Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Teknologisk utvecklings påverkan på HR-rutiner inom tjänsteföretag

Johansson, Lisa LU ; Löfberg, Johanna ; Nilstoft, Fanny and Runsbech, Charlotte (2015) FEKH19 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Teknologisk utvecklings påverkan på HR-rutiner inom tjänsteföretag

Seminariedatum: 05-06-2015

Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete i Strategic Management

Författare: Lisa Johansson, Johanna Löfberg, Fanny Nilstoft, Charlotte Runsbech

Handledare: Niklas Hallberg

Fem nyckelord: RBV, HR-rutiner, privatrådgivning, teknologi, automatisering

Syfte: Studien ämnar undersöka hur det dagliga arbetet med HR-rutiner inom
tjänsteföretag har påverkats av den teknologiska utvecklingen.

Metod: Studien är en kvalitativ enfallsstudie av privatrådgivning inom
bankbranschen, som har genomförts med hjälp av intervjuer. För datanalys
användes pattern matching där tidigare forskning sammanställdes till ett
preliminärt... (More)
Examensarbetets titel: Teknologisk utvecklings påverkan på HR-rutiner inom tjänsteföretag

Seminariedatum: 05-06-2015

Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete i Strategic Management

Författare: Lisa Johansson, Johanna Löfberg, Fanny Nilstoft, Charlotte Runsbech

Handledare: Niklas Hallberg

Fem nyckelord: RBV, HR-rutiner, privatrådgivning, teknologi, automatisering

Syfte: Studien ämnar undersöka hur det dagliga arbetet med HR-rutiner inom
tjänsteföretag har påverkats av den teknologiska utvecklingen.

Metod: Studien är en kvalitativ enfallsstudie av privatrådgivning inom
bankbranschen, som har genomförts med hjälp av intervjuer. För datanalys
användes pattern matching där tidigare forskning sammanställdes till ett
preliminärt ramverk som ämnade besvara studiens forskningsfråga. Detta
ramverk matchades med insamlad empiri för att resultera i ett reviderat och
slutgiltigt ramverk.

Teoretiska perspektiv: RBV är en teori inom strategic management som syftar till att förklara
hur företag kan uppnå konkurrensfördelar genom interna resurser. RBV är
dock bristfällig gällande hur ett företag bör hantera sina HR-rutiner i takt
med teknologisk utveckling, vilket utgör grunden för vår studie.

Empiri: Inom bankbranschen utgör humankapital en av de viktigaste
resurserna. Därför har branschens privatrådgivning valts ut som fallobjekt.

Resultat: Resultatet visar på att automatisering är den anpassningsfaktor inom
teknologisk utveckling som främst påverkat hur HR-rutiner förändrats.
Även kundbeteende har påverkat hur HR-rutinerna anpassats till teknologins
utveckling. (Less)
Popular Abstract
Title: How service businesses’ HR-practices have been affected by the
technological development

Seminar date: 05-06-2015

Course: FEKH19 Bachelor Strategic Management

Authors: Lisa Johansson, Johanna Löfberg, Fanny Nilstoft, Charlotte Runsbech

Advisor: Niklas Hallberg

Key words: RBV, HR-practices, private advisory, technology, automation

Purpose: This study aims to examine how the daily work with HR-practices within
service businesses has been affected by the technological development.

Methodology: The research consists of a qualitative single case study, which through
interviews investigates the private advisory in banking industry. Pattern
matching was used to analyze the data, where earlier research was collected... (More)
Title: How service businesses’ HR-practices have been affected by the
technological development

Seminar date: 05-06-2015

Course: FEKH19 Bachelor Strategic Management

Authors: Lisa Johansson, Johanna Löfberg, Fanny Nilstoft, Charlotte Runsbech

Advisor: Niklas Hallberg

Key words: RBV, HR-practices, private advisory, technology, automation

Purpose: This study aims to examine how the daily work with HR-practices within
service businesses has been affected by the technological development.

Methodology: The research consists of a qualitative single case study, which through
interviews investigates the private advisory in banking industry. Pattern
matching was used to analyze the data, where earlier research was collected
and transformed into a preliminary framework in order to answer the
research question of the study. This was matched with collected empirics
aiming to result in a revised framework.

Theoretical perspectives: RBV seeks to explain how firms can achieve competitive advantage by
looking to the internal resources of the firm. However, RBV does not
explain how firms should manage their HR-practices as technology evolves,
why our study is relevant.

Empirical foundation: In banking industry, human capital is an important resource, why private
advisory in this industry represents our case.

Conclusions: The study provides indications that automation is the factor of technological
development that mainly affected how HR-practices changed. Customer
behavior is introduced affecting HR-practices as well. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Lisa LU ; Löfberg, Johanna ; Nilstoft, Fanny and Runsbech, Charlotte
supervisor
organization
course
FEKH19 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
teknologi, automatisering, privatrådgivning, RBV, HR-rutiner
language
Swedish
id
7512297
date added to LUP
2015-08-05 14:06:37
date last changed
2015-08-05 14:06:37
@misc{7512297,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Teknologisk utvecklings påverkan på HR-rutiner inom tjänsteföretag

Seminariedatum: 05-06-2015

Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete i Strategic Management

Författare: Lisa Johansson, Johanna Löfberg, Fanny Nilstoft, Charlotte Runsbech

Handledare: Niklas Hallberg

Fem nyckelord: RBV, HR-rutiner, privatrådgivning, teknologi, automatisering

Syfte: Studien ämnar undersöka hur det dagliga arbetet med HR-rutiner inom
tjänsteföretag har påverkats av den teknologiska utvecklingen.

Metod: Studien är en kvalitativ enfallsstudie av privatrådgivning inom
bankbranschen, som har genomförts med hjälp av intervjuer. För datanalys
användes pattern matching där tidigare forskning sammanställdes till ett
preliminärt ramverk som ämnade besvara studiens forskningsfråga. Detta
ramverk matchades med insamlad empiri för att resultera i ett reviderat och
slutgiltigt ramverk.

Teoretiska perspektiv: RBV är en teori inom strategic management som syftar till att förklara
hur företag kan uppnå konkurrensfördelar genom interna resurser. RBV är
dock bristfällig gällande hur ett företag bör hantera sina HR-rutiner i takt
med teknologisk utveckling, vilket utgör grunden för vår studie.

Empiri: Inom bankbranschen utgör humankapital en av de viktigaste
resurserna. Därför har branschens privatrådgivning valts ut som fallobjekt.

Resultat: Resultatet visar på att automatisering är den anpassningsfaktor inom
teknologisk utveckling som främst påverkat hur HR-rutiner förändrats.
Även kundbeteende har påverkat hur HR-rutinerna anpassats till teknologins
utveckling.},
 author    = {Johansson, Lisa and Löfberg, Johanna and Nilstoft, Fanny and Runsbech, Charlotte},
 keyword   = {teknologi,automatisering,privatrådgivning,RBV,HR-rutiner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Teknologisk utvecklings påverkan på HR-rutiner inom tjänsteföretag},
 year     = {2015},
}