Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kändiskategorier och varumärkespersonligheter – En studie kring generella uppfattningar om kändisar

Hagander, Anna LU ; Henriksson, Johan LU and Ljungblom, Linus LU (2015) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte
Syftet med studien är att undersöka om de tre mest använda kändiskategorierna inom marknadsföring kan
generaliseras till någon utav de fem dimensionerna av varumärkespersonligheter. Samtidigt vill vi med
denna undersökning utreda de olika kändiskategoriernas grad av trovärdighet.

Metod
En kvantitativ forskningsstrategi och en deduktiv teori har använts i studien som mynnat ut i
hypotesformuleringar. Enkäter användes vid datainsamlingen där respondenter fick besvara frågor på en
femgradig Likertskala.

Teoretiskt perspektiv
Studiens grundteorier är Jennifer L Aakers (1997) varumärkespersonligheter samt Sohs, Reids och Kings
(2006) trovärdighetsskala. Teorin består även av tidigare studier om konformitet och kändisreklam.
... (More)
Syfte
Syftet med studien är att undersöka om de tre mest använda kändiskategorierna inom marknadsföring kan
generaliseras till någon utav de fem dimensionerna av varumärkespersonligheter. Samtidigt vill vi med
denna undersökning utreda de olika kändiskategoriernas grad av trovärdighet.

Metod
En kvantitativ forskningsstrategi och en deduktiv teori har använts i studien som mynnat ut i
hypotesformuleringar. Enkäter användes vid datainsamlingen där respondenter fick besvara frågor på en
femgradig Likertskala.

Teoretiskt perspektiv
Studiens grundteorier är Jennifer L Aakers (1997) varumärkespersonligheter samt Sohs, Reids och Kings
(2006) trovärdighetsskala. Teorin består även av tidigare studier om konformitet och kändisreklam.

Empiri
Våra empiriska data har sin grund i de enkäter som delades ut i Lunds Universitets lokaler. Enkäten
besvarades endast av respondenter som var mellan 18-25 år.

Resultat
Avslutningsvis visade det sig att samtliga kategorier associeras högst med personligheten kompetent utav
Jennifer L. Aakers varumärkespersonligheter. Vidare fann vi att den näst starkaste associationen för
respektive kändiskategori är: ärlig för skådespelare, spännande för musiker samt tuff för idrottare. Dock
finns det inte någon signifikant skillnad mellan svaren gällande idrottare, vilket medför att resultatet för
idrottare är otillförlitligt. Slutligen visade det sig att korrelationen mellan dimensionen ärlig och
trovärdighet är den starkaste bland personlighetsdimensionerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagander, Anna LU ; Henriksson, Johan LU and Ljungblom, Linus LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
trovärdighet, konformitet, kändiskategori, kändisreklam, Varumärkespersonlighet
language
Swedish
id
7439920
date added to LUP
2015-06-24 15:32:22
date last changed
2015-06-24 15:32:22
@misc{7439920,
 abstract   = {Syfte
Syftet med studien är att undersöka om de tre mest använda kändiskategorierna inom marknadsföring kan
generaliseras till någon utav de fem dimensionerna av varumärkespersonligheter. Samtidigt vill vi med
denna undersökning utreda de olika kändiskategoriernas grad av trovärdighet.

Metod
En kvantitativ forskningsstrategi och en deduktiv teori har använts i studien som mynnat ut i
hypotesformuleringar. Enkäter användes vid datainsamlingen där respondenter fick besvara frågor på en
femgradig Likertskala.

Teoretiskt perspektiv
Studiens grundteorier är Jennifer L Aakers (1997) varumärkespersonligheter samt Sohs, Reids och Kings
(2006) trovärdighetsskala. Teorin består även av tidigare studier om konformitet och kändisreklam.

Empiri
Våra empiriska data har sin grund i de enkäter som delades ut i Lunds Universitets lokaler. Enkäten
besvarades endast av respondenter som var mellan 18-25 år.

Resultat
Avslutningsvis visade det sig att samtliga kategorier associeras högst med personligheten kompetent utav
Jennifer L. Aakers varumärkespersonligheter. Vidare fann vi att den näst starkaste associationen för
respektive kändiskategori är: ärlig för skådespelare, spännande för musiker samt tuff för idrottare. Dock
finns det inte någon signifikant skillnad mellan svaren gällande idrottare, vilket medför att resultatet för
idrottare är otillförlitligt. Slutligen visade det sig att korrelationen mellan dimensionen ärlig och
trovärdighet är den starkaste bland personlighetsdimensionerna.},
 author    = {Hagander, Anna and Henriksson, Johan and Ljungblom, Linus},
 keyword   = {trovärdighet,konformitet,kändiskategori,kändisreklam,Varumärkespersonlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kändiskategorier och varumärkespersonligheter – En studie kring generella uppfattningar om kändisar},
 year     = {2015},
}