Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekonomistyrning i byggprojekt

Eklund, Sofie LU and Hansson, Alexandra LU (2015) In TVBP-5504 VBEM01 20151
Construction Management
Abstract (Swedish)
Byggbranschen kritiseras för sitt konservativa tänkande och ineffektivitet. Generellt sett har branschen låg lönsamhet med små marginaler. För att uppnå lönsamhet i ett byggprojekt krävs styrning mot uppsatta projektmål. Mål och vinstmarginaler nås genom ekonomisk styrning. Begreppet ekonomistyrning omfattar alla aktiviteter från planering till uppföljning och avstämning som görs för att upptäcka och korrigera avvikelser. I dagens byggföretag finns system för ekonomistyrning, men frågan är om de är tillräckliga eller behöver utvecklas?
Syftet med studien är att ta reda på hur den ekonomiska styrningen i fallföretagets bygg-projekt går till idag samt hur det bör gå till för att uppnå ekonomiska mål i projekt. Syftet är även att undersöka... (More)
Byggbranschen kritiseras för sitt konservativa tänkande och ineffektivitet. Generellt sett har branschen låg lönsamhet med små marginaler. För att uppnå lönsamhet i ett byggprojekt krävs styrning mot uppsatta projektmål. Mål och vinstmarginaler nås genom ekonomisk styrning. Begreppet ekonomistyrning omfattar alla aktiviteter från planering till uppföljning och avstämning som görs för att upptäcka och korrigera avvikelser. I dagens byggföretag finns system för ekonomistyrning, men frågan är om de är tillräckliga eller behöver utvecklas?
Syftet med studien är att ta reda på hur den ekonomiska styrningen i fallföretagets bygg-projekt går till idag samt hur det bör gå till för att uppnå ekonomiska mål i projekt. Syftet är även att undersöka om kontinuerligt avstämnings-arbete är att föredra jämfört med periodvis avstämningsarbete. Målet med studien är att ge potentiella förbättringsförslag för arbetet med ekonomistyrning på projektnivå. (Less)
Abstract
The construction industry is criticized for its conservative orientation and inefficiency. The industry has a low profitability with small margins. To make a construction project profitable it requires steering towards established project goals. Goals and profit margins are achieved through cost control. The concept of cost control covers all activities from planning to monitoring and reconciliation in order to detect and correct deviations. The cost control systems in today’s construction companies are questioned if they are sufficient or if they need to be developed?
The purpose of the study is to find out how cost control works in today’s construction projects and how it is supposed to work in order to achieve economical goals in... (More)
The construction industry is criticized for its conservative orientation and inefficiency. The industry has a low profitability with small margins. To make a construction project profitable it requires steering towards established project goals. Goals and profit margins are achieved through cost control. The concept of cost control covers all activities from planning to monitoring and reconciliation in order to detect and correct deviations. The cost control systems in today’s construction companies are questioned if they are sufficient or if they need to be developed?
The purpose of the study is to find out how cost control works in today’s construction projects and how it is supposed to work in order to achieve economical goals in projects. The aim is also to investigate whether continuous reconciliation work is preferable to periodically reconciliation work. The goal of the study is to give potential improvement proposals for the work of cost control at project level. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Lönsamheten i byggbranschen är låg1 och den operativa verksamheten i byggföretag ifrågasätts av flera forskare.2 Studier visar på att lönsamhet i byggprojekt kan öka genom kontroll och standardisering av processer. En process som påstås påverkar lönsamheten i hög grad är ekonomistyrning. Ekonomistyrning innebär uppföljning och avstämning av främst kostnader för att upptäcka eventuella avvikelser från planen. Genom att sätta in lämpliga åtgärder i ett tidigt skede kan önskat resultat uppnås. Inom branschen är standardiseringen för ekonomistyrningsprocessen i projekt låg. Flera olika verktyg används och hur styrningen genomförs varierar från projekt till projekt.3 Frågan är om arbetssätten och verktygen är tillräckliga eller om de behöver... (More)
Lönsamheten i byggbranschen är låg1 och den operativa verksamheten i byggföretag ifrågasätts av flera forskare.2 Studier visar på att lönsamhet i byggprojekt kan öka genom kontroll och standardisering av processer. En process som påstås påverkar lönsamheten i hög grad är ekonomistyrning. Ekonomistyrning innebär uppföljning och avstämning av främst kostnader för att upptäcka eventuella avvikelser från planen. Genom att sätta in lämpliga åtgärder i ett tidigt skede kan önskat resultat uppnås. Inom branschen är standardiseringen för ekonomistyrningsprocessen i projekt låg. Flera olika verktyg används och hur styrningen genomförs varierar från projekt till projekt.3 Frågan är om arbetssätten och verktygen är tillräckliga eller om de behöver utvecklas, och i så fall hur? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Sofie LU and Hansson, Alexandra LU
supervisor
organization
alternative title
Cost Control in Construction Projects
course
VBEM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
byggproduktion, avvikelse, avstämning, uppföljning, byggstyrning, projektstyrning, Ekonomistyrning
publication/series
TVBP-5504
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander och Jonas Lindén
Examinator: Anne Landin
id
7409796
date added to LUP
2015-07-02 11:57:16
date last changed
2019-11-15 15:25:23
@misc{7409796,
 abstract   = {The construction industry is criticized for its conservative orientation and inefficiency. The industry has a low profitability with small margins. To make a construction project profitable it requires steering towards established project goals. Goals and profit margins are achieved through cost control. The concept of cost control covers all activities from planning to monitoring and reconciliation in order to detect and correct deviations. The cost control systems in today’s construction companies are questioned if they are sufficient or if they need to be developed?
The purpose of the study is to find out how cost control works in today’s construction projects and how it is supposed to work in order to achieve economical goals in projects. The aim is also to investigate whether continuous reconciliation work is preferable to periodically reconciliation work. The goal of the study is to give potential improvement proposals for the work of cost control at project level.},
 author    = {Eklund, Sofie and Hansson, Alexandra},
 keyword   = {byggproduktion,avvikelse,avstämning,uppföljning,byggstyrning,projektstyrning,Ekonomistyrning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP-5504},
 title    = {Ekonomistyrning i byggprojekt},
 year     = {2015},
}