Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommuners inställning till krav på kretslopp för enskilda avlopp

Karlsson, Johan LU (2015) MVEM13 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Today many households in Sweden use small on-site sewage facilities to take care of their own wastewater which is then treated and released into the environment. The sewage sludge that remains contain many nutrients, like phosphorous and nitrogen, which could potentially be reused as fertilizers. The sludge is usually contaminated with pathogens and unwanted or even toxic substances and if not treated properly constitutes a risk to both the environment and human health. This means that to exploit this cheap source of nutrients you have to collect and treat the sludge to such a degree that using it for growing crops can be done without creating risks for society or the environment.
In this study seven Swedish municipalities were... (More)
Today many households in Sweden use small on-site sewage facilities to take care of their own wastewater which is then treated and released into the environment. The sewage sludge that remains contain many nutrients, like phosphorous and nitrogen, which could potentially be reused as fertilizers. The sludge is usually contaminated with pathogens and unwanted or even toxic substances and if not treated properly constitutes a risk to both the environment and human health. This means that to exploit this cheap source of nutrients you have to collect and treat the sludge to such a degree that using it for growing crops can be done without creating risks for society or the environment.
In this study seven Swedish municipalities were interviewed on their views and current work on recycling waste from on-site sewage systems. The study showed that the many uncertainties and unknowns surrounding this practice make it very hard to successfully create a functional system. Society is currently not very accepting to growing food using sewage sludge, and more knowledge and information needs to be made available to show people that it can be done safely. This would probably make them more willing to invest in technology that makes it possible to collect waste from the on-site sewage systems. Lack of knowledge surrounding both the risks and gains of this practice is currently one of the biggest obstacles. The municipalities also lack both support by law and guidance for how a proper system should be built and how the collection and dispersal should be done efficiently without risking people’s health. More studies need to be done in the future in order to make the recycling of nutrient from sewage sludge a viable option to for a more sustainable society in the future. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kommuners arbete med kretslopp för enskilda avlopp

Enligt lag bör Sveriges kommuner verka för att återföra näringsämnen som hamnat i avloppet till åkrarna och på så sätt sluta kretsloppet av näringsämnen till jordbruket. I denna studie har flera kommuner tillfrågats hur de arbetar med denna fråga, vilka inställningar till kretslopp som finns och vad som i framtiden måste ske för att kretslopp skall bli verklighet och kunna bidra till att skapa ett hållbarare samhälle.

Enskilda avlopp är i dagens samhälle en vanlig lösning för hushåll som inte är anslutna till kommunala avloppsnätet. Enskilda avlopp med bristande reningsförmåga utgör idag en betydande risk för både miljö och hälsa. Innehållet av näringsämnen i otillräckligt renat... (More)
Kommuners arbete med kretslopp för enskilda avlopp

Enligt lag bör Sveriges kommuner verka för att återföra näringsämnen som hamnat i avloppet till åkrarna och på så sätt sluta kretsloppet av näringsämnen till jordbruket. I denna studie har flera kommuner tillfrågats hur de arbetar med denna fråga, vilka inställningar till kretslopp som finns och vad som i framtiden måste ske för att kretslopp skall bli verklighet och kunna bidra till att skapa ett hållbarare samhälle.

Enskilda avlopp är i dagens samhälle en vanlig lösning för hushåll som inte är anslutna till kommunala avloppsnätet. Enskilda avlopp med bristande reningsförmåga utgör idag en betydande risk för både miljö och hälsa. Innehållet av näringsämnen i otillräckligt renat avloppsvatten bidrar till övergödning av vattendrag och avloppen innehåller ofta många oönskade ämnen, t.ex. tungmetaller, bakterier eller läkemedelsrester, som kan utgöra en allvarlig risk både för levande organismer och miljön. Dagens stora användning av mineralgödsel för att producera livsmedel innebär dessvärre en stor förlust av näringsämnen som dessvärre släpps ut till mark och vatten. Därför vill man försöka återföra näringsämnen, särskilt grundämnet fosfor, från de enskilda avloppen eftersom en stor andel näringsämnen hamnar i avloppen, främst i avloppsslammet, och senare leds ut i miljön. De stora riskerna med oönskade ämnen i avloppsslam och de stora investeringar som krävs för att återföra näringen till jordbruket gör det dock svårt att genomföra idag.

Sju kommuner i södra Sverige intervjuades om hur de såg på arbetet med kretslopp för enskilda avlopp: Hur dagens arbete med enskilda avlopp såg ut, vilken information som fanns om olika avloppstekniker, vilken information som vanligtvis gavs ut till privatpersoner och vad allmänhet och kommun tycker om kretslopp idag samt hur arbete och inställning skulle kunna förbättras i framtiden.

Kommunernas svar
Idag fokuserar kommunerna främst på att åtgärda underkända enskilda avlopp och minska utsläppen. Inställningen till kretslopp för enskilda avlopp var mycket blandad men kommunerna var ändå väl medvetna om att återföring av näringsämnen är viktigt för att öka samhällets hållbarhet i framtiden. Men än så länge arbetar de inte aktivt med att återföra näringsämnen ur avloppen.

Problemen handlar om stora osäkerheter kring hur arbetet skall gå till, hur ett system för kretslopp bör se ut, bristen på kunskap kring risker samt osäkerhet om hur stor nytta kretslopp faktiskt gör avskräcker. I framtiden krävs säkrare kunskap/uppgifter, tydlig planering, lagstiftning och/eller vägledning från högre myndigheter innan arbetet med kretslopp för enskilda avlopp kan bli verklighet.

Handledare: Johanna alkan Olsson
Mastersarbetearbete 30 hp i Miljö- och hälsoskydd 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Alnarp Cleanwater Technology (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Johan LU
supervisor
organization
course
MVEM13 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Kommuners arbete, Återföring av näringsämnen, Kretslopp, Enskilda avlopp, Ökad hållbarhet, Återföring av näring till jordbruk, Fosfor
language
Swedish
id
7373544
date added to LUP
2015-06-22 11:00:49
date last changed
2015-06-22 11:00:49
@misc{7373544,
 abstract   = {Today many households in Sweden use small on-site sewage facilities to take care of their own wastewater which is then treated and released into the environment. The sewage sludge that remains contain many nutrients, like phosphorous and nitrogen, which could potentially be reused as fertilizers. The sludge is usually contaminated with pathogens and unwanted or even toxic substances and if not treated properly constitutes a risk to both the environment and human health. This means that to exploit this cheap source of nutrients you have to collect and treat the sludge to such a degree that using it for growing crops can be done without creating risks for society or the environment.
In this study seven Swedish municipalities were interviewed on their views and current work on recycling waste from on-site sewage systems. The study showed that the many uncertainties and unknowns surrounding this practice make it very hard to successfully create a functional system. Society is currently not very accepting to growing food using sewage sludge, and more knowledge and information needs to be made available to show people that it can be done safely. This would probably make them more willing to invest in technology that makes it possible to collect waste from the on-site sewage systems. Lack of knowledge surrounding both the risks and gains of this practice is currently one of the biggest obstacles. The municipalities also lack both support by law and guidance for how a proper system should be built and how the collection and dispersal should be done efficiently without risking people’s health. More studies need to be done in the future in order to make the recycling of nutrient from sewage sludge a viable option to for a more sustainable society in the future.},
 author    = {Karlsson, Johan},
 keyword   = {Kommuners arbete,Återföring av näringsämnen,Kretslopp,Enskilda avlopp,Ökad hållbarhet,Återföring av näring till jordbruk,Fosfor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommuners inställning till krav på kretslopp för enskilda avlopp},
 year     = {2015},
}