Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tio nyanser av grått- Hur utvecklingsmöjligheter har färgat kommunal karriär!

Öhlén, Josefine LU and Jönsson, Sandra (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att generera kunskap om individers perspektiv kring karriär,
arbetsrörlighet, samt val av arbetsplats på kommunal nivå i Sverige. Studien syftar även till att undersöka hur organisationen arbetar med att behålla anställda utifrån medarbetares perspektiv. Med utgångspunkt i Talent Management strategins delar: attrahera, behålla samt utveckla personal.

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. Empirin har författarna samlat in genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med medarbetare som arbetar inom de administrativa stödfunktionerna inom Helsingborg stad, medarbetarna hade varierande yrkesbefattningar.

Författarna har blivit inspirerade av strategin Talent Management delar:attrahera, behålla och... (More)
Studien syftar till att generera kunskap om individers perspektiv kring karriär,
arbetsrörlighet, samt val av arbetsplats på kommunal nivå i Sverige. Studien syftar även till att undersöka hur organisationen arbetar med att behålla anställda utifrån medarbetares perspektiv. Med utgångspunkt i Talent Management strategins delar: attrahera, behålla samt utveckla personal.

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. Empirin har författarna samlat in genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med medarbetare som arbetar inom de administrativa stödfunktionerna inom Helsingborg stad, medarbetarna hade varierande yrkesbefattningar.

Författarna har blivit inspirerade av strategin Talent Management delar:attrahera, behålla och utveckla personal, som författarna har format det teoretiska ramverket efter. Författarna har även utgått ifrån de delarna när vi sökte efter passande forskning inom ämnena.

Det som attraherade medarbetare var det kommunala samhällsuppdraget,
möjligheten till att utvecklas samt organisationens storlek. Medarbetarna upplevde även att de främsta anledningarna till att de arbetade kvar inom organisationen var möjlighet till fortsatt utveckling, variation och ansvarstagande. Dock upplevde anställda att karriärmöjligheterna inom organisationen var bristfälliga samt att intern rörlighet inte uppmuntrades. (Less)
Popular Abstract
The study aims to generate knowledge about individuals' perspectives on careers, job mobility and choice of vocation on a municipal level in Sweden. The study also aims to examine how the organization works to keep employees from an employee perspective. Building on Talent Management Strategy parts: attract, retain and develop employees.

The study was conducted with a qualitative approach. The writers have collected
the empirical data through semi-structured interviews with employees who work in
administrative support functions within the City of Helsingborg in Sweden. The employees had varying professional positions but professions that also could be found in the private sector. The writers have used the Talent Management Strategy’s... (More)
The study aims to generate knowledge about individuals' perspectives on careers, job mobility and choice of vocation on a municipal level in Sweden. The study also aims to examine how the organization works to keep employees from an employee perspective. Building on Talent Management Strategy parts: attract, retain and develop employees.

The study was conducted with a qualitative approach. The writers have collected
the empirical data through semi-structured interviews with employees who work in
administrative support functions within the City of Helsingborg in Sweden. The employees had varying professional positions but professions that also could be found in the private sector. The writers have used the Talent Management Strategy’s components: attract, retain and develop employees, as themes for the thematic analysis of data.

The main factors that got employees attracted to working in a municipal organisation were the purpose and size of the organisation as well as the possibilities to develop personally and professionally. The employees also argued that the main reasons for staying in the organisation were possibilities to continue to develop, the variation of tasks and the responsibilities that they were given. The majority of the informants experienced that career opportunities were limited and that internal transitions were not encouraged. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öhlén, Josefine LU and Jönsson, Sandra
supervisor
organization
alternative title
Ten Shades of Grey- How possibilities to develop has put municipal careers in a new light!
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Career., Labor mobility, Knowledge, Development, Retain, Karriär. Attract, Kommunal verksamhet, Arbetsrörlighet, Medarbetare, Utveckla, Behålla, Attrahera, Talent Management
language
Swedish
id
7456317
date added to LUP
2015-06-29 14:28:14
date last changed
2015-06-29 14:28:14
@misc{7456317,
 abstract   = {Studien syftar till att generera kunskap om individers perspektiv kring karriär,
arbetsrörlighet, samt val av arbetsplats på kommunal nivå i Sverige. Studien syftar även till att undersöka hur organisationen arbetar med att behålla anställda utifrån medarbetares perspektiv. Med utgångspunkt i Talent Management strategins delar: attrahera, behålla samt utveckla personal.

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. Empirin har författarna samlat in genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med medarbetare som arbetar inom de administrativa stödfunktionerna inom Helsingborg stad, medarbetarna hade varierande yrkesbefattningar.

Författarna har blivit inspirerade av strategin Talent Management delar:attrahera, behålla och utveckla personal, som författarna har format det teoretiska ramverket efter. Författarna har även utgått ifrån de delarna när vi sökte efter passande forskning inom ämnena. 

Det som attraherade medarbetare var det kommunala samhällsuppdraget,
möjligheten till att utvecklas samt organisationens storlek. Medarbetarna upplevde även att de främsta anledningarna till att de arbetade kvar inom organisationen var möjlighet till fortsatt utveckling, variation och ansvarstagande. Dock upplevde anställda att karriärmöjligheterna inom organisationen var bristfälliga samt att intern rörlighet inte uppmuntrades.},
 author    = {Öhlén, Josefine and Jönsson, Sandra},
 keyword   = {Career.,Labor mobility,Knowledge,Development,Retain,Karriär. Attract,Kommunal verksamhet,Arbetsrörlighet,Medarbetare,Utveckla,Behålla,Attrahera,Talent Management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tio nyanser av grått- Hur utvecklingsmöjligheter har färgat kommunal karriär!},
 year     = {2015},
}