Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utdelningshöjning, en investerares välsignelse? - En empirisk studie om utdelning och dess påverkan på Svenska företag

Fossum, Niklas ; Jönsson, Martin ; Skog, Magnus and Soléus, Kim LU (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Utdelningshöjning, en aktieägares välsignelse? - En empirisk
studie om utdelning och dess påverkan på Svenska företag
Seminariedatum: 2015-06-04
Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Niklas Fossum, Martin Jönsson, Magnus Skog och Kim Soléus
Handledare Tore Eriksson
Fem nyckelord: Utdelningar, överavkastning, Large Cap OMX Stockholm,
signaleringseffekt, informationsasymmetri
Syfte: Syftet är att undersöka om en positiv utdelningsförändring har en
positiv effekt på aktiepriset samt utreda huruvida storleken på
utdelningshöjningen är väsentlig för aktiepriset.
Metod: Studien tar en deduktiv ansats och en eventstudie har genomförts.
Insamlad empiri analyseras med hjälp av... (More)
Titel: Utdelningshöjning, en aktieägares välsignelse? - En empirisk
studie om utdelning och dess påverkan på Svenska företag
Seminariedatum: 2015-06-04
Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Niklas Fossum, Martin Jönsson, Magnus Skog och Kim Soléus
Handledare Tore Eriksson
Fem nyckelord: Utdelningar, överavkastning, Large Cap OMX Stockholm,
signaleringseffekt, informationsasymmetri
Syfte: Syftet är att undersöka om en positiv utdelningsförändring har en
positiv effekt på aktiepriset samt utreda huruvida storleken på
utdelningshöjningen är väsentlig för aktiepriset.
Metod: Studien tar en deduktiv ansats och en eventstudie har genomförts.
Insamlad empiri analyseras med hjälp av överavkastning och t-test.
Teoretiska Perspektiv Studien tar avstamp i grundläggande finansiella teorier och tar stöd
i tidigare forskning genomförd på både den amerikanska och den
svenska aktiemarknaden.
Empiri: Faktorer som utdelningsförändring och vinst per aktie har styrt
urvalet med en ettårig investeringshorisont där även aktiernas
betavärde tagits i beaktning.
Resultat: Utdelningshöjning har signifikant positiv påverkan på aktiepriset
när hänsyn tas till utdelningshöjningens storlek. (Less)
Popular Abstract
Title: Dividends change, a stockholders blessing? – An empirical study
on the effect of dividend on Swedish companies.
Seminar date: 2015-06-04
Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate level in Corporate
Finance, Business Administration, 15UPC
Authors: Niklas Fossum, Martin Jönsson, Magnus Skog och Kim Soléus
Advisor Tore Eriksson
Key words: Dividend change, abnormal return, Large Cap OMX Stockholm
Signaling effect, Information asymmetry.
Purpose: The purpose is to study if changes in dividends have a positive
effect on the stock price and examine whether the size of the
dividend change is substantial to the stock price.
Methodology: The paper takes a deductive approach and an event study has been
conducted. Collected... (More)
Title: Dividends change, a stockholders blessing? – An empirical study
on the effect of dividend on Swedish companies.
Seminar date: 2015-06-04
Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate level in Corporate
Finance, Business Administration, 15UPC
Authors: Niklas Fossum, Martin Jönsson, Magnus Skog och Kim Soléus
Advisor Tore Eriksson
Key words: Dividend change, abnormal return, Large Cap OMX Stockholm
Signaling effect, Information asymmetry.
Purpose: The purpose is to study if changes in dividends have a positive
effect on the stock price and examine whether the size of the
dividend change is substantial to the stock price.
Methodology: The paper takes a deductive approach and an event study has been
conducted. Collected empirical data has been analyzed with the
support of abnormal return and t-tests.
Theoretical perspectives: This paper applies fundamental financial theory and takes support
in prior science conducted on the American as well as Swedish
stock market.
Empirical foundation: Dividend changes and earnings per share are aspects that have
been used for the selection, with an investment horizon of one year
where the stocks beta value has been taken into account.
Conclusions: Dividend changes have a significant positive effect on the stock
price when the size of the dividend change is considered. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fossum, Niklas ; Jönsson, Martin ; Skog, Magnus and Soléus, Kim LU
supervisor
organization
alternative title
Dividends change, a stockholders blessing? – An empirical study on the effect of dividend on Swedish companies
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Information asymmetry, Signaling effect, abnormal return, Dividend change, informationsasymmetri, signaleringseffekt, Large Cap OMX Stockholm, överavkastning, Utdelningar
language
Swedish
id
7511376
date added to LUP
2015-09-15 16:23:38
date last changed
2015-09-15 16:23:38
@misc{7511376,
 abstract   = {Titel: Utdelningshöjning, en aktieägares välsignelse? - En empirisk
studie om utdelning och dess påverkan på Svenska företag
Seminariedatum: 2015-06-04
Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Niklas Fossum, Martin Jönsson, Magnus Skog och Kim Soléus
Handledare Tore Eriksson
Fem nyckelord: Utdelningar, överavkastning, Large Cap OMX Stockholm,
signaleringseffekt, informationsasymmetri
Syfte: Syftet är att undersöka om en positiv utdelningsförändring har en
positiv effekt på aktiepriset samt utreda huruvida storleken på
utdelningshöjningen är väsentlig för aktiepriset.
Metod: Studien tar en deduktiv ansats och en eventstudie har genomförts.
Insamlad empiri analyseras med hjälp av överavkastning och t-test.
Teoretiska Perspektiv Studien tar avstamp i grundläggande finansiella teorier och tar stöd
i tidigare forskning genomförd på både den amerikanska och den
svenska aktiemarknaden.
Empiri: Faktorer som utdelningsförändring och vinst per aktie har styrt
urvalet med en ettårig investeringshorisont där även aktiernas
betavärde tagits i beaktning.
Resultat: Utdelningshöjning har signifikant positiv påverkan på aktiepriset
när hänsyn tas till utdelningshöjningens storlek.},
 author    = {Fossum, Niklas and Jönsson, Martin and Skog, Magnus and Soléus, Kim},
 keyword   = {Information asymmetry,Signaling effect,abnormal return,Dividend change,informationsasymmetri,signaleringseffekt,Large Cap OMX Stockholm,överavkastning,Utdelningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utdelningshöjning, en investerares välsignelse? - En empirisk studie om utdelning och dess påverkan på Svenska företag},
 year     = {2015},
}