Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur påverkar buller? En studie om hörförståelse och kognition hos lågstadiebarn

Dürnberger, Carl LU and Jow, Amie LU (2015) LOGM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Studien syftade till att undersöka huruvida bakgrundsljud påverkar hörförståelsen hos barn i tidig skolålder. Utöver detta genomförde vi ett arbetsminnestest för att ta reda på hur arbetsminneskapacitet korrelerar med hörförståelse samt om det föreligger en skillnad avseende hörförståelse för ljudmiljöerna med och utan buller, i det här fallet barnbabbel. Kunskapen är idag otillräcklig om hur ljudmiljön påverkar barns prestationer i klassrummet och i testsituationer. Vårt bidrag innebar att vi till skillnad från tidigare forskning undersökte hörförståelse på textnivå utan bildstöd där svaren gavs muntligt av barnen. Studien kommer att bidra med värdefull kunskap som kommer att kunna användas för logopediskt arbete samt för att förbättra... (More)
Studien syftade till att undersöka huruvida bakgrundsljud påverkar hörförståelsen hos barn i tidig skolålder. Utöver detta genomförde vi ett arbetsminnestest för att ta reda på hur arbetsminneskapacitet korrelerar med hörförståelse samt om det föreligger en skillnad avseende hörförståelse för ljudmiljöerna med och utan buller, i det här fallet barnbabbel. Kunskapen är idag otillräcklig om hur ljudmiljön påverkar barns prestationer i klassrummet och i testsituationer. Vårt bidrag innebar att vi till skillnad från tidigare forskning undersökte hörförståelse på textnivå utan bildstöd där svaren gavs muntligt av barnen. Studien kommer att bidra med värdefull kunskap som kommer att kunna användas för logopediskt arbete samt för att förbättra barns lärandemiljö.
Totalt 83 barn i årskurs 1 och 2 deltog i studien. Studien bestod av två deltest; ett arbetsminnestest samt ett hörförståelsetest med och utan bakgrundsbabbel. Studien har en mellangruppsdesign vilket innebär att testdeltagarna delades in i två grupper. Den ena gruppen utförde hörförståelsetestet med bakgrundsljud och den andra gruppen utan.
Ingen signifikant skillnad uppmättes för resultaten i sin helhet för CELF-4 hörförståelse av text mellan de olika ljudvillkoren. En skillnad fanns däremot på deluppgift A vilken var en av de lättare uppgifterna. Vi fann en signifikant medelstark korrelation (rho = 0,4, n = 40, p < 0,01) mellan arbetsminneskapacitet och hörförståelse i det tysta villkoret men ingen signifikant korrelation för bullervillkoret. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dürnberger, Carl LU and Jow, Amie LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
bakgrundsljud, buller, språkförståelse, hörförståelse, arbetsminne
language
Swedish
id
7440907
date added to LUP
2015-06-23 14:14:05
date last changed
2015-06-23 14:14:05
@misc{7440907,
 abstract   = {Studien syftade till att undersöka huruvida bakgrundsljud påverkar hörförståelsen hos barn i tidig skolålder. Utöver detta genomförde vi ett arbetsminnestest för att ta reda på hur arbetsminneskapacitet korrelerar med hörförståelse samt om det föreligger en skillnad avseende hörförståelse för ljudmiljöerna med och utan buller, i det här fallet barnbabbel. Kunskapen är idag otillräcklig om hur ljudmiljön påverkar barns prestationer i klassrummet och i testsituationer. Vårt bidrag innebar att vi till skillnad från tidigare forskning undersökte hörförståelse på textnivå utan bildstöd där svaren gavs muntligt av barnen. Studien kommer att bidra med värdefull kunskap som kommer att kunna användas för logopediskt arbete samt för att förbättra barns lärandemiljö.
Totalt 83 barn i årskurs 1 och 2 deltog i studien. Studien bestod av två deltest; ett arbetsminnestest samt ett hörförståelsetest med och utan bakgrundsbabbel. Studien har en mellangruppsdesign vilket innebär att testdeltagarna delades in i två grupper. Den ena gruppen utförde hörförståelsetestet med bakgrundsljud och den andra gruppen utan.
Ingen signifikant skillnad uppmättes för resultaten i sin helhet för CELF-4 hörförståelse av text mellan de olika ljudvillkoren. En skillnad fanns däremot på deluppgift A vilken var en av de lättare uppgifterna. Vi fann en signifikant medelstark korrelation (rho = 0,4, n = 40, p < 0,01) mellan arbetsminneskapacitet och hörförståelse i det tysta villkoret men ingen signifikant korrelation för bullervillkoret.},
 author    = {Dürnberger, Carl and Jow, Amie},
 keyword   = {bakgrundsljud,buller,språkförståelse,hörförståelse,arbetsminne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkar buller? En studie om hörförståelse och kognition hos lågstadiebarn},
 year     = {2015},
}