Advanced

Hur påverkas VD:s ersättningsnivå av styrelsens egenskaper?

Hellström, Sara; Johansson Lagerstedt, Andreas LU ; Jönsson, Jennifer and Ljunggren Westlundh, Oscar (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Resultat: Studiens resultat påvisar att det finns tydliga samband mellan styrelsens egenskaper och VD:s ersättningsnivå. VD- ersättningen har ett positivt samband med styrelsens storlek, kvinnliga styrelseledamöter, styrelseledamöternas ersättning, arbetstagarrepresentanter och andelen beroende styrelseledamöter gentemot större aktieägare. Ett negativt samband konstateras mellan variabeln utländska ledamöter och VD-ersättning. Dessa samband medför att det finns skäl till att i större utsträckning, inkludera Small Cap-bolag och styrelsens roll i den svenska ersättningsdebatten.
Abstract (Swedish)
Empiri: Studien baseras på 103 företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap år 2013. Information hämtas i första hand från bolagens årsredovisningar.
Abstract (Swedish)
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska grund utgörs främst av agentteorin, managerial power-teorin och resursberoendeteorin. Dessa teorier kompletteras med tidigare forskning inom området.
Abstract (Swedish)
Metod: I studien tillämpas en kvantitativ metod med en deduktiv forskningsansats. I en tvärsnittsstudie studeras inkluderade variabler med hjälp av en multipel linjär regressionsanalys.
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien syftar till att undersöka huruvida det föreligger några samband mellan styrelsens egenskaper och VD:ns ersättningsnivå, samt hur dessa eventuella samband ter sig.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellström, Sara; Johansson Lagerstedt, Andreas LU ; Jönsson, Jennifer and Ljunggren Westlundh, Oscar
supervisor
organization
alternative title
En studie på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Small Cap, Sverige, bolagsstyrning, styrelsens egenskaper, VD-ersättning
language
Swedish
id
7524919
date added to LUP
2015-09-15 16:23:51
date last changed
2015-09-15 16:23:51
@misc{7524919,
 abstract   = {Syfte: Studien syftar till att undersöka huruvida det föreligger några samband mellan styrelsens egenskaper och VD:ns ersättningsnivå, samt hur dessa eventuella samband ter sig.},
 author    = {Hellström, Sara and Johansson Lagerstedt, Andreas and Jönsson, Jennifer and Ljunggren Westlundh, Oscar},
 keyword   = {Small Cap,Sverige,bolagsstyrning,styrelsens egenskaper,VD-ersättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkas VD:s ersättningsnivå av styrelsens egenskaper?},
 year     = {2015},
}