Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur ett företag når ut med sin vision och strategi med hjälp av budget, nyckeltal samt företagskultur

Forsberg, Nellie LU and Larsson, Hanna LU (2015) FEKH69 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med studien är att undersöka hur koncernen NilsonGroup använder sig av styrmedel så som budget, nyckeltal och företagskultur för att nå ut med företagets vision och strategi. Vi har gjort en kvalitativ studie med deduktiv ansats. Uppsatsen är en fallstudie av koncernen NilsonGroup, samt två av deras sex butikskedjor; Skopunkten och Nilson Shoes. Studien utgår från teorier om budget, nyckeltal och företagskultur samt hur företag kan arbeta med vision och strategi.Det empiriska materialet är främst uppbyggt av sju semistrukturerade intervjuer, med representanter från både Skopunkten och Nilson Shoes, samt deras HR-partner på NilsonGroup. Sekundärdata har samlats in från organisationens hemsida, hållbarhetsrapport och... (More)
Vårt syfte med studien är att undersöka hur koncernen NilsonGroup använder sig av styrmedel så som budget, nyckeltal och företagskultur för att nå ut med företagets vision och strategi. Vi har gjort en kvalitativ studie med deduktiv ansats. Uppsatsen är en fallstudie av koncernen NilsonGroup, samt två av deras sex butikskedjor; Skopunkten och Nilson Shoes. Studien utgår från teorier om budget, nyckeltal och företagskultur samt hur företag kan arbeta med vision och strategi.Det empiriska materialet är främst uppbyggt av sju semistrukturerade intervjuer, med representanter från både Skopunkten och Nilson Shoes, samt deras HR-partner på NilsonGroup. Sekundärdata har samlats in från organisationens hemsida, hållbarhetsrapport och årsredovisning. Slutsatserna med uppsatsen är att NilsonGroup använder sig väl av budget och nyckeltal för att förmedla sin vision och strategi, men även några komplement till styrmedel som deras företagskultur och kärnvärden KENT. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Nellie LU and Larsson, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av NilsonGroup
course
FEKH69 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mål, styrmedel, strategi, vision, Ekonomistyrning
language
Swedish
id
7519908
date added to LUP
2015-09-15 16:18:59
date last changed
2015-09-15 16:18:59
@misc{7519908,
 abstract   = {Vårt syfte med studien är att undersöka hur koncernen NilsonGroup använder sig av styrmedel så som budget, nyckeltal och företagskultur för att nå ut med företagets vision och strategi. Vi har gjort en kvalitativ studie med deduktiv ansats. Uppsatsen är en fallstudie av koncernen NilsonGroup, samt två av deras sex butikskedjor; Skopunkten och Nilson Shoes. Studien utgår från teorier om budget, nyckeltal och företagskultur samt hur företag kan arbeta med vision och strategi.Det empiriska materialet är främst uppbyggt av sju semistrukturerade intervjuer, med representanter från både Skopunkten och Nilson Shoes, samt deras HR-partner på NilsonGroup. Sekundärdata har samlats in från organisationens hemsida, hållbarhetsrapport och årsredovisning. Slutsatserna med uppsatsen är att NilsonGroup använder sig väl av budget och nyckeltal för att förmedla sin vision och strategi, men även några komplement till styrmedel som deras företagskultur och kärnvärden KENT.},
 author    = {Forsberg, Nellie and Larsson, Hanna},
 keyword   = {mål,styrmedel,strategi,vision,Ekonomistyrning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur ett företag når ut med sin vision och strategi med hjälp av budget, nyckeltal samt företagskultur},
 year     = {2015},
}