Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Långsiktiga effekter efter tillkännagivandet av aktieåterköp

Forsberg, Hampus LU and Hall, Gustav (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract
Abstract
Title: Long-term effects of the announcement of share repurchase - A study of reactions in the Swedish stock market
Seminar date: 2015-05-27
Course: FEKN90 Corporate Finance: Master Thesis in Business Economics, 30 ECTS.
Authors: Hampus Forsberg and Gustav Hall
Supervisor: Erling Green
Key words: Share repurchase, announcement, excess cash, market value, book-to-market
Purpose: To investigate the long-term reaction on an announcement to initiate a share repurchase on the Swedish stock market and to see if there is any difference in the power of share repurchases of the companies that completed the repurchase in an highly valued stock market and those who made it in an undervalued market.
Theoretical perspectives:... (More)
Abstract
Title: Long-term effects of the announcement of share repurchase - A study of reactions in the Swedish stock market
Seminar date: 2015-05-27
Course: FEKN90 Corporate Finance: Master Thesis in Business Economics, 30 ECTS.
Authors: Hampus Forsberg and Gustav Hall
Supervisor: Erling Green
Key words: Share repurchase, announcement, excess cash, market value, book-to-market
Purpose: To investigate the long-term reaction on an announcement to initiate a share repurchase on the Swedish stock market and to see if there is any difference in the power of share repurchases of the companies that completed the repurchase in an highly valued stock market and those who made it in an undervalued market.
Theoretical perspectives: Efficient Market Hypothesis, Signaling Hypothesis, Free Cash Flow Hypothesis, Market Timing Hypothesis and Under reaction Hypothesis.
Methodology: Deductive, quantitative approach using the event study methodology.
Empirical foundation: An initial sample containing all firms listed on NASDAQ OMX Stockholm that repurchased shares during the period 31-12-2006 to till 31-12-2011.
Conclusions: In general, announcements of share repurchase cannot on short-term be associated with abnormal returns. The long-term study find that announcement of repurchases can be associated with abnormal returns and that the ratio between the company book value and the market value significantly affect the abnormal return. The larger the market value, the more abnormal return. The found conclusions suggest that an investment strategy with investments in repurchasing companies with high market value in relation to equity can provide relatively high positive abnormal returns. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Långsiktiga effekter av tillkännagivandet av aktieåterköp – En undersökning av reaktioner på den svenska aktiemarknaden
Seminariedatum: 2015-05-27
Kurs: FEKN90 Företagsekonomi: Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 HP.
Författare: Hampus Forsberg och Gustav Hall
Handledare: Erling Green
Nyckelord: Aktieåterköp, tillkännagivande, överskottskapital, marknadsvärde, book-to-market
Syfte: Att undersöka den långsiktiga reaktionen på den svenska börsen efter ett tillkännagivande av att ett aktieåterköp skall inledas samt se om det finns någon skillnad i återköpseffekt, effekten som aktieåterköp har på aktieavkastning, hos företag som genomfört återköpen när börsen är högt värderad och de som gjort vid låg... (More)
Sammanfattning
Titel: Långsiktiga effekter av tillkännagivandet av aktieåterköp – En undersökning av reaktioner på den svenska aktiemarknaden
Seminariedatum: 2015-05-27
Kurs: FEKN90 Företagsekonomi: Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 HP.
Författare: Hampus Forsberg och Gustav Hall
Handledare: Erling Green
Nyckelord: Aktieåterköp, tillkännagivande, överskottskapital, marknadsvärde, book-to-market
Syfte: Att undersöka den långsiktiga reaktionen på den svenska börsen efter ett tillkännagivande av att ett aktieåterköp skall inledas samt se om det finns någon skillnad i återköpseffekt, effekten som aktieåterköp har på aktieavkastning, hos företag som genomfört återköpen när börsen är högt värderad och de som gjort vid låg värdering.
Teoretiska perspektiv: Effektiva marknadshypotesen, signaleringshypotesen, fria kassaflödeshypotesen, marknadstimingshypotesen och underreaktionshypotesen.
Metoder: En kvantitativ metod, deduktiv ansats med eventstudiemetodik.
Empirisk grund: Ett första urval består av alla företag på NASDAQ OMX Stockholm, som återköpt aktier under perioden 2006-12-31 fram till 2011-12-31.
Slutsats: Generellt så kan inte tillkännagivandet av aktieåterköp associeras med avvikande avkastning på kort sikt. På lång sikt finner studien att tillkännagivande av återköp kan associeras med avvikande avkastning och att förhållandet mellan företagets eget kapital och marknadsvärde signifikant påverkar den avvikande avkastningen. Desto större marknadsvärde jämfört med värdet på eget kapital, desto mer avvikande avkastning. De konstaterade sambanden tyder på att en investeringsstrategi med investeringar i återköpande företag med högt marknadsvärde i förhållande till eget kapital skulle kunna ge en relativt hög positiv avvikande avkastning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Hampus LU and Hall, Gustav
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
market value, excess cash, announcement, Share repurchase, book-to-market, marknadsvärde, överskottskapital, tillkännagivande, Aktieåterköp
language
Swedish
id
7511494
date added to LUP
2015-08-12 18:10:49
date last changed
2015-08-12 18:10:49
@misc{7511494,
 abstract   = {Abstract
Title: 	Long-term effects of the announcement of share repurchase - A study of reactions in the Swedish stock market
Seminar date: 	2015-05-27
Course: 	FEKN90 Corporate Finance: Master Thesis in Business Economics, 30 ECTS.
Authors: 	Hampus Forsberg and Gustav Hall
Supervisor: 	Erling Green
Key words: 	Share repurchase, announcement, excess cash, market value, book-to-market
Purpose: 	To investigate the long-term reaction on an announcement to initiate a share repurchase on the Swedish stock market and to see if there is any difference in the power of share repurchases of the companies that completed the repurchase in an highly valued stock market and those who made it in an undervalued market.
Theoretical perspectives: Efficient Market Hypothesis, Signaling Hypothesis, Free Cash Flow Hypothesis, Market Timing Hypothesis and Under reaction Hypothesis. 
Methodology: 	Deductive, quantitative approach using the event study methodology.
Empirical foundation: 	An initial sample containing all firms listed on NASDAQ OMX Stockholm that repurchased shares during the period 31-12-2006 to till 31-12-2011.
Conclusions: 	In general, announcements of share repurchase cannot on short-term be associated with abnormal returns. The long-term study find that announcement of repurchases can be associated with abnormal returns and that the ratio between the company book value and the market value significantly affect the abnormal return. The larger the market value, the more abnormal return. The found conclusions suggest that an investment strategy with investments in repurchasing companies with high market value in relation to equity can provide relatively high positive abnormal returns.},
 author    = {Forsberg, Hampus and Hall, Gustav},
 keyword   = {market value,excess cash,announcement,Share repurchase,book-to-market,marknadsvärde,överskottskapital,tillkännagivande,Aktieåterköp},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Långsiktiga effekter efter tillkännagivandet av aktieåterköp},
 year     = {2015},
}