Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Interaktiv systemstyrning av kemisk reaktor från en operatörspanel

Saouan, Philip and Sidhu, Harmenjeet (2015) In CODEN:LUTEDX/TEIE EIEL05 20151
Industrial Electrical Engineering and Automation
Abstract (Swedish)
Idag finns många företag som använder PLC-styrning för att styra och manövrera olika maskiner och hårdvaror. AB FIA är ett av dessa företag. På deras begäran har en modul framställts med en Programmable Logic Controller (PLC) som styr dess tillkopplade slav-komponenter.
Denna rapport beskriver sambandet av hur styrsystem och komponenter interagerar för att göra kemiska reaktioner mer effektiva och noggranna. Med en kombination av en kraftfull PLC och ett Human Machine Interface (HMI) framställdes en styrmodul som kunde styra många typer av hårdvara och skapa olika typer av sekvenser. Dessa hårdvaror var utformade för att styras både manuellt och automatiskt. Det automatiserade programmet fungerar genom att
användaren skickar en textfil... (More)
Idag finns många företag som använder PLC-styrning för att styra och manövrera olika maskiner och hårdvaror. AB FIA är ett av dessa företag. På deras begäran har en modul framställts med en Programmable Logic Controller (PLC) som styr dess tillkopplade slav-komponenter.
Denna rapport beskriver sambandet av hur styrsystem och komponenter interagerar för att göra kemiska reaktioner mer effektiva och noggranna. Med en kombination av en kraftfull PLC och ett Human Machine Interface (HMI) framställdes en styrmodul som kunde styra många typer av hårdvara och skapa olika typer av sekvenser. Dessa hårdvaror var utformade för att styras både manuellt och automatiskt. Det automatiserade programmet fungerar genom att
användaren skickar en textfil till HMI:n som sedan översätter innehållet i filen till en sträng. Arbetet har mestadels bestått av att programmera styrsystemet
och designa HMI:n. (Less)
Abstract
Today there are many companies that use PLC-control to control and maneuver their machines and hardware. AB FIA is one of these companies. At their behalf, a module was produced with a Programmable Logic Controller(PLC) that controls its adjacent slave components.
This report describes the relationship how control systems and components interact to make chemical reactions more efficient and precise. With a combination of a powerful PLC and a Human Machine Interface (HMI) a control module was made that could control many types of hardware and create different types of sequences. This hardware was designed to be controlled both manually and automatically. The automated program works so that the user sends a text file through the HMI which... (More)
Today there are many companies that use PLC-control to control and maneuver their machines and hardware. AB FIA is one of these companies. At their behalf, a module was produced with a Programmable Logic Controller(PLC) that controls its adjacent slave components.
This report describes the relationship how control systems and components interact to make chemical reactions more efficient and precise. With a combination of a powerful PLC and a Human Machine Interface (HMI) a control module was made that could control many types of hardware and create different types of sequences. This hardware was designed to be controlled both manually and automatically. The automated program works so that the user sends a text file through the HMI which then translates the contents of the file into a string. The project has mostly consisted of programming the control system and designing the HMI (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Saouan, Philip and Sidhu, Harmenjeet
supervisor
organization
course
EIEL05 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
interaktiv, automatisera, kemiska reaktioner, styrsystem, HMI, PLC
publication/series
CODEN:LUTEDX/TEIE
report number
3050
language
Swedish
id
7449611
date added to LUP
2015-12-11 11:28:11
date last changed
2015-12-11 11:28:11
@misc{7449611,
 abstract   = {Today there are many companies that use PLC-control to control and maneuver their machines and hardware. AB FIA is one of these companies. At their behalf, a module was produced with a Programmable Logic Controller(PLC) that controls its adjacent slave components.
This report describes the relationship how control systems and components interact to make chemical reactions more efficient and precise. With a combination of a powerful PLC and a Human Machine Interface (HMI) a control module was made that could control many types of hardware and create different types of sequences. This hardware was designed to be controlled both manually and automatically. The automated program works so that the user sends a text file through the HMI which then translates the contents of the file into a string. The project has mostly consisted of programming the control system and designing the HMI},
 author    = {Saouan, Philip and Sidhu, Harmenjeet},
 keyword   = {interaktiv,automatisera,kemiska reaktioner,styrsystem,HMI,PLC},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {CODEN:LUTEDX/TEIE},
 title    = {Interaktiv systemstyrning av kemisk reaktor från en operatörspanel},
 year     = {2015},
}