Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Zucchinipasta och yogabyxor - en studie om varumärkesutvidgning mot hälsorelaterade produkter.

Mattisson, Gabriella LU and Jörgensen, Olivia LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Zucchinipasta och yogabyxor - en studie om varumärkesutvidgning mot hälsorelaterade produkter.
Författare: Olivia Jörgensen och Gabriella Mattisson
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2015
Handledare: Elin Bommenel
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur kunders attityder till en varumärkesutvidgning mot hälsorelaterade produkter kan påverka ett företags varumärke
Metod: För att uppnå studiens syfte har både en kvantitativ och kvalitativ metod använts. Vår empiri består av strukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer med kunder från uppsatsens två exempelföretag ICA och H&M. Uppsatsen är uppbyggd i fyra... (More)
Titel: Zucchinipasta och yogabyxor - en studie om varumärkesutvidgning mot hälsorelaterade produkter.
Författare: Olivia Jörgensen och Gabriella Mattisson
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2015
Handledare: Elin Bommenel
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur kunders attityder till en varumärkesutvidgning mot hälsorelaterade produkter kan påverka ett företags varumärke
Metod: För att uppnå studiens syfte har både en kvantitativ och kvalitativ metod använts. Vår empiri består av strukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer med kunder från uppsatsens två exempelföretag ICA och H&M. Uppsatsen är uppbyggd i fyra steg: sondering, analys, semistrukturerade intervjuer och ny analys. Under uppsatsens gång har vi utgått från en abduktiv ansats, vilket innebär att vi rört oss mellan empiri och teori, vilket har möjliggjort en ständig utveckling av både teori och empiri.
Slutsatser: Kundernas attityder gentemot ICA och H&Ms varumärkesutvidgningar är av blandad karaktär. ICAs kunder har en övergripande positiv bild gentemot Gott liv-varorna medan H&Ms kunder har attityder av mer blandad karaktär gentemot träningskollektionen. Utifrån en kartläggning av attityderna kunde sex faktorer som påverkar kundernas attityder identifieras. Faktorerna är; kunden som person, kännedom av varumärke och produktkategori, varumärkeslojalitet, varumärkesimage, passform mellan varumärke och produktkategori samt kommunikation av produkt. Efter en analys av hur dessa påverkar kundernas attityd kan en slutsats dras att faktorerna är av komplexitet då de samspelar med varandra. Faktorerna påverkar kunder på olika sätt i olika hög grad. Studien påvisar att kundernas attityd mot en varumärkesutvidgning kan resultera i positiva effekter för ett varumärke till exempel i form av en ökad image för varumärket. Varumärket kan även drabbas av negativa effekter beroende på kundernas attityd gentemot varumärkesutvidgning. Dock påvisar vår studie att det krävs att kunden har en mycket negativ attityd för att ett välkänt varumärket ska drabbas av negativa effekter (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattisson, Gabriella LU and Jörgensen, Olivia LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärkesutvidgning, hälsorelaterade produkter, varumärke, kunders attityd
language
Swedish
id
7697337
date added to LUP
2015-08-10 14:16:50
date last changed
2015-08-10 14:16:50
@misc{7697337,
 abstract   = {Titel: Zucchinipasta och yogabyxor - en studie om varumärkesutvidgning mot hälsorelaterade produkter. 
Författare: Olivia Jörgensen och Gabriella Mattisson 
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2015
Handledare: Elin Bommenel
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur kunders attityder till en varumärkesutvidgning mot hälsorelaterade produkter kan påverka ett företags varumärke 
Metod: För att uppnå studiens syfte har både en kvantitativ och kvalitativ metod använts. Vår empiri består av strukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer med kunder från uppsatsens två exempelföretag ICA och H&M. Uppsatsen är uppbyggd i fyra steg: sondering, analys, semistrukturerade intervjuer och ny analys. Under uppsatsens gång har vi utgått från en abduktiv ansats, vilket innebär att vi rört oss mellan empiri och teori, vilket har möjliggjort en ständig utveckling av både teori och empiri.
Slutsatser: Kundernas attityder gentemot ICA och H&Ms varumärkesutvidgningar är av blandad karaktär. ICAs kunder har en övergripande positiv bild gentemot Gott liv-varorna medan H&Ms kunder har attityder av mer blandad karaktär gentemot träningskollektionen. Utifrån en kartläggning av attityderna kunde sex faktorer som påverkar kundernas attityder identifieras. Faktorerna är; kunden som person, kännedom av varumärke och produktkategori, varumärkeslojalitet, varumärkesimage, passform mellan varumärke och produktkategori samt kommunikation av produkt. Efter en analys av hur dessa påverkar kundernas attityd kan en slutsats dras att faktorerna är av komplexitet då de samspelar med varandra. Faktorerna påverkar kunder på olika sätt i olika hög grad. Studien påvisar att kundernas attityd mot en varumärkesutvidgning kan resultera i positiva effekter för ett varumärke till exempel i form av en ökad image för varumärket. Varumärket kan även drabbas av negativa effekter beroende på kundernas attityd gentemot varumärkesutvidgning. Dock påvisar vår studie att det krävs att kunden har en mycket negativ attityd för att ett välkänt varumärket ska drabbas av negativa effekter},
 author    = {Mattisson, Gabriella and Jörgensen, Olivia},
 keyword   = {Varumärkesutvidgning,hälsorelaterade produkter,varumärke,kunders attityd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Zucchinipasta och yogabyxor - en studie om varumärkesutvidgning mot hälsorelaterade produkter.},
 year     = {2015},
}