Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Styrelsearbete - mer än ett uppdrag

Albrecht, Siri LU and Wenthzel, Emelie (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Slutsats: Studien har resulterat i ett bidrag till agentteorin gällande vad som driver agenter att handla i linje med principalens intresse. Vår studie visar att agenterna i studien, styrelseledamöterna, hanterar uppdragen optimalt om de även drivs av intresse och självuppfyllelse. Studien har även resulterat i ett ramverk med rekommendationer och hanteringsstrategier som vägleder ägare och styrelseledamöter i frågan om hur styrelsearbete kan optimeras.
Abstract (Swedish)
Empiri: Intervjuer har genomförts med 14 styrelseledamöter med multipla styrelseuppdrag och tre experter kunniga om styrelsearbete och svenskt näringsliv.
Abstract (Swedish)
Teori: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt ligger i agentteorin och tidigare forskning om styrelseledamöter med multipla styrelseuppdrag. Tidigare forskning berör områdena tidsbrist, nätverk, branschexpertis och styrelsearbete som yrke.
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka hur styrelseledamöter hanterar multipla styrelseuppdrag. Uppsatsen ämnar även reda ut hur en styrelseledamot med multipla styrelseuppdrag kan påverka risken för att agentkostnader uppstår.
Abstract (Swedish)
Metod: Uppsatsen har en kvalitativ ansats och abduktivt tillvägagångssätt. Studien är en flerfallsstudie av 14 fall som undersökts genom semistrukturerade intervjuer.
Popular Abstract
The thesis has resulted in a contribution to the agency theory regarding what
motivates agents to act in line with principal's interests. Our study shows that the agents in the
study, the directors, manage assignments optimally if they are also driven by interest and self-
fulfillment. The thesis has also resulted in a framework of recommendations and coping
strategies that guide the owners and directors in the question of how the board work can be
optimized.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albrecht, Siri LU and Wenthzel, Emelie
supervisor
organization
alternative title
Board work – more than an assignment
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
hanteringsstrategier, multipla styrelseuppdrag, styrelseledamöter, agentkostnader, Agentteorin
language
Swedish
id
7374897
date added to LUP
2015-06-22 16:04:06
date last changed
2015-06-22 16:04:06
@misc{7374897,
 abstract   = {Metod: Uppsatsen har en kvalitativ ansats och abduktivt tillvägagångssätt. Studien är en flerfallsstudie av 14 fall som undersökts genom semistrukturerade intervjuer.},
 author    = {Albrecht, Siri and Wenthzel, Emelie},
 keyword   = {hanteringsstrategier,multipla styrelseuppdrag,styrelseledamöter,agentkostnader,Agentteorin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrelsearbete - mer än ett uppdrag},
 year     = {2015},
}