Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Påbyggnad av miljonprogrammets flervåningshus ur ett bärförmågeperspektiv

Friberg, Rickard and Karlin, Victor (2015)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Under miljonprogrammet byggdes ungefär 100 000 lägenheter per år. Drygt 600 000 av dessa lägenheter är idag i akut behov av en upprustning för att kunna återställas till en rimlig boendestandard. Parallellt med en upprustning kan nya lägenheter byggas på dessa hus för att bidra till fler bostäder utan att bygga längre ut från stadskärnan.
Det var vanligt att stommarna i bostadshusen byggdes med betong med konstruktionen som kallas för bokhyllestomme, där den bärande konstruk-tionen i stommen utgörs av gavlar och tvärgående mellanväggar. Syftet med arbetet är att utreda möjligheterna, ur ett bärförmågeperspektiv, till att bygga på fler våningar på denna hustyp, samt att ge förslag på utförande av påbyggnadens utformning och stomme.
Arbetet... (More)
Under miljonprogrammet byggdes ungefär 100 000 lägenheter per år. Drygt 600 000 av dessa lägenheter är idag i akut behov av en upprustning för att kunna återställas till en rimlig boendestandard. Parallellt med en upprustning kan nya lägenheter byggas på dessa hus för att bidra till fler bostäder utan att bygga längre ut från stadskärnan.
Det var vanligt att stommarna i bostadshusen byggdes med betong med konstruktionen som kallas för bokhyllestomme, där den bärande konstruk-tionen i stommen utgörs av gavlar och tvärgående mellanväggar. Syftet med arbetet är att utreda möjligheterna, ur ett bärförmågeperspektiv, till att bygga på fler våningar på denna hustyp, samt att ge förslag på utförande av påbyggnadens utformning och stomme.
Arbetet är baserat på hur ett referenshus påverkas av en påbyggnad med träregel- eller lättbetongstomme. Kapaciteten kontrolleras för befintligt vindsbjälklag och befintliga väggar. Byggnaden kontrolleras också för stomstabilisering och grundtryck. Stomförslagen dimensioneras och jämförs mot varandra för att identifiera för- och nackdelar.
Slutsatsen av arbetet är att den befintliga stommen har mer kapacitet att utnyttja och att grundtrycket blir dimensionerande. För att avgöra om påbyggnad är möjlig för referenshuset måste en noggrannare utredning av grundläggningen göras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Rickard and Karlin, Victor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljonprogrammet, påbyggnad, våningspåbyggnad, bärförmåga, stomförslag
language
Swedish
id
7456147
date added to LUP
2015-06-27 04:15:28
date last changed
2018-10-18 10:32:03
@misc{7456147,
 abstract   = {Under miljonprogrammet byggdes ungefär 100 000 lägenheter per år. Drygt 600 000 av dessa lägenheter är idag i akut behov av en upprustning för att kunna återställas till en rimlig boendestandard. Parallellt med en upprustning kan nya lägenheter byggas på dessa hus för att bidra till fler bostäder utan att bygga längre ut från stadskärnan.
Det var vanligt att stommarna i bostadshusen byggdes med betong med konstruktionen som kallas för bokhyllestomme, där den bärande konstruk-tionen i stommen utgörs av gavlar och tvärgående mellanväggar. Syftet med arbetet är att utreda möjligheterna, ur ett bärförmågeperspektiv, till att bygga på fler våningar på denna hustyp, samt att ge förslag på utförande av påbyggnadens utformning och stomme.
Arbetet är baserat på hur ett referenshus påverkas av en påbyggnad med träregel- eller lättbetongstomme. Kapaciteten kontrolleras för befintligt vindsbjälklag och befintliga väggar. Byggnaden kontrolleras också för stomstabilisering och grundtryck. Stomförslagen dimensioneras och jämförs mot varandra för att identifiera för- och nackdelar.
Slutsatsen av arbetet är att den befintliga stommen har mer kapacitet att utnyttja och att grundtrycket blir dimensionerande. För att avgöra om påbyggnad är möjlig för referenshuset måste en noggrannare utredning av grundläggningen göras.},
 author    = {Friberg, Rickard and Karlin, Victor},
 keyword   = {miljonprogrammet,påbyggnad,våningspåbyggnad,bärförmåga,stomförslag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påbyggnad av miljonprogrammets flervåningshus ur ett bärförmågeperspektiv},
 year     = {2015},
}