Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ljusmodulationer från LED ljuskällor kan störa flimmerkänsliga människor

Backe, Robert LU (2015) MVEM13 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Flickering lights affect human health. This can manifest in a variety of ways, such as epileptic seizures, headaches, eyestrain and impaired visual performance. However, little is known about the health risks of invisible flickering from energy-efficient light emitting diodes (LED). The aim of this study was to investigate the impact of invisible flickering from LED lighting on human health. The eye movements (saccades), brain activity (alpha rhythms) and blood pressure of five female university students (23-28 years old) was recorded while the participants were exposed to invisible flickering from two types of LED light sources for 1h at each conditions. The results showed no apparent effects on saccades, alpha rhythms or blood pressure.... (More)
Flickering lights affect human health. This can manifest in a variety of ways, such as epileptic seizures, headaches, eyestrain and impaired visual performance. However, little is known about the health risks of invisible flickering from energy-efficient light emitting diodes (LED). The aim of this study was to investigate the impact of invisible flickering from LED lighting on human health. The eye movements (saccades), brain activity (alpha rhythms) and blood pressure of five female university students (23-28 years old) was recorded while the participants were exposed to invisible flickering from two types of LED light sources for 1h at each conditions. The results showed no apparent effects on saccades, alpha rhythms or blood pressure. However, one of the participants with high critical flicker frequency (CFF) experienced flickering which disrupted her visual reading performance. The findings show that flickering LED lighting may have a negative impact on humans who are highly sensitive to flickering. Further research is needed to explore how invisible flickering affects human health. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Ju känsligare man är för flimmer desto större inverkan tycks flimrande lampor ha på studenters läsförmåga och studieresultat, visar ett examensarbete i miljö- och hälsoskydd från miljövetenskapliga utbildningen vid Lunds Universitet.

Vi tillbringar allt mer tid inomhus, vilket medför att faktorer som ljus i inomhusmiljön får stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Visserligen är sambanden mellan hälsa och inomhusmiljön komplexa, men det är allmänt känt att belysning som avger flimmer har en negativ inverkan på människor allt ifrån lättare obehagskänslor till ögonbesvär, huvudvärk och migrän eller epileptiska anfall. Risken för att påverkas av flimmer varierar från person till person beroende på hur känslig man är för... (More)
Ju känsligare man är för flimmer desto större inverkan tycks flimrande lampor ha på studenters läsförmåga och studieresultat, visar ett examensarbete i miljö- och hälsoskydd från miljövetenskapliga utbildningen vid Lunds Universitet.

Vi tillbringar allt mer tid inomhus, vilket medför att faktorer som ljus i inomhusmiljön får stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Visserligen är sambanden mellan hälsa och inomhusmiljön komplexa, men det är allmänt känt att belysning som avger flimmer har en negativ inverkan på människor allt ifrån lättare obehagskänslor till ögonbesvär, huvudvärk och migrän eller epileptiska anfall. Risken för att påverkas av flimmer varierar från person till person beroende på hur känslig man är för flimmer. De senaste åren har användningen av lågenergiförbrukande lampor ökat i Sverige. Samtidigt har forskare publicerat studier som visar att även icke visuellt flimmer påverkar människor trots att man inte ser flimmer eller är medveten om det.

Examensarbetet genomfördes som pilotförsök inom ett större forskningsprojekt om energieffektiv och hälsosam belysning, som bedrivs på Lunds Tekniska Högskola. Fem kvinnliga universitetsstudenter exponerades för icke visuellt flimmer från två olika LED ljuskällor. Under belysningssituationerna fick deltagarna läsa olika texter och besvara frågor, medan deras ögonrörelser och hjärnaktivitet samt blodtryck uppmättes. Dessutom intervjuades deltagarna om sina upplevelser av belysningen.

Detta masterexamensarbete har undersökt vilken inverkan som osynligt flimmer från LED belysning har på människors hälsa. Visserligen är det en begränsande faktor att antalet försökspersoner är få i studien, men resultaten tycks visa att osynligt flimmer från LED belysning har liten inverkan för de flesta människor. Däremot för den delen av befolkningen som är flimmerkänsliga, kan flimmer påverka enskilda individer.

Studiens resultat visar att flimmer kan störa flimmerkänsliga människor under läsning och att man svarar mer fel då man ska återberätta vad texten handlade om. Detta kan ha betydelse för exempelvis studenter som tillbringar mycket tid inomhus med att läsa och studera, eftersom flimrande LED belysning tycks kunna orsaka försämrade studieresultat. Dock krävs vidare forskning för kunna fastställa eventuella samband. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Backe, Robert LU
supervisor
organization
course
MVEM13 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
flicker, LED, health, human
language
Swedish
id
7456385
date added to LUP
2015-06-29 10:06:13
date last changed
2015-06-29 10:06:13
@misc{7456385,
 abstract   = {Flickering lights affect human health. This can manifest in a variety of ways, such as epileptic seizures, headaches, eyestrain and impaired visual performance. However, little is known about the health risks of invisible flickering from energy-efficient light emitting diodes (LED). The aim of this study was to investigate the impact of invisible flickering from LED lighting on human health. The eye movements (saccades), brain activity (alpha rhythms) and blood pressure of five female university students (23-28 years old) was recorded while the participants were exposed to invisible flickering from two types of LED light sources for 1h at each conditions. The results showed no apparent effects on saccades, alpha rhythms or blood pressure. However, one of the participants with high critical flicker frequency (CFF) experienced flickering which disrupted her visual reading performance. The findings show that flickering LED lighting may have a negative impact on humans who are highly sensitive to flickering. Further research is needed to explore how invisible flickering affects human health.},
 author    = {Backe, Robert},
 keyword   = {flicker,LED,health,human},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ljusmodulationer från LED ljuskällor kan störa flimmerkänsliga människor},
 year     = {2015},
}