Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jakten på lönsamma förvärv, en branschfråga?

Bonna, Daniel LU ; Derving, Gustaf LU ; Fleetwood, Marcus LU and Lander, August LU (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Titel: Jakten på lönsamma förvärv, en branschfråga?

Seminariedatum: 2015-06-04

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i företagsekonomi (kandidatnivå)
15 högskolepoäng

Författare: Daniel Bonna, Gustaf Derving, Marcus Fleetwood och August Lander

Handledare: Sara Lundqvist

Nyckelord: Onormal avkastning, BHAR, förvärv, livsmedel, bioteknik, multipel regression

Syfte: Syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader i onormal avkastning mellan de två branscherna livsmedel och bioteknik. Studiens vidare syfte är att underöka huruvida utvalda förklarande variabler påverkar eventuella skillnader i onormal avkastning.

Metod: Studien är av en kvantitativ karaktär då sekundärdata har hämtats. Datan har... (More)
Abstrakt
Titel: Jakten på lönsamma förvärv, en branschfråga?

Seminariedatum: 2015-06-04

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i företagsekonomi (kandidatnivå)
15 högskolepoäng

Författare: Daniel Bonna, Gustaf Derving, Marcus Fleetwood och August Lander

Handledare: Sara Lundqvist

Nyckelord: Onormal avkastning, BHAR, förvärv, livsmedel, bioteknik, multipel regression

Syfte: Syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader i onormal avkastning mellan de två branscherna livsmedel och bioteknik. Studiens vidare syfte är att underöka huruvida utvalda förklarande variabler påverkar eventuella skillnader i onormal avkastning.

Metod: Studien är av en kvantitativ karaktär då sekundärdata har hämtats. Datan har sedan med hjälp av en regressionsanalys analyserats för att hitta eventuella förklaringar till onormal avkastning.

Teoretiskt ramverk: Teorin är främst hämtad från tidigare forskning med liknande eller samma variabler som denna studie. Tidigare forskning har främst riktat in sig på förvärv, gjorda på så väl den europeiska marknaden som den amerikanska mellan åren 1955-1989.

Empiri: Studiens empiri är baserad på data från 98 förvärv inom två branscher gjorda mellan åren 2009-2013. Detta jämförs sedan med ett matchningsindex.

Slutsats: Studien finner att förvärvande bolag presterar sämre än valt matchningsindex. Vidare finner författarna inga signifikanta förklarande variabler som skulle kunna förklara den onormala avkastningen. (Less)
Abstract
Abstract
Title: Jakten på lönsamma förvärv, en branschfråga?

Seminar date: 2015-06-04

Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS-credits

Authors: Daniel Bonna, Gustaf Derving, Marcus Fleetwood and August Lander
Advisor: Sara Lundqvist

Key words: Abnormal return, BHAR, acquistions, food & beverage, biotech, multiple regression

The purpose: The purpose with the thesis is to examine if there are any Differences in abnormal return between the two sectors biotech and food & beverage. The second part of the study is to identify the factors that may explain the eventual differences in abnormal return.

Methodology: The thesis is of quantitative nature... (More)
Abstract
Title: Jakten på lönsamma förvärv, en branschfråga?

Seminar date: 2015-06-04

Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS-credits

Authors: Daniel Bonna, Gustaf Derving, Marcus Fleetwood and August Lander
Advisor: Sara Lundqvist

Key words: Abnormal return, BHAR, acquistions, food & beverage, biotech, multiple regression

The purpose: The purpose with the thesis is to examine if there are any Differences in abnormal return between the two sectors biotech and food & beverage. The second part of the study is to identify the factors that may explain the eventual differences in abnormal return.

Methodology: The thesis is of quantitative nature since the authors have gathered secondary data. The data has been analyzed with a multiple regression to identify possible explanations for abnormal return.

Theoretical perspective: The theory is primarily gathered from previous studies with similar variables as this thesis. Previous research mainly concern acquisitions in the European and American market between 1955 and 1989.

Empiric Foundation: The thesis’ empiric foundation is based on data from a total of 98 acquisitions for the two sectors between 2009 and 2013.

Conclusion: The thesis finds out that acquiring firms are underperforming comparing to chosen match index. Furthermore, the authors could not find significant independent variables that could explain the differences in abnormal return. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bonna, Daniel LU ; Derving, Gustaf LU ; Fleetwood, Marcus LU and Lander, August LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Onormal avkastning, BHAR, förvärv, livsmedel, bioteknik, multipel regression
language
Swedish
id
7472437
date added to LUP
2015-09-15 16:21:16
date last changed
2015-09-15 16:21:16
@misc{7472437,
 abstract   = {Abstract
Title: Jakten på lönsamma förvärv, en branschfråga? 
 
Seminar date: 2015-06-04 

Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS-credits 

Authors: Daniel Bonna, Gustaf Derving, Marcus Fleetwood and August Lander 
Advisor: Sara Lundqvist 

Key words: Abnormal return, BHAR, acquistions, food & beverage, biotech, multiple regression 
 
The purpose: The purpose with the thesis is to examine if there are any Differences in abnormal return between the two sectors biotech and food & beverage. The second part of the study is to identify the factors that may explain the eventual differences in abnormal return. 
 
Methodology: The thesis is of quantitative nature since the authors have gathered secondary data. The data has been analyzed with a multiple regression to identify possible explanations for abnormal return. 
 
Theoretical perspective: The theory is primarily gathered from previous studies with similar variables as this thesis. Previous research mainly concern acquisitions in the European and American market between 1955 and 1989.
 
Empiric Foundation: The thesis’ empiric foundation is based on data from a total of 98 acquisitions for the two sectors between 2009 and 2013. 

Conclusion: The thesis finds out that acquiring firms are underperforming comparing to chosen match index. Furthermore, the authors could not find significant independent variables that could explain the differences in abnormal return.},
 author    = {Bonna, Daniel and Derving, Gustaf and Fleetwood, Marcus and Lander, August},
 keyword   = {Onormal avkastning,BHAR,förvärv,livsmedel,bioteknik,multipel regression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jakten på lönsamma förvärv, en branschfråga?},
 year     = {2015},
}