Advanced

Bärförmåga hos tvärbelastade inlimmade skruvar

Fili, Salar LU (2015) VBK920 20142
Division of Structural Engingeering
Abstract
Glued-in Rods (GiR) is a relative new connection type that could be used for creating hidden joints in timber structures. These hidden joints are more esthetic appealing in contrast to ordinary joints with toothed plates, nails and bolts. With the use of GiR the connectors gets an automatic protection in case of fire while unprotected steel loses all of its strength in case of fire.
In this report an attempt to design the joint with regards to current Swedish standards and recommendations is made. Where standards and recommendations are not satisfied, a guide to reinforce the joint to obtain some guidelines is presented. The simulation and analysis are made in ABAQUS CAE.
The results are that current Swedish recommendations and standards... (More)
Glued-in Rods (GiR) is a relative new connection type that could be used for creating hidden joints in timber structures. These hidden joints are more esthetic appealing in contrast to ordinary joints with toothed plates, nails and bolts. With the use of GiR the connectors gets an automatic protection in case of fire while unprotected steel loses all of its strength in case of fire.
In this report an attempt to design the joint with regards to current Swedish standards and recommendations is made. Where standards and recommendations are not satisfied, a guide to reinforce the joint to obtain some guidelines is presented. The simulation and analysis are made in ABAQUS CAE.
The results are that current Swedish recommendations and standards is not sufficient to design a frame with high bending moments. With the aid of an arbitrary plate (i.e. carbon fiber, glass fiber and plywood) connected to the end of the beam, a design is possible. (Less)
Abstract (Swedish)
Inlimmade skruvar är en relativt ny förbandstyp som kan användas för att skapa anslutningar som förblir dolda för det blotta ögat. Dessa dolda anslutningar är mer estetiskt tilltalande i kontrast till ”vanliga” förband med spikplåt, skruvar och bultar. Förbindarna får även ett naturligt skydd av träet vilket minskar arbetet med att brandskydda spikplåtar, skruvar och bultar.
Syftet med examensarbetet är att undersöka tvärkraftskapaciteten hos tvärbelastade inlimmade skruvar då kunskapen varken är samlad eller tillräckligt god. I det ingår att undersöka ifall gällande rekommendationer är tillräckliga för en dimensionering. Om inte, ska förstärkning göras för att uppnå en möjlig dimensionering. Simulering och analysering av förbandet görs i... (More)
Inlimmade skruvar är en relativt ny förbandstyp som kan användas för att skapa anslutningar som förblir dolda för det blotta ögat. Dessa dolda anslutningar är mer estetiskt tilltalande i kontrast till ”vanliga” förband med spikplåt, skruvar och bultar. Förbindarna får även ett naturligt skydd av träet vilket minskar arbetet med att brandskydda spikplåtar, skruvar och bultar.
Syftet med examensarbetet är att undersöka tvärkraftskapaciteten hos tvärbelastade inlimmade skruvar då kunskapen varken är samlad eller tillräckligt god. I det ingår att undersöka ifall gällande rekommendationer är tillräckliga för en dimensionering. Om inte, ska förstärkning göras för att uppnå en möjlig dimensionering. Simulering och analysering av förbandet görs i ABAQUS CAE som är ett av de mest använda finita elementprogrammen.
Resultatet från denna rapport är att befintliga rekommendationer och normer inte var tillräckliga för dimensionering av ett ramhörn. Detta då det behovet av skruvar överskred det tillåtna antalet. Dock kunde dimensioneringen göras möjlig genom att förstärka förbandet med ett godtyckligt material (t.ex. kolfiber, glasfiber, plywood) på balkänden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fili, Salar LU
supervisor
organization
course
VBK920 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Träkonstruktioner, Godtycklig förstärkning, Förstärkning, GiR, GIROD, Tvärbelastad, Nyckelord: Inlimmade skruvar
report number
TVBK-5245
ISSN
0349-4969
language
Swedish
additional info
Examiner: Prof. Roberto Crocetti
id
7441293
date added to LUP
2015-06-24 13:13:33
date last changed
2015-06-24 13:13:33
@misc{7441293,
 abstract   = {Glued-in Rods (GiR) is a relative new connection type that could be used for creating hidden joints in timber structures. These hidden joints are more esthetic appealing in contrast to ordinary joints with toothed plates, nails and bolts. With the use of GiR the connectors gets an automatic protection in case of fire while unprotected steel loses all of its strength in case of fire.
In this report an attempt to design the joint with regards to current Swedish standards and recommendations is made. Where standards and recommendations are not satisfied, a guide to reinforce the joint to obtain some guidelines is presented. The simulation and analysis are made in ABAQUS CAE.
The results are that current Swedish recommendations and standards is not sufficient to design a frame with high bending moments. With the aid of an arbitrary plate (i.e. carbon fiber, glass fiber and plywood) connected to the end of the beam, a design is possible.},
 author    = {Fili, Salar},
 issn     = {0349-4969},
 keyword   = {Träkonstruktioner,Godtycklig förstärkning,Förstärkning,GiR,GIROD,Tvärbelastad,Nyckelord: Inlimmade skruvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bärförmåga hos tvärbelastade inlimmade skruvar},
 year     = {2015},
}