Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Telekomoperatörernas väg till precision

Hansson, Linnéa LU ; Hörmander, Zacharias LU and Neset, Ludvig LU (2015) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Telekomoperatörerna väg till precision
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp
Författare:Linnéa Hansson, Ludvig Neset & Zacharias Hörmander
Handledare: Magnus Langevik
Nyckelord: Precisionsmarknadsföring, Telekombranschen, Dataanalys, Marknadsföringsaktiviteter, Relevans
Syfte: Syftet med denna studie är att förbättra kunskapen om hur telekomoperatörerna använder sig av precisionsmarknadsföring i nuläget för att ta träffsäkra och relevanta marknadsföringsbeslut, samt vilka ytterligare möjligheter som kan finnas inom det valda undersökningsområdet.
Metod: En kvalitativ metod med en abduktiv ansats som präglas av ett induktivt tillvägagångssätt. Intervjuer har... (More)
Titel: Telekomoperatörerna väg till precision
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp
Författare:Linnéa Hansson, Ludvig Neset & Zacharias Hörmander
Handledare: Magnus Langevik
Nyckelord: Precisionsmarknadsföring, Telekombranschen, Dataanalys, Marknadsföringsaktiviteter, Relevans
Syfte: Syftet med denna studie är att förbättra kunskapen om hur telekomoperatörerna använder sig av precisionsmarknadsföring i nuläget för att ta träffsäkra och relevanta marknadsföringsbeslut, samt vilka ytterligare möjligheter som kan finnas inom det valda undersökningsområdet.
Metod: En kvalitativ metod med en abduktiv ansats som präglas av ett induktivt tillvägagångssätt. Intervjuer har genomförts med operatörerna samt expertkonsulter inom dataanalys och datahantering.
Teoretiskt perspektiv: Studien har utgått ifrån precisionsmarknadsföring som teoretisk referensram. Tidigare forskning samt ett ramverk för att applicera precisionsmarknadsföring inom en organisation presenteras.
Empiriskt perspektiv: Studiens empiriska material utgörs både av primär och sekundär data. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med Tele2 samt 3. För att komplettera de intervjuerna har det även genomförts semistrukturerade intervjuer med sakkunniga inom området för datainsamling och dataanalys.
Resultat: Studien visar att operatörerna idag använder sig av precisionsmarknadsföring dock visar den även att det fortfarande finns stora utvecklingsmöjligheter för operatörerna att bli ännu mer relevanta och precisa i sin marknadsföring i takt med den teknologiska utvecklingen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Linnéa LU ; Hörmander, Zacharias LU and Neset, Ludvig LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7450778
date added to LUP
2015-08-10 11:25:32
date last changed
2015-08-10 11:25:32
@misc{7450778,
 abstract   = {Titel: Telekomoperatörerna väg till precision
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp
Författare:Linnéa Hansson, Ludvig Neset & Zacharias Hörmander
Handledare: Magnus Langevik
Nyckelord: Precisionsmarknadsföring, Telekombranschen, Dataanalys, Marknadsföringsaktiviteter, Relevans 
Syfte: Syftet med denna studie är att förbättra kunskapen om hur telekomoperatörerna använder sig av precisionsmarknadsföring i nuläget för att ta träffsäkra och relevanta marknadsföringsbeslut, samt vilka ytterligare möjligheter som kan finnas inom det valda undersökningsområdet.
Metod: En kvalitativ metod med en abduktiv ansats som präglas av ett induktivt tillvägagångssätt. Intervjuer har genomförts med operatörerna samt expertkonsulter inom dataanalys och datahantering.
Teoretiskt perspektiv: Studien har utgått ifrån precisionsmarknadsföring som teoretisk referensram. Tidigare forskning samt ett ramverk för att applicera precisionsmarknadsföring inom en organisation presenteras.
Empiriskt perspektiv: Studiens empiriska material utgörs både av primär och sekundär data. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med Tele2 samt 3. För att komplettera de intervjuerna har det även genomförts semistrukturerade intervjuer med sakkunniga inom området för datainsamling och dataanalys.
Resultat: Studien visar att operatörerna idag använder sig av precisionsmarknadsföring dock visar den även att det fortfarande finns stora utvecklingsmöjligheter för operatörerna att bli ännu mer relevanta och precisa i sin marknadsföring i takt med den teknologiska utvecklingen.},
 author    = {Hansson, Linnéa and Hörmander, Zacharias and Neset, Ludvig},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Telekomoperatörernas väg till precision},
 year     = {2015},
}