Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En krokodil med vingar - en kvalitativ studie om mellanchefens upplevelse av sin roll i flexibla organisationer

Markstedt, Sara LU and Wiklund, Linn (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur mellanchefer i flexibla organisationer upplever sin arbetsroll samt hur de arbetar för att möta de krav som ställs.

Studien omfattar mellanchefer i flexibla organisationer, där bemanningsföretag har fått statuera exempel på flexibel organisation. Insamling av empiriskt material har skett via 10 semistrukturerade intervjuer, med totalt 11 intervjupersoner. Utifrån teorier kring ämnet mellanchefsrollen och hanteringsstrategier har vi analyserat vår empiri och fått en djupare förståelse om hur mellancheferna i flexibla organisationer upplever sin roll och arbetssituation samt hur de hanterar de krav som ställs på dem.

Det framgår i studien att mellancheferna... (More)
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur mellanchefer i flexibla organisationer upplever sin arbetsroll samt hur de arbetar för att möta de krav som ställs.

Studien omfattar mellanchefer i flexibla organisationer, där bemanningsföretag har fått statuera exempel på flexibel organisation. Insamling av empiriskt material har skett via 10 semistrukturerade intervjuer, med totalt 11 intervjupersoner. Utifrån teorier kring ämnet mellanchefsrollen och hanteringsstrategier har vi analyserat vår empiri och fått en djupare förståelse om hur mellancheferna i flexibla organisationer upplever sin roll och arbetssituation samt hur de hanterar de krav som ställs på dem.

Det framgår i studien att mellancheferna upplever sin arbetsroll som positiv, trots att den stundtals kan vara både utmanande och krävande. Mötet med människor ses som en central del av rollen och intervjupersonerna beskriver det som en källa till såväl glädje som frustration. Stödet från sina kollegor och från organisationen beskrivs som en förutsättning för att klara av sitt arbete. Resultatet visar att mellancheferna använder sig utav både problemfokuserade och känslofokuserade hanteringsstrategier, vilket främst visar sig genom att de använder sig av ett proaktivt förhållningssätt för att klara av att möta de krav som ställs. En metafor för mellanchefens roll i flexibla organisationer kan beskrivas som en krokodil med vingar – de förväntas vara överallt i organisationen, lösa alla problem, helst samtidigt och gärna igår. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Markstedt, Sara LU and Wiklund, Linn
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rollkonflikt., coping, krav-kontroll-stöd, flexibilitet, Mellanchef
language
Swedish
id
7615465
date added to LUP
2015-08-10 14:18:19
date last changed
2015-08-10 14:18:19
@misc{7615465,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur mellanchefer i flexibla organisationer upplever sin arbetsroll samt hur de arbetar för att möta de krav som ställs. 
					
Studien omfattar mellanchefer i flexibla organisationer, där bemanningsföretag har fått statuera exempel på flexibel organisation. Insamling av empiriskt material har skett via 10 semistrukturerade intervjuer, med totalt 11 intervjupersoner. Utifrån teorier kring ämnet mellanchefsrollen och hanteringsstrategier har vi analyserat vår empiri och fått en djupare förståelse om hur mellancheferna i flexibla organisationer upplever sin roll och arbetssituation samt hur de hanterar de krav som ställs på dem. 
					
Det framgår i studien att mellancheferna upplever sin arbetsroll som positiv, trots att den stundtals kan vara både utmanande och krävande. Mötet med människor ses som en central del av rollen och intervjupersonerna beskriver det som en källa till såväl glädje som frustration. Stödet från sina kollegor och från organisationen beskrivs som en förutsättning för att klara av sitt arbete. Resultatet visar att mellancheferna använder sig utav både problemfokuserade och känslofokuserade hanteringsstrategier, vilket främst visar sig genom att de använder sig av ett proaktivt förhållningssätt för att klara av att möta de krav som ställs. En metafor för mellanchefens roll i flexibla organisationer kan beskrivas som en krokodil med vingar – de förväntas vara överallt i organisationen, lösa alla problem, helst samtidigt och gärna igår.},
 author    = {Markstedt, Sara and Wiklund, Linn},
 keyword   = {rollkonflikt.,coping,krav-kontroll-stöd,flexibilitet,Mellanchef},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En krokodil med vingar - en kvalitativ studie om mellanchefens upplevelse av sin roll i flexibla organisationer},
 year     = {2015},
}