Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Påverkansfaktorer för budpremien - En studie av den svenska marknaden 2003-2013

Edvardsson, Rikard ; Johannesson, Joel LU ; Johansson, Carl and Rynebrant, Hampus (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som påverkar budpremiens storlek i publika företagsförvärv. Målet är, genom att undersöka ett antal utvalda variabler, att skapa förståelse för vad som avgör premien, samt vilka variabler som har störst och tydligast samband med dess storlek.

Metod: Studien har en deduktiv ansats och en kvantitativ karaktär. Med hjälp av multipel regressionsanalys har studiens sekundärdata tolkats och jämförts med tidigare studier.

Teoretiskt ramverk: Studien utgår från tidigare forskning om enskilda variablers påverkan på budpremien samt beteendevetenskaplig och neoklassisk ekonomisk teori.

Empiri: Empirin är baserad på 85 publika förvärv av svenska målföretag 2003-2013.

Slutsats:... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som påverkar budpremiens storlek i publika företagsförvärv. Målet är, genom att undersöka ett antal utvalda variabler, att skapa förståelse för vad som avgör premien, samt vilka variabler som har störst och tydligast samband med dess storlek.

Metod: Studien har en deduktiv ansats och en kvantitativ karaktär. Med hjälp av multipel regressionsanalys har studiens sekundärdata tolkats och jämförts med tidigare studier.

Teoretiskt ramverk: Studien utgår från tidigare forskning om enskilda variablers påverkan på budpremien samt beteendevetenskaplig och neoklassisk ekonomisk teori.

Empiri: Empirin är baserad på 85 publika förvärv av svenska målföretag 2003-2013.

Slutsats: Studien kommer fram till ett signifikant samband mellan budpremien och ett tidigare ägande i målföretaget, ett blandat betalningssätt samt om målföretaget verkar inom den finansiella sektorn. För övriga av studiens variabler finns inget signifikant samband. En statistisk modell med alla variabler som ingår i studien har en förklaringsgrad på 23 %. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edvardsson, Rikard ; Johannesson, Joel LU ; Johansson, Carl and Rynebrant, Hampus
supervisor
organization
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Budpremie, Synergier, Förvärv, Värdeförstörelse, Multipel regression
language
Swedish
id
7472296
date added to LUP
2015-09-15 16:21:32
date last changed
2015-09-15 16:21:32
@misc{7472296,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som påverkar budpremiens storlek i publika företagsförvärv. Målet är, genom att undersöka ett antal utvalda variabler, att skapa förståelse för vad som avgör premien, samt vilka variabler som har störst och tydligast samband med dess storlek.

Metod: Studien har en deduktiv ansats och en kvantitativ karaktär. Med hjälp av multipel regressionsanalys har studiens sekundärdata tolkats och jämförts med tidigare studier.

Teoretiskt ramverk: Studien utgår från tidigare forskning om enskilda variablers påverkan på budpremien samt beteendevetenskaplig och neoklassisk ekonomisk teori.

Empiri: Empirin är baserad på 85 publika förvärv av svenska målföretag 2003-2013. 

Slutsats: Studien kommer fram till ett signifikant samband mellan budpremien och ett tidigare ägande i målföretaget, ett blandat betalningssätt samt om målföretaget verkar inom den finansiella sektorn. För övriga av studiens variabler finns inget signifikant samband. En statistisk modell med alla variabler som ingår i studien har en förklaringsgrad på 23 %.},
 author    = {Edvardsson, Rikard and Johannesson, Joel and Johansson, Carl and Rynebrant, Hampus},
 keyword   = {Budpremie,Synergier,Förvärv,Värdeförstörelse,Multipel regression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påverkansfaktorer för budpremien - En studie av den svenska marknaden 2003-2013},
 year     = {2015},
}