Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jämställdhet i teknikbranschen

Olsson, Linus LU ; Krasniqi, Diana LU ; Merovci, Majlinda LU and Biba, Nora LU (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon samvariation mellan andel kvinnor i koncernledningar och styrelser samt lönsamheten i börsnoterade svenska teknikföretag.

Metod: Kvantitativ studie med deduktiv ansats, andel kvinnor i styrelser och ledning samt nyckeltal studeras under en fyraårsperiod för att få en bred observationspool som används i en multipel regressionsanalys med OLS-metod.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen i uppsatsen utgörs av ett antal tidigare studier som har använts för att komma fram till relevanta nyckeltal och slutsatser.

Empiri: Studerar 36 olika företag verksamma inom teknikbranschen och hur deras ledning och styrelseuppbyggnad ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämför... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon samvariation mellan andel kvinnor i koncernledningar och styrelser samt lönsamheten i börsnoterade svenska teknikföretag.

Metod: Kvantitativ studie med deduktiv ansats, andel kvinnor i styrelser och ledning samt nyckeltal studeras under en fyraårsperiod för att få en bred observationspool som används i en multipel regressionsanalys med OLS-metod.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen i uppsatsen utgörs av ett antal tidigare studier som har använts för att komma fram till relevanta nyckeltal och slutsatser.

Empiri: Studerar 36 olika företag verksamma inom teknikbranschen och hur deras ledning och styrelseuppbyggnad ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämför nyckeltal och undersöker hur de påverkas av ökad jämställdhet.

Resultat: Svaga signifikanta samband hittas mellan andel kvinnor i ledning och styrelse och lönsamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Linus LU ; Krasniqi, Diana LU ; Merovci, Majlinda LU and Biba, Nora LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lönsamhet, jämställdhet, teknikbranschen, multipel regressionsanalys, hypotesprövning
language
Swedish
id
7456457
date added to LUP
2015-06-29 08:07:33
date last changed
2015-06-29 08:07:33
@misc{7456457,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon samvariation mellan andel kvinnor i koncernledningar och styrelser samt lönsamheten i börsnoterade svenska teknikföretag.

Metod: Kvantitativ studie med deduktiv ansats, andel kvinnor i styrelser och ledning samt nyckeltal studeras under en fyraårsperiod för att få en bred observationspool som används i en multipel regressionsanalys med OLS-metod.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen i uppsatsen utgörs av ett antal tidigare studier som har använts för att komma fram till relevanta nyckeltal och slutsatser.

Empiri: Studerar 36 olika företag verksamma inom teknikbranschen och hur deras ledning och styrelseuppbyggnad ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämför nyckeltal och undersöker hur de påverkas av ökad jämställdhet.

Resultat: Svaga signifikanta samband hittas mellan andel kvinnor i ledning och styrelse och lönsamhet.},
 author    = {Olsson, Linus and Krasniqi, Diana and Merovci, Majlinda and Biba, Nora},
 keyword   = {Lönsamhet,jämställdhet,teknikbranschen,multipel regressionsanalys,hypotesprövning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämställdhet i teknikbranschen},
 year     = {2015},
}