Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett modernare ekonomistyrningspaket - en förutsättning för framgångsrik styrning i hemtjänsten? - En fallstudie av hemtjänsten i Malmö stad

Sorlija, Hajdar LU and Hot, Haris LU (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera hemtjänstens ekonomistyrning i Malmö stad. Uppsatsen utgörs av ett uppdrag till Malmö stad och därför har ett viktigt syfte varit att också föreslå hur ekonomistyrningen kan förbättras.

Uppsatsens resultat utmynnar i ett styrpaket som beskriver hemtjänstens nuvarande ekonomistyrning. Styrpaketet visar sig innehålla flera av de styrformer som redogörs för i teorin. Resultaten pekar på att den nuvarande styrningen behöver en modernisering av budgeteringen och prestationsmätningen. Som ett eget förslag argumenteras också för att man inom hemtjänsten i Malmö bör arbeta med intern benchmarking. Benchmarking föreslås därför som en ny styrform till det nuvarande styrpaketet.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sorlija, Hajdar LU and Hot, Haris LU
supervisor
organization
alternative title
A more modern Management Control Package – A condition for successful control in Home Care? – A case study of the Home Care in the city of Malmö
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
7442258
date added to LUP
2015-06-26 15:32:14
date last changed
2015-06-26 15:32:14
@misc{7442258,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera hemtjänstens ekonomistyrning i Malmö stad. Uppsatsen utgörs av ett uppdrag till Malmö stad och därför har ett viktigt syfte varit att också föreslå hur ekonomistyrningen kan förbättras.

Uppsatsens resultat utmynnar i ett styrpaket som beskriver hemtjänstens nuvarande ekonomistyrning. Styrpaketet visar sig innehålla flera av de styrformer som redogörs för i teorin. Resultaten pekar på att den nuvarande styrningen behöver en modernisering av budgeteringen och prestationsmätningen. Som ett eget förslag argumenteras också för att man inom hemtjänsten i Malmö bör arbeta med intern benchmarking. Benchmarking föreslås därför som en ny styrform till det nuvarande styrpaketet.},
 author    = {Sorlija, Hajdar and Hot, Haris},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett modernare ekonomistyrningspaket - en förutsättning för framgångsrik styrning i hemtjänsten? - En fallstudie av hemtjänsten i Malmö stad},
 year     = {2015},
}