Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Empiriskt test av den konsumtionsbaserade CAPM

Silfverberg, Oliwer LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats testas den konsumtionsbaserade CAPM empiriskt på den
amerikanska marknaden. Undersökningen tillämpas både på års- och
månadsbasis för perioden 1970-2013 samt delperioden 1970-2006. Syftet
med uppsatsen är att undersöka modellens precision på historisk data och
utifrån detta tillämpas tester för att se om modellen är korrekt specificerad.
Först konstrueras 20 stycken aktieportföljer i USA som tillsammans med
konsumtionstillväxten utvärderas i modellen med hjälp av olika statistiska
metoder. Till att börja med används en Fama-Macbeth regression för att
undersöka riskpremien och för att testa om sambandet mellan förväntad
avkastning och konsumtionsrisk är linjärt. Vidare jämförs prisfelen från en
enkel linjär... (More)
I denna uppsats testas den konsumtionsbaserade CAPM empiriskt på den
amerikanska marknaden. Undersökningen tillämpas både på års- och
månadsbasis för perioden 1970-2013 samt delperioden 1970-2006. Syftet
med uppsatsen är att undersöka modellens precision på historisk data och
utifrån detta tillämpas tester för att se om modellen är korrekt specificerad.
Först konstrueras 20 stycken aktieportföljer i USA som tillsammans med
konsumtionstillväxten utvärderas i modellen med hjälp av olika statistiska
metoder. Till att börja med används en Fama-Macbeth regression för att
undersöka riskpremien och för att testa om sambandet mellan förväntad
avkastning och konsumtionsrisk är linjärt. Vidare jämförs prisfelen från en
enkel linjär regression framtagna för både den konsumtionsbaserade CAPM
mot den traditionella CAPM och ett GRS-test tillämpas. Slutligen skattas
parametrarna i modellen med en GMM estimation så att den förväntade
avkastningen manuellt kan beräknas. Utifrån detta följer en diskussion där
antaganden i modellen på djupet analyseras utifrån klassisk
konsumtionsteori. Slutsatsen från alla statistiska tester i denna undersökning
är entydig och det mesta tyder på att den jämna konsumtionstillväxten har
svårt att förklara den stora variationen i avkastningsdata som uppvisades för
perioden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Silfverberg, Oliwer LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Avkastning, CAPM, CCAPM, Konsumtion, Risk
language
Swedish
id
7440512
date added to LUP
2015-06-30 15:24:36
date last changed
2015-06-30 15:24:36
@misc{7440512,
 abstract   = {I denna uppsats testas den konsumtionsbaserade CAPM empiriskt på den
amerikanska marknaden. Undersökningen tillämpas både på års- och
månadsbasis för perioden 1970-2013 samt delperioden 1970-2006. Syftet
med uppsatsen är att undersöka modellens precision på historisk data och
utifrån detta tillämpas tester för att se om modellen är korrekt specificerad.
Först konstrueras 20 stycken aktieportföljer i USA som tillsammans med
konsumtionstillväxten utvärderas i modellen med hjälp av olika statistiska
metoder. Till att börja med används en Fama-Macbeth regression för att
undersöka riskpremien och för att testa om sambandet mellan förväntad
avkastning och konsumtionsrisk är linjärt. Vidare jämförs prisfelen från en
enkel linjär regression framtagna för både den konsumtionsbaserade CAPM
mot den traditionella CAPM och ett GRS-test tillämpas. Slutligen skattas
parametrarna i modellen med en GMM estimation så att den förväntade
avkastningen manuellt kan beräknas. Utifrån detta följer en diskussion där
antaganden i modellen på djupet analyseras utifrån klassisk
konsumtionsteori. Slutsatsen från alla statistiska tester i denna undersökning
är entydig och det mesta tyder på att den jämna konsumtionstillväxten har
svårt att förklara den stora variationen i avkastningsdata som uppvisades för
perioden.},
 author    = {Silfverberg, Oliwer},
 keyword   = {Avkastning,CAPM,CCAPM,Konsumtion,Risk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Empiriskt test av den konsumtionsbaserade CAPM},
 year     = {2015},
}