Advanced

Statistisk processtyrning vid tillverkning av läkemedel X - En metodskrivning enligt Shewharts principer

Eklund, Sandra LU ; Hall, Felix LU and Hall, Louise (2015) STAH11 20142
Department of Statistics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats skrivs på uppdrag av läkemedelsföretaget QPharma. I uppsatsen undersöks tillämpningen av statistisk processtyrning (SPC) för en av QPharmas läkemedelsprodukter. I uppsatsen genomförs en utförlig litteraturstudie med fokus på teorin bakom SPC. Med hjälp av denna teoretiska bakgrund applicerar vi SPC på data insamlad av företaget. Normalsannolikhetsdiagram används för att kontrollera om normalfördelning råder för respektive kritisk parameter som undersöks. Lämpliga styrdiagram tas fram och kontrolleras med hjälp av mönsterstudier och kapabilitetskontroll av processen utförs. Vi undersöker vidare parametrarna ur ett tidserieperspektiv.

Vi finner att materialet till stora delar är normalfördelat och SPC kan appliceras utan... (More)
Denna uppsats skrivs på uppdrag av läkemedelsföretaget QPharma. I uppsatsen undersöks tillämpningen av statistisk processtyrning (SPC) för en av QPharmas läkemedelsprodukter. I uppsatsen genomförs en utförlig litteraturstudie med fokus på teorin bakom SPC. Med hjälp av denna teoretiska bakgrund applicerar vi SPC på data insamlad av företaget. Normalsannolikhetsdiagram används för att kontrollera om normalfördelning råder för respektive kritisk parameter som undersöks. Lämpliga styrdiagram tas fram och kontrolleras med hjälp av mönsterstudier och kapabilitetskontroll av processen utförs. Vi undersöker vidare parametrarna ur ett tidserieperspektiv.

Vi finner att materialet till stora delar är normalfördelat och SPC kan appliceras utan transformationer. Det finns parametrar som ej är i statistisk kontroll, samt enstaka fall där processerna inte är kapabla. Dock ligger samtliga parametrars kontrollpunkter inom specifikationsgränserna, som används som ett krav för en acceptabel nivå av företaget och är uppsatta för att säkerställa att produkten håller rätt kvalitet.

Vid implementering av tidserieanalys konstaterar vi att samtliga parametrar uppfyller kriteriet för stationäritet utifrån respektive parameters framtagna ACF och PACF. För samtliga tidserier undersöker vi ifall det rör sig om AR(p)-eller MA(q)-processer. Det visar sig att det förekommer både AR(1)- och MA(1)-processer. (Less)
Abstract
This essay was written at the behest of pharmaceutical company QPharma. The essay investigates the application of statistical process control (SPC) for one of QPharmas pharmaceutical products. The essay includes a thorough literature review focusing on the theory behind SPC. With the help of the theoretical background SPC is then applied to data collected by QPharma. Normal probability plots are used to ascertain whether normal distribution applies to the respective critical parameters investigated. Additionally, the parameters are also studied from a time series perspective.
We find that the material largely follows normal distribution meaning that SPC can be applied without transformations. There are parameters that are not in... (More)
This essay was written at the behest of pharmaceutical company QPharma. The essay investigates the application of statistical process control (SPC) for one of QPharmas pharmaceutical products. The essay includes a thorough literature review focusing on the theory behind SPC. With the help of the theoretical background SPC is then applied to data collected by QPharma. Normal probability plots are used to ascertain whether normal distribution applies to the respective critical parameters investigated. Additionally, the parameters are also studied from a time series perspective.
We find that the material largely follows normal distribution meaning that SPC can be applied without transformations. There are parameters that are not in statistical control, as well as singular cases where the processes are not capable. The control points for all parameters are within specification limits, which are used as a requirement for acceptable levels by QPharma.
The ACF and PACF for each time series reveal that all series are stationary. The time series are investigated as to whether they may be AR(p)- or MA(q)-processes. Both AR(1) and MA(1) exist. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Sandra LU ; Hall, Felix LU and Hall, Louise
supervisor
organization
course
STAH11 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
process capability, pattern, time series, quality control, control chart, statistical process control, special causes, processkapabilitet, mönster, tidsserier, kvalitetskontroll, styrdiagram, Statistisk processtyrning, SPC
language
Swedish
id
7511364
date added to LUP
2015-07-13 09:19:55
date last changed
2015-08-20 09:52:32
@misc{7511364,
 abstract   = {This essay was written at the behest of pharmaceutical company QPharma. The essay investigates the application of statistical process control (SPC) for one of QPharmas pharmaceutical products. The essay includes a thorough literature review focusing on the theory behind SPC. With the help of the theoretical background SPC is then applied to data collected by QPharma. Normal probability plots are used to ascertain whether normal distribution applies to the respective critical parameters investigated. Additionally, the parameters are also studied from a time series perspective.
We find that the material largely follows normal distribution meaning that SPC can be applied without transformations. There are parameters that are not in statistical control, as well as singular cases where the processes are not capable. The control points for all parameters are within specification limits, which are used as a requirement for acceptable levels by QPharma.
The ACF and PACF for each time series reveal that all series are stationary. The time series are investigated as to whether they may be AR(p)- or MA(q)-processes. Both AR(1) and MA(1) exist.},
 author    = {Eklund, Sandra and Hall, Felix and Hall, Louise},
 keyword   = {process capability,pattern,time series,quality control,control chart,statistical process control,special causes,processkapabilitet,mönster,tidsserier,kvalitetskontroll,styrdiagram,Statistisk processtyrning,SPC},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Statistisk processtyrning vid tillverkning av läkemedel X - En metodskrivning enligt Shewharts principer},
 year     = {2015},
}