Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tunnelmätning - en metodstudie för upprättande av tunnelnät

Alnerud, Christian LU and Holgård Cordua, Jens LU (2015) VTT616 20151
Transport and Roads
Abstract
This thesis studies different methods of surveying geodetic reference networks in tunnels. The study is limited to surveys in the horizontal plane. Real survey data from project Hallandsås is used, but computer-aided simulations are also done.

The tunnel through Hallandsås ridge is a part of the extension of Västkustbanan, an important railway connection between Gothenburg and Malmo. Two parallel tunnels, about 9 km long, are being constructed. The tunnels are built with different methods, partly by drilling and blasting and with a tunnel-boring machine (TBM).

As there are high demands on accuracy in the geodetic reference networks in tunnels, it is important to optimize the methods for surveying. Refraction along the tunnel lining... (More)
This thesis studies different methods of surveying geodetic reference networks in tunnels. The study is limited to surveys in the horizontal plane. Real survey data from project Hallandsås is used, but computer-aided simulations are also done.

The tunnel through Hallandsås ridge is a part of the extension of Västkustbanan, an important railway connection between Gothenburg and Malmo. Two parallel tunnels, about 9 km long, are being constructed. The tunnels are built with different methods, partly by drilling and blasting and with a tunnel-boring machine (TBM).

As there are high demands on accuracy in the geodetic reference networks in tunnels, it is important to optimize the methods for surveying. Refraction along the tunnel lining can cause trouble in open-ended traverses. In this thesis, two different methods for measuring the tunnel construction networks are reviewed and compared. One method is based on fixed wall points, while the other one is based on surveys made from stable steel pillars close to the tunnel center.

The result from our field studie in the Hallandsas tunnel indicates that the reference network surveyed close the tunnel center causes less refraction affects. Computer simulations of the same methods predict the opposite results.

We cannot however make certain conclusions; other factors may have influenced our results. Movements in the tunnel walls, or a small twist in the connection network may be misinterpreted as an effect of refraction. (Less)
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete omfattar en studie av mätmetoder för etablerandet av geodetiska referensnät i tunnlar. Studien begränsas till endast mätningar i det horisontella planet. Verklig mätdata från projekt Hallandsås används, men även datorsimuleringar av stomnät utförs.

Tunnelbygget genom Hallandsås är en del i utbyggnaden av Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Två parallella tunnlar, ca 9 km långa, byggs. Tunnlarna byggs med delvis konventionell tunneldrift (drill & blast) och med en tunnelborrmaskin (TBM).

Eftersom det sätts höga krav på noggrannhet i de geodetiska referensnäten i tunnlar, är det viktigt att optimera mätförfarandet. Refraktion längs tunnelväggarna kan medföra stora problem i flygande polygontåg. I detta... (More)
Detta examensarbete omfattar en studie av mätmetoder för etablerandet av geodetiska referensnät i tunnlar. Studien begränsas till endast mätningar i det horisontella planet. Verklig mätdata från projekt Hallandsås används, men även datorsimuleringar av stomnät utförs.

Tunnelbygget genom Hallandsås är en del i utbyggnaden av Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Två parallella tunnlar, ca 9 km långa, byggs. Tunnlarna byggs med delvis konventionell tunneldrift (drill & blast) och med en tunnelborrmaskin (TBM).

Eftersom det sätts höga krav på noggrannhet i de geodetiska referensnäten i tunnlar, är det viktigt att optimera mätförfarandet. Refraktion längs tunnelväggarna kan medföra stora problem i flygande polygontåg. I detta examensarbete kommer två olika metoder för mätning av byggnät att granskas och jämföras. En metod baseras på att mätning utförs från väggmonterade mätpunkter medan den andra baseras på mätning från fasta stålpelare, nära tunnelcentrum.

Resultaten från vår fältstudie i Hallandsåstunneln antyder att stomnätet närmast tunnelcentrum påverkas mindre av refraktion. Datorsimuleringar av samma metoder förutspår det motsatta.

Det går dock inte att dra några definitiva slutsatser eftersom det kan finnas andra faktorer som påverkar resultatet. Rörelser i tunnelväggar, eller en liten vridning av anslutningsnätet kan misstolkas som en effekt av refraktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alnerud, Christian LU and Holgård Cordua, Jens LU
supervisor
organization
alternative title
Tunnel Survey - A Method Study for Establishing a Tunnel Network
course
VTT616 20151
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
tunnelmätning, stomnät, refraktion
language
Swedish
id
7448326
date added to LUP
2019-11-27 15:29:43
date last changed
2019-11-27 15:29:43
@misc{7448326,
 abstract   = {This thesis studies different methods of surveying geodetic reference networks in tunnels. The study is limited to surveys in the horizontal plane. Real survey data from project Hallandsås is used, but computer-aided simulations are also done.

The tunnel through Hallandsås ridge is a part of the extension of Västkustbanan, an important railway connection between Gothenburg and Malmo. Two parallel tunnels, about 9 km long, are being constructed. The tunnels are built with different methods, partly by drilling and blasting and with a tunnel-boring machine (TBM).

As there are high demands on accuracy in the geodetic reference networks in tunnels, it is important to optimize the methods for surveying. Refraction along the tunnel lining can cause trouble in open-ended traverses. In this thesis, two different methods for measuring the tunnel construction networks are reviewed and compared. One method is based on fixed wall points, while the other one is based on surveys made from stable steel pillars close to the tunnel center.

The result from our field studie in the Hallandsas tunnel indicates that the reference network surveyed close the tunnel center causes less refraction affects. Computer simulations of the same methods predict the opposite results. 

We cannot however make certain conclusions; other factors may have influenced our results. Movements in the tunnel walls, or a small twist in the connection network may be misinterpreted as an effect of refraction.},
 author    = {Alnerud, Christian and Holgård Cordua, Jens},
 keyword   = {tunnelmätning,stomnät,refraktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tunnelmätning - en metodstudie för upprättande av tunnelnät},
 year     = {2015},
}