Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hämndporr: en bild säger mer än 1000 ord. En rättssociologisk studie om ungdomars syn på hämndporr.

Johansson, Jill LU (2015) RÄSK02 20151
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Litteraturstudien visar att hämndporr är på väg att bli en trend bland dagens ungdomar, att hämnas på en före detta partner genom att offentliggöra intima bilder eller filmer av personen utan dennes samtycke har blivit ett allt större problem. Detta kan medföra en mängd olika negativa konsekvenser för offren såsom att förlora jobbet, utsättas för stalkning, depression, ångest och i en del fall även självmord. Kvinnor drabbas oftare och hårdare än män men både män och kvinnor drabbas av det otillräckliga lagskydd som idag tillämpas vid hämndporrsbrott.
Den här studien syftar till att genom ett normperspektiv knyta samman frågor om rätten med sociala strukturer i samhället. På så sätt skapas förutsättningar att bättre förstå rättens... (More)
Litteraturstudien visar att hämndporr är på väg att bli en trend bland dagens ungdomar, att hämnas på en före detta partner genom att offentliggöra intima bilder eller filmer av personen utan dennes samtycke har blivit ett allt större problem. Detta kan medföra en mängd olika negativa konsekvenser för offren såsom att förlora jobbet, utsättas för stalkning, depression, ångest och i en del fall även självmord. Kvinnor drabbas oftare och hårdare än män men både män och kvinnor drabbas av det otillräckliga lagskydd som idag tillämpas vid hämndporrsbrott.
Den här studien syftar till att genom ett normperspektiv knyta samman frågor om rätten med sociala strukturer i samhället. På så sätt skapas förutsättningar att bättre förstå rättens förutsättningar att bidra till en lösning på det växande samhällsproblemet hämndporr. För att nå syftet kombineras empiri insamlad genom en enkätundersökning med teoretiska resonemang kring normer. Frågeställningarna som behandlas i uppsatsen lyder: ”Det har spekulerats i att det är vanligt bland svenska ungdomar att genom digital kommunikation dela med sig av bilder och filmer (av sig själva) av sexuell natur. Hur beskriver svenska ungdomar själva sina beteenden och riskavvägningar i förhållande till detta?” samt ”Hur beskriver svenska ungdomar själva sin syn på de rådande etiska och sociala värderingarna avseende hämndporr?”.
Resultatet med denna studie visar att det är idag vanligt bland ungdomar att dela intima bilder eller filmer av sig själv till någon annan. De ser inte många risker med detta beteende då de ofta litar på personen de delar materialet med. Många av respondenterna anser att hämndporr är en elak, oetisk och kränkande handling medans några anser att det är acceptabelt om det gäller hämnd av något slag. Flera respondenter anser att rättsväsendet behandlar hämndporrsproblematiken dåligt och att rättsväsendet ligger för långt bak i utvecklingen för att få bukt på problemet. Respondenterna anmäler näst intill aldrig om de utsatts för hämndporr då de anser att det inte är lönt. De anser även att det bästa sättet att få bukt på problemet är att sluta ta intima bilder eller filmer över huvud taget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Jill LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hämndporr, kränkning, intim, bilder, filmer, internet
language
Swedish
id
7442645
date added to LUP
2015-06-26 15:20:49
date last changed
2015-06-26 15:20:49
@misc{7442645,
 abstract   = {Litteraturstudien visar att hämndporr är på väg att bli en trend bland dagens ungdomar, att hämnas på en före detta partner genom att offentliggöra intima bilder eller filmer av personen utan dennes samtycke har blivit ett allt större problem. Detta kan medföra en mängd olika negativa konsekvenser för offren såsom att förlora jobbet, utsättas för stalkning, depression, ångest och i en del fall även självmord. Kvinnor drabbas oftare och hårdare än män men både män och kvinnor drabbas av det otillräckliga lagskydd som idag tillämpas vid hämndporrsbrott.
Den här studien syftar till att genom ett normperspektiv knyta samman frågor om rätten med sociala strukturer i samhället. På så sätt skapas förutsättningar att bättre förstå rättens förutsättningar att bidra till en lösning på det växande samhällsproblemet hämndporr. För att nå syftet kombineras empiri insamlad genom en enkätundersökning med teoretiska resonemang kring normer. Frågeställningarna som behandlas i uppsatsen lyder: ”Det har spekulerats i att det är vanligt bland svenska ungdomar att genom digital kommunikation dela med sig av bilder och filmer (av sig själva) av sexuell natur. Hur beskriver svenska ungdomar själva sina beteenden och riskavvägningar i förhållande till detta?” samt ”Hur beskriver svenska ungdomar själva sin syn på de rådande etiska och sociala värderingarna avseende hämndporr?”.
Resultatet med denna studie visar att det är idag vanligt bland ungdomar att dela intima bilder eller filmer av sig själv till någon annan. De ser inte många risker med detta beteende då de ofta litar på personen de delar materialet med. Många av respondenterna anser att hämndporr är en elak, oetisk och kränkande handling medans några anser att det är acceptabelt om det gäller hämnd av något slag. Flera respondenter anser att rättsväsendet behandlar hämndporrsproblematiken dåligt och att rättsväsendet ligger för långt bak i utvecklingen för att få bukt på problemet. Respondenterna anmäler näst intill aldrig om de utsatts för hämndporr då de anser att det inte är lönt. De anser även att det bästa sättet att få bukt på problemet är att sluta ta intima bilder eller filmer över huvud taget.},
 author    = {Johansson, Jill},
 keyword   = {hämndporr,kränkning,intim,bilder,filmer,internet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hämndporr: en bild säger mer än 1000 ord. En rättssociologisk studie om ungdomars syn på hämndporr.},
 year     = {2015},
}