Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De föränderliga idealbilderna

Larsson, Mariella LU ; Holmkvist, Karin LU and Larsson, Lovisa LU (2015) FEKH49 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen för chefskap i en icke-kunskapsintensiv organisation utifrån en könsdimension. Som ett medel för att uppnå detta använder sig studien av två hjälpfrågor: Hur pratar följare om chefskap? Hur utvärderar följare chefskap? Genom att analysera detta, är ambitionen att ge en fördjupad förståelse för chefskapets komplexitet. För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ studie genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. Studien har antagit ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och har en tolkande ansats till teoribildning. Vidare är analysen utförd med hjälp av diskursanalys. Studiens teoretiska referensram är uppdelad i två avsnitt:... (More)
Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen för chefskap i en icke-kunskapsintensiv organisation utifrån en könsdimension. Som ett medel för att uppnå detta använder sig studien av två hjälpfrågor: Hur pratar följare om chefskap? Hur utvärderar följare chefskap? Genom att analysera detta, är ambitionen att ge en fördjupad förståelse för chefskapets komplexitet. För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ studie genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. Studien har antagit ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och har en tolkande ansats till teoribildning. Vidare är analysen utförd med hjälp av diskursanalys. Studiens teoretiska referensram är uppdelad i två avsnitt: Litteraturgenomgång och Teoretiskt perspektiv. I den första behandlas tidigare forskning och i den andra studiens teoretiska perspektiv; diskurs och sociolingvistik. Studiens empiriska material utgörs av åtta intervjuer och två observationer i en icke-kunskapsintensiv organisation. Resultatet visar att i olika situationer lutar sig följare mot olika idealbilder i utvärderingen av chefskap. I följares förklaringar till en chefs ofullkomlighet står idealbilden över könsutvärderingen. Följares utvärderingar görs således i relation till deras idealbilder. Det kan förklaras som att följare har idealbilder som är föränderliga. Vi väljer att benämna detta för Idealföränderlighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Mariella LU ; Holmkvist, Karin LU and Larsson, Lovisa LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om följares utvärdering av chefskap utifrån en könsdimension
course
FEKH49 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ofullkomlighet, Genus, Ideal, Följare, Chefskap
language
Swedish
id
7511975
date added to LUP
2015-09-11 13:56:53
date last changed
2015-09-11 13:56:53
@misc{7511975,
 abstract   = {Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen för chefskap i en icke-kunskapsintensiv organisation utifrån en könsdimension. Som ett medel för att uppnå detta använder sig studien av två hjälpfrågor: Hur pratar följare om chefskap? Hur utvärderar följare chefskap? Genom att analysera detta, är ambitionen att ge en fördjupad förståelse för chefskapets komplexitet. För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ studie genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. Studien har antagit ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och har en tolkande ansats till teoribildning. Vidare är analysen utförd med hjälp av diskursanalys. Studiens teoretiska referensram är uppdelad i två avsnitt: Litteraturgenomgång och Teoretiskt perspektiv. I den första behandlas tidigare forskning och i den andra studiens teoretiska perspektiv; diskurs och sociolingvistik. Studiens empiriska material utgörs av åtta intervjuer och två observationer i en icke-kunskapsintensiv organisation. Resultatet visar att i olika situationer lutar sig följare mot olika idealbilder i utvärderingen av chefskap. I följares förklaringar till en chefs ofullkomlighet står idealbilden över könsutvärderingen. Följares utvärderingar görs således i relation till deras idealbilder. Det kan förklaras som att följare har idealbilder som är föränderliga. Vi väljer att benämna detta för Idealföränderlighet.},
 author    = {Larsson, Mariella and Holmkvist, Karin and Larsson, Lovisa},
 keyword   = {Ofullkomlighet,Genus,Ideal,Följare,Chefskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De föränderliga idealbilderna},
 year     = {2015},
}