Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Key Audit Matters - En studie i dess värde för privata investerare

Fellnäs, Viktor LU and Strömbäck, Jonathan LU (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att utreda vilket värde den kommande rapporteringen av Key Audit Matters (KAM) har i förhållande till privata investerare. Värdeskapandet undersöks utifrån informationsvärde, förtroendet för den reviderade redovisningen och ett reducerat förväntningsgap.

Undersökningen utgörs av flermetodsforskning med betoning på den kvantitativa delen där vi kombinerar en enkätundersökning riktad till privata investerare och kompletterande intervjuer med revisorer. Forskningsansatsen innebär vidare ett deduktivt angreppsätt till de valda frågeställningarna då vi konstruerar undersökningen utifrån befintliga teorier.

Studiens teoretiska referensram utgår från befintliga teorier som förklarar revisionens funktion och... (More)
Uppsatsens syfte är att utreda vilket värde den kommande rapporteringen av Key Audit Matters (KAM) har i förhållande till privata investerare. Värdeskapandet undersöks utifrån informationsvärde, förtroendet för den reviderade redovisningen och ett reducerat förväntningsgap.

Undersökningen utgörs av flermetodsforskning med betoning på den kvantitativa delen där vi kombinerar en enkätundersökning riktad till privata investerare och kompletterande intervjuer med revisorer. Forskningsansatsen innebär vidare ett deduktivt angreppsätt till de valda frågeställningarna då vi konstruerar undersökningen utifrån befintliga teorier.

Studiens teoretiska referensram utgår från befintliga teorier som förklarar revisionens funktion och värdeskapande i förhållande till dess användare. Vidare används tidigare studiers resultat och revisionens förväntningsgap för att beskriva privata investerares teoretiska nytta av KAM.

Studiens empiri och primärdatainsamling utgörs av 92 insamlade enkäter och två intervjuer med auktoriserade revisorer.

Studien konkluderar att privata investerare anser att rapporteringen av Key Audit Matters tillför ett stort värde till revisionsberättelsen. Vidare pekar resultaten på att rapporteringen av KAM ger en bättre inblick i det reviderade företaget, bidrar med ett större förtroende för redovisningen och ökar privata investerares förståelse för revisorns roll vilket reducerar förväntningsgapet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fellnäs, Viktor LU and Strömbäck, Jonathan LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Privata investerare, KAM, Key Audit Matters, Revisionsberättelsen, Revision
language
Swedish
id
7455470
date added to LUP
2015-06-26 15:32:18
date last changed
2015-06-26 15:32:18
@misc{7455470,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att utreda vilket värde den kommande rapporteringen av Key Audit Matters (KAM) har i förhållande till privata investerare. Värdeskapandet undersöks utifrån informationsvärde, förtroendet för den reviderade redovisningen och ett reducerat förväntningsgap. 

Undersökningen utgörs av flermetodsforskning med betoning på den kvantitativa delen där vi kombinerar en enkätundersökning riktad till privata investerare och kompletterande intervjuer med revisorer. Forskningsansatsen innebär vidare ett deduktivt angreppsätt till de valda frågeställningarna då vi konstruerar undersökningen utifrån befintliga teorier.

Studiens teoretiska referensram utgår från befintliga teorier som förklarar revisionens funktion och värdeskapande i förhållande till dess användare. Vidare används tidigare studiers resultat och revisionens förväntningsgap för att beskriva privata investerares teoretiska nytta av KAM.

Studiens empiri och primärdatainsamling utgörs av 92 insamlade enkäter och två intervjuer med auktoriserade revisorer.

Studien konkluderar att privata investerare anser att rapporteringen av Key Audit Matters tillför ett stort värde till revisionsberättelsen. Vidare pekar resultaten på att rapporteringen av KAM ger en bättre inblick i det reviderade företaget, bidrar med ett större förtroende för redovisningen och ökar privata investerares förståelse för revisorns roll vilket reducerar förväntningsgapet.},
 author    = {Fellnäs, Viktor and Strömbäck, Jonathan},
 keyword   = {Privata investerare,KAM,Key Audit Matters,Revisionsberättelsen,Revision},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Key Audit Matters - En studie i dess värde för privata investerare},
 year     = {2015},
}