Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cementeringens Politik : en kvalitativ textanalys av mediebevakningen av nya politiska partier

Österling, Simon LU (2015) MKVK04 20151
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Cementeringens Politik är en studie som med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys ämnar närma sig mediernas framställning av nya politiska partier. Det empiriska materialet utgörs av artiklar publicerade av Dagens Nyheter och Aftonbladet. Gemensamt för alla artiklar är att de på något sätt har ett innehåll som kan kopplas till de svenska politiska partierna Piratpartiet (PP) eller Feministiskt Initiativ (FI). Valet av partiet grundar sig i ett avgränsat intresse kring hur medier framställer nya politiska strömningar. Både Feministiskt Initiativ och Piratpartiet delar erfarenheten av att nå framgång i Europaparlamentsvalet 2014 respektive 2009, för att sedan misslyckas med samma bedrift i de nästkommande riksdagsvalen. Sambandet dem... (More)
Cementeringens Politik är en studie som med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys ämnar närma sig mediernas framställning av nya politiska partier. Det empiriska materialet utgörs av artiklar publicerade av Dagens Nyheter och Aftonbladet. Gemensamt för alla artiklar är att de på något sätt har ett innehåll som kan kopplas till de svenska politiska partierna Piratpartiet (PP) eller Feministiskt Initiativ (FI). Valet av partiet grundar sig i ett avgränsat intresse kring hur medier framställer nya politiska strömningar. Både Feministiskt Initiativ och Piratpartiet delar erfarenheten av att nå framgång i Europaparlamentsvalet 2014 respektive 2009, för att sedan misslyckas med samma bedrift i de nästkommande riksdagsvalen. Sambandet dem emellan skapade det frö som med tiden växte fram till det slutliga studieämnet. Det ska dock poängteras att studiens resultat inte bygger på en jämförelse mellan Europaparlamentvalen och Riksdagsvalen, utan snarare är inriktat kring den mediala bevakningen kring de båda det förstnämnda. Syftet med studien är att undersöka den mediala bevakningen av nytillkomna svenska partier på den politiska kartan. Genom att analysera artiklar rörande FI och PP publicerade av tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter är förhoppningen att urskilja möjliga konsekvenser för dessa partiers förutsättningar på den politiska marknaden. Vidare kommer det analytiska arbetet att mynna ut i en diskussion kring hur dessa möjliga konsekvenser kan ses ur ett demokratiskt perspektiv. Till sin hjälp bygger studien således på följande frågeställningar: Hur framställs FI och PP i Aftonbladet och Dagens Nyheter? Hur kan den mediala bevakningen ge en möjlig förklaring till FI och PP:s med- och motgångar? Hur kan resultatet av studien problematiseras utifrån ett demokratiskt perspektiv? Analysen bygger huvudsakligen på en teoretisk treklöver bestående av Rosanvallons redogörelse för det motdemokratiska samhället, Baumans beskrivning av konsumtionssamhället samt ytterligare teorier ring politikens medialisering.
Resultatet kom fram till att medierna med hjälp av polariserande porträtteringar, av både partier och specifika väljare, skapar ett politiskt klimat som visar sig fokuserar på identiteter och olika tillskrivningar och inte endast partiernas faktiska politiska innehåll. Analysen redogör också för hur FI och PP:s politiska innehåll framställs särskilja sig från det ”normala”, vilket sammantaget förtydligar intrycket av att medierna upprätthåller redan etablerade föreställningar snarare än omfamnar nya politiska röster.

Författare: Simon Österling, Institutionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Österling, Simon LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7451381
date added to LUP
2015-08-24 14:57:38
date last changed
2015-08-24 14:57:38
@misc{7451381,
 abstract   = {Cementeringens Politik är en studie som med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys ämnar närma sig mediernas framställning av nya politiska partier. Det empiriska materialet utgörs av artiklar publicerade av Dagens Nyheter och Aftonbladet. Gemensamt för alla artiklar är att de på något sätt har ett innehåll som kan kopplas till de svenska politiska partierna Piratpartiet (PP) eller Feministiskt Initiativ (FI). Valet av partiet grundar sig i ett avgränsat intresse kring hur medier framställer nya politiska strömningar. Både Feministiskt Initiativ och Piratpartiet delar erfarenheten av att nå framgång i Europaparlamentsvalet 2014 respektive 2009, för att sedan misslyckas med samma bedrift i de nästkommande riksdagsvalen. Sambandet dem emellan skapade det frö som med tiden växte fram till det slutliga studieämnet. Det ska dock poängteras att studiens resultat inte bygger på en jämförelse mellan Europaparlamentvalen och Riksdagsvalen, utan snarare är inriktat kring den mediala bevakningen kring de båda det förstnämnda. Syftet med studien är att undersöka den mediala bevakningen av nytillkomna svenska partier på den politiska kartan. Genom att analysera artiklar rörande FI och PP publicerade av tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter är förhoppningen att urskilja möjliga konsekvenser för dessa partiers förutsättningar på den politiska marknaden. Vidare kommer det analytiska arbetet att mynna ut i en diskussion kring hur dessa möjliga konsekvenser kan ses ur ett demokratiskt perspektiv. Till sin hjälp bygger studien således på följande frågeställningar: Hur framställs FI och PP i Aftonbladet och Dagens Nyheter? Hur kan den mediala bevakningen ge en möjlig förklaring till FI och PP:s med- och motgångar? Hur kan resultatet av studien problematiseras utifrån ett demokratiskt perspektiv? Analysen bygger huvudsakligen på en teoretisk treklöver bestående av Rosanvallons redogörelse för det motdemokratiska samhället, Baumans beskrivning av konsumtionssamhället samt ytterligare teorier ring politikens medialisering. 
Resultatet kom fram till att medierna med hjälp av polariserande porträtteringar, av både partier och specifika väljare, skapar ett politiskt klimat som visar sig fokuserar på identiteter och olika tillskrivningar och inte endast partiernas faktiska politiska innehåll. Analysen redogör också för hur FI och PP:s politiska innehåll framställs särskilja sig från det ”normala”, vilket sammantaget förtydligar intrycket av att medierna upprätthåller redan etablerade föreställningar snarare än omfamnar nya politiska röster. 

Författare: Simon Österling, Institutionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet},
 author    = {Österling, Simon},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cementeringens Politik : en kvalitativ textanalys av mediebevakningen av nya politiska partier},
 year     = {2015},
}