Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Revisionsbranschens prispress – En empirisk studie om hur revisorer upplever prispress och dess inverkan på deras yrkesverksamhet.

Hergart, Fredrik LU and Henriksson, Markus (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse för i vilken utsträckning svenska revisorer upplever en prispress och hur Deras yrkesverksamhet påverkas av en eventuell prispress.

Metod: Studien har genomförts med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod med en abduktiv ansats.

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen har skapats med utgångspunkt i agentteorin. Vidare har teorier och tidigare empiriska studier använts för att förklara revisorns omgivning, samt hur revisorn upplever och påverkas av revisionsbranschens prispress.

Empiri: Studiens empiri är sex djupintervjuer från auktoriserade revisorer och partners som analyserats för att mynna ut i en enkätundersökning som är utförd på alla godkända... (More)
Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse för i vilken utsträckning svenska revisorer upplever en prispress och hur Deras yrkesverksamhet påverkas av en eventuell prispress.

Metod: Studien har genomförts med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod med en abduktiv ansats.

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen har skapats med utgångspunkt i agentteorin. Vidare har teorier och tidigare empiriska studier använts för att förklara revisorns omgivning, samt hur revisorn upplever och påverkas av revisionsbranschens prispress.

Empiri: Studiens empiri är sex djupintervjuer från auktoriserade revisorer och partners som analyserats för att mynna ut i en enkätundersökning som är utförd på alla godkända och auktoriserade revisorer I FARs medlemsregister.

Slutsats: Förekomsten av prispress är påtaglig bland revisorer i hela Sverige. Prispressen medför att revisioner utförs utan nödvändig kvalitet och den orsakar underrapportering av tid bland revisorer. Ytterligare visar studien att revisorer i viss utsträckning upplever att prispressen resulterar i olika typer av press vid utövandet av sin yrkesverksamhet: från klienter, från revisionsbyrån, och att utföra revisioner utan tillräcklig kompetens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hergart, Fredrik LU and Henriksson, Markus
supervisor
organization
alternative title
Fee pressure in the audit industry – An empirical study on how auditors are experiencing fee pressure and its impact on their professional activities.
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
revisorns yrkesverksamhet., påtryckningar, agentteori, revisionskvalitet, Prispress
language
Swedish
id
7584740
date added to LUP
2015-08-12 18:10:08
date last changed
2015-08-12 18:10:08
@misc{7584740,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse för i vilken utsträckning svenska revisorer upplever en prispress och hur Deras yrkesverksamhet påverkas av en eventuell prispress.

Metod: Studien har genomförts med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod med en abduktiv ansats. 

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen har skapats med utgångspunkt i agentteorin. Vidare har teorier och tidigare empiriska studier använts för att förklara revisorns omgivning, samt hur revisorn upplever och påverkas av revisionsbranschens prispress.

Empiri: Studiens empiri är sex djupintervjuer från auktoriserade revisorer och partners som analyserats för att mynna ut i en enkätundersökning som är utförd på alla godkända och auktoriserade revisorer I FARs medlemsregister. 

Slutsats: Förekomsten av prispress är påtaglig bland revisorer i hela Sverige. Prispressen medför att revisioner utförs utan nödvändig kvalitet och den orsakar underrapportering av tid bland revisorer. Ytterligare visar studien att revisorer i viss utsträckning upplever att prispressen resulterar i olika typer av press vid utövandet av sin yrkesverksamhet: från klienter, från revisionsbyrån, och att utföra revisioner utan tillräcklig kompetens.},
 author    = {Hergart, Fredrik and Henriksson, Markus},
 keyword   = {revisorns yrkesverksamhet.,påtryckningar,agentteori,revisionskvalitet,Prispress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsbranschens prispress – En empirisk studie om hur revisorer upplever prispress och dess inverkan på deras yrkesverksamhet.},
 year     = {2015},
}