Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Innovationer för en hållbar utveckling inom transportbranschen

Törnqvist, Louise LU and Smajkan, Armela (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Forskningen har visat att det finns olika åsikter om innovationer kan leda till hållbar utveckling. Det finns en del forskare som menar att man med hjälp av innovationer kan uppnå en hållbar utveckling, men det finns också forskare som hävdar det motsatta. Forskningen kring vad CSR innebär är fortfarande mycket oklar, vilket kan göra det svårt för företagen att veta hur begreppet egentligen ska hanteras. Den tidigare forskningen har främst fokuserat på tillverkande företag och industrier och inte så mycket på tjänsteföretag eller serviceföretag vilket transportbranschen kan räknas till. Arbetet med hållbar utveckling kan se olika ut beroende på vilken bransch företagen befinner sig i. Det finns en teori som delar upp företagens engagemang... (More)
Forskningen har visat att det finns olika åsikter om innovationer kan leda till hållbar utveckling. Det finns en del forskare som menar att man med hjälp av innovationer kan uppnå en hållbar utveckling, men det finns också forskare som hävdar det motsatta. Forskningen kring vad CSR innebär är fortfarande mycket oklar, vilket kan göra det svårt för företagen att veta hur begreppet egentligen ska hanteras. Den tidigare forskningen har främst fokuserat på tillverkande företag och industrier och inte så mycket på tjänsteföretag eller serviceföretag vilket transportbranschen kan räknas till. Arbetet med hållbar utveckling kan se olika ut beroende på vilken bransch företagen befinner sig i. Det finns en teori som delar upp företagens engagemang för hållbar utveckling i tre olika nivåer. Dessa nivåer är: nybörjare (novice), engagerad (engaged) och innovativ (innovative). Företagen har friheten att själva komma på hur de kan uppnå den högsta nivån av hållbarhetsengagemang. Uppsatsen ämnar undersöka hur transportföretagen förhåller sig till hållbar utveckling och innovationer och hur de kan arbeta med dessa frågor för att påverka framtiden.

Syftet med denna studie är att undersöka hur transportverksamheter som finns i Helsingborg med omnejd, arbetar med hållbar utveckling utifrån ett tjänsteinnovationsperspektiv.

Denna studie genomfördes utifrån en kvalitativ forskningsansats. Metoderna som använts till studien är kvalitativa intervjuer och dokumentanalys. Undersökningen bestod av fem intervjuer med transportföretag som är verksamma i Helsingborg med omnejd. Intervjuerna kompletterades med dokument som skapats av företagen eller som handlat om de företag som ingick i vår undersökning.

I avsnittet tidigare forskning redovisas en del av den forskning som finns på området innovationer i transportbranschen. Avsnittet teori handlar om de teroretiska begreppen tjänsteinnovationer, hållbar utveckling, CSR, eco-innovationer och de olika nivåerna av hållbarhetsengagemang.

Slutsatserna i denna uppsats är att hållbar utveckling och innovationer ägnas olika stor uppmärksamhet av transportföretagen som ingick i undersökningen. Företagens möjligheter skiljer sig åt beroende på vilken typ av verksamhet de utför. De större företagen i branschen prioriterar frågan mer och har också fler möjligheter att jobba med detta. De mindre företagen har inte möjligheten att jobba med detta i samma utsträckning, men de förmedlar också budskapet genom både intervjuerna och de skriftliga dokumenten att dessa frågor är viktiga för de. Vi har tolkat, främst utifrån intervjuerna, att företagen arbetar med innovationer i den mån det är möjligt. De verksamheter vi har undersökt jobbar med att utveckla transportmedlen i sin verksamhet samt visar ett engagemang för alla dimensionerna av hållbar utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Törnqvist, Louise LU and Smajkan, Armela
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbar utveckling, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, tjänsteinnovationer, corporate social responsibility, eco-innovationer
language
Swedish
id
7374044
date added to LUP
2015-06-24 09:45:36
date last changed
2015-06-24 09:45:36
@misc{7374044,
 abstract   = {Forskningen har visat att det finns olika åsikter om innovationer kan leda till hållbar utveckling. Det finns en del forskare som menar att man med hjälp av innovationer kan uppnå en hållbar utveckling, men det finns också forskare som hävdar det motsatta. Forskningen kring vad CSR innebär är fortfarande mycket oklar, vilket kan göra det svårt för företagen att veta hur begreppet egentligen ska hanteras. Den tidigare forskningen har främst fokuserat på tillverkande företag och industrier och inte så mycket på tjänsteföretag eller serviceföretag vilket transportbranschen kan räknas till. Arbetet med hållbar utveckling kan se olika ut beroende på vilken bransch företagen befinner sig i. Det finns en teori som delar upp företagens engagemang för hållbar utveckling i tre olika nivåer. Dessa nivåer är: nybörjare (novice), engagerad (engaged) och innovativ (innovative). Företagen har friheten att själva komma på hur de kan uppnå den högsta nivån av hållbarhetsengagemang. Uppsatsen ämnar undersöka hur transportföretagen förhåller sig till hållbar utveckling och innovationer och hur de kan arbeta med dessa frågor för att påverka framtiden. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur transportverksamheter som finns i Helsingborg med omnejd, arbetar med hållbar utveckling utifrån ett tjänsteinnovationsperspektiv. 

Denna studie genomfördes utifrån en kvalitativ forskningsansats. Metoderna som använts till studien är kvalitativa intervjuer och dokumentanalys. Undersökningen bestod av fem intervjuer med transportföretag som är verksamma i Helsingborg med omnejd. Intervjuerna kompletterades med dokument som skapats av företagen eller som handlat om de företag som ingick i vår undersökning.

I avsnittet tidigare forskning redovisas en del av den forskning som finns på området innovationer i transportbranschen. Avsnittet teori handlar om de teroretiska begreppen tjänsteinnovationer, hållbar utveckling, CSR, eco-innovationer och de olika nivåerna av hållbarhetsengagemang. 

Slutsatserna i denna uppsats är att hållbar utveckling och innovationer ägnas olika stor uppmärksamhet av transportföretagen som ingick i undersökningen. Företagens möjligheter skiljer sig åt beroende på vilken typ av verksamhet de utför. De större företagen i branschen prioriterar frågan mer och har också fler möjligheter att jobba med detta. De mindre företagen har inte möjligheten att jobba med detta i samma utsträckning, men de förmedlar också budskapet genom både intervjuerna och de skriftliga dokumenten att dessa frågor är viktiga för de. Vi har tolkat, främst utifrån intervjuerna, att företagen arbetar med innovationer i den mån det är möjligt. De verksamheter vi har undersökt jobbar med att utveckla transportmedlen i sin verksamhet samt visar ett engagemang för alla dimensionerna av hållbar utveckling.},
 author    = {Törnqvist, Louise and Smajkan, Armela},
 keyword   = {Hållbar utveckling,ekologisk hållbarhet,social hållbarhet,tjänsteinnovationer,corporate social responsibility,eco-innovationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Innovationer för en hållbar utveckling inom transportbranschen},
 year     = {2015},
}