Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur

Andersson, Anton LU ; Brunnhage, Joakim LU ; Dackerud, Henrik LU and Jackson, Emil LU (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur
Seminariedatum: 2015-06-05
Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng
Författare: Anton Andersson, Joakim Brunnhage, Henrik Dackerud och Emil Jackson
Handledare: Sara Lundqvist
Fem nyckelord: Kapitalstruktur, Finanskris, Trade-off, Pecking order, Market timing
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om finanskrisen har haft någon inverkan på svenska företags val av kapitalstruktur.
Metod: Denna uppsats har skrivits utifrån en deduktiv ansats med en kvantitativ metod. Data har hämtats från Orbis samt företagens årsredovisningar. Datan testas sedan med regressionsanalyser för tre tidsperioder
Teoretiska... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur
Seminariedatum: 2015-06-05
Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng
Författare: Anton Andersson, Joakim Brunnhage, Henrik Dackerud och Emil Jackson
Handledare: Sara Lundqvist
Fem nyckelord: Kapitalstruktur, Finanskris, Trade-off, Pecking order, Market timing
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om finanskrisen har haft någon inverkan på svenska företags val av kapitalstruktur.
Metod: Denna uppsats har skrivits utifrån en deduktiv ansats med en kvantitativ metod. Data har hämtats från Orbis samt företagens årsredovisningar. Datan testas sedan med regressionsanalyser för tre tidsperioder
Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska bas, trade-off-, pecking order- och market timing teorin, är väletablerade teorier inom ämnet.
Empiri: Uppsatsen genomförs på ett urval av 139 svenska bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm, First North och Aktietorget.
Resultat: Finanskrisen har haft en inverkan på svenska företags val av kapitalstruktur. Tillgångsstruktur, företagsstorlek och tillväxtmöjlighet är signifikanta för samtliga tidsperioder medan lönsamhet och likviditet endast uppvisar statistiskt signifikans för två av tre tidsperioder. Avskrivningsskattesköld är inte signifikant för någon av perioderna. Vidare finner författarna relativt större stöd för trade-off teorin efter krisen men drar också slutsatsen att teorierna är bristfälliga i att förklara företags val av kapitalstruktur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Anton LU ; Brunnhage, Joakim LU ; Dackerud, Henrik LU and Jackson, Emil LU
supervisor
organization
alternative title
En studie av svenska börsnoterade företag
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7451278
date added to LUP
2015-06-29 08:07:50
date last changed
2015-06-29 08:07:50
@misc{7451278,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur
Seminariedatum: 2015-06-05
Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng
Författare: Anton Andersson, Joakim Brunnhage, Henrik Dackerud och Emil Jackson
Handledare: Sara Lundqvist
Fem nyckelord: Kapitalstruktur, Finanskris, Trade-off, Pecking order, Market timing
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om finanskrisen har haft någon inverkan på svenska företags val av kapitalstruktur.
Metod: Denna uppsats har skrivits utifrån en deduktiv ansats med en kvantitativ metod. Data har hämtats från Orbis samt företagens årsredovisningar. Datan testas sedan med regressionsanalyser för tre tidsperioder
Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska bas, trade-off-, pecking order- och market timing teorin, är väletablerade teorier inom ämnet.
Empiri: Uppsatsen genomförs på ett urval av 139 svenska bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm, First North och Aktietorget.
Resultat: Finanskrisen har haft en inverkan på svenska företags val av kapitalstruktur. Tillgångsstruktur, företagsstorlek och tillväxtmöjlighet är signifikanta för samtliga tidsperioder medan lönsamhet och likviditet endast uppvisar statistiskt signifikans för två av tre tidsperioder. Avskrivningsskattesköld är inte signifikant för någon av perioderna. Vidare finner författarna relativt större stöd för trade-off teorin efter krisen men drar också slutsatsen att teorierna är bristfälliga i att förklara företags val av kapitalstruktur.},
 author    = {Andersson, Anton and Brunnhage, Joakim and Dackerud, Henrik and Jackson, Emil},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur},
 year     = {2015},
}