv, genom att studera deras agerande samt attityder gentemot impact investors och de krav de ställer. Vidare vill vi även undersöka den nuvarande situationen för impact investment i Sverige.

Metod: Studien klassificeras som en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. Vi har hämtat data genom semi-strukturerade intervjuer med åtta sociala företagare, fyra industriexperter samt en impact investor.

Teoretiska perspektiv: Studien berör de krav impact investment ställer på sociala företag samt de sociala företagens attityder till dessa utifrån Institutional och Hybrid Logics.

Empiri: Empirin redogör för de attityder sociala företag har gentemot de investeringskrav impact investors ställer.

Resultat: Vi kunde se att en majoritet bland sociala entreprenörer har en positiv attityd gentemot impact investment som koncept. Vi kunde dock inte säkerställa om deras attityder är ett resultat av några specifika underliggande faktorer. Vi kan också fastställa att sociala entreprenörer anser att de kraven impact investors ställer är för krävande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engelmark, Frida LU ; Mattsson, Christopher LU and Mannonen, Tessa LU
supervisor
organization
course
FEKH99 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
English: Social entrepreneurship, impact investment, funding, attitudes, institutional logics. Svenska: Socialt entreprenörskap, finansiering, attityder, institutional logics.
language
English
id
7373528
date added to LUP
2015-06-23 11:07:25
date last changed
2015-06-23 11:07:25
@misc{7373528,
 abstract   = {Purpose: The purpose of this thesis is to examine and understand the underlying reasons behind the existing funding gap between social enterprises and impact investors. We aim to do this mainly from the point of view of the social entrepreneurs by studying their actions and attitudes towards impact investment and how they relate to the demands set by impact investors. Furthermore, we want to better understand the current situation of impact investment in Sweden.

Methodology: This study is a qualitative case study with an abductive approach. We have collected data through semi-structured interviews with eight social enterprises, four industry experts and one impact investor.

Theoretical perspectives: The study addresses the demands impact investors have on social enterprises and the social entrepreneurs’ attitudes towards these from the perspectives of Institutional and Hybrid Logics. 

Empirical foundation: The empirical material addresses the attitudes social entrepreneurs have toward the investment criteria’s of impact investors.

Conclusions: We found that a majority among social entrepreneurs have a positive attitude towards the concept of impact investment. However, we were unable to determine if their attitudes are the result of any specific underlying factors. We can also conclude that social entrepreneurs deem the requirements set by impact investors too demanding.},
 author    = {Engelmark, Frida and Mattsson, Christopher and Mannonen, Tessa},
 keyword   = {English: Social entrepreneurship,impact investment,funding,attitudes,institutional logics. Svenska: Socialt entreprenörskap,finansiering,attityder,institutional logics.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Social Enterprises & Impact Investors - A Complicated Relationship},
 year     = {2015},
}